Dezinformácie o klimatických zmenách predstavujú rastúcu hrozbu. V USA sa šíria najmä v španielskom jazyku

Dezinformácie o klimatickej kríze v iných ako anglickojazyčných médiách nie je vôbec ťažké nájsť, avšak v médiách píšucich v španielčine sú klamlivé naratívy rozšírenejšie a oveľa menej monitorované. K rýchlemu šíreniu napomáha ich nepredvídateľnosť, zameranie na globálne záležitosti a minimálna kontrola.

Z analýzy vyhotovenej organizáciami GreenLatinos a Friends of Earth vyplýva, že väčšina minuloročných dezinformácií o klíme šírených v USA po španielsky, mala pôvod na Pyrenejskom polostrove. Táto propaganda sa často zhodovala s extrémnymi udalosťami súvisiacimi s počasím, ako napríklad lesné požiare v Španielsku v roku 2022.

Zhodnú situáciu sme mohli pozorovať v posledných týždňoch, keď dezinformátori popierali akúkoľvek súvislosť medzi požiarom v regióne Astúria a zmenou klímy. Niektorí dokonca využili tému požiarov na šírenie politických útokov proti agende obnoviteľnej energie a trvalo udržateľného rozvoja. Kampane boli spustené z viacerých účtov na Twitteri, ktoré zdieľali rovnaký falošný obsah.

Dezinformácie ako komunitná hrozba

Španielsky hovoriaci ľudia sú obzvlášť vystavení lživému obsahu na sociálnych sieťach. Dôvodom je ich väčšia závislosť na týchto platformách, menšie množstvo platforiem overujúcich fakty a nízka úroveň moderovania španielsky písaného obsahu.

Výskum uskutočnený organizáciou Nielsen, ktorá skúma mediálne publikum, preukázal, že mladí Hispánci vo veku 18 – 34 rokov využívajú sociálne siete takmer dvakrát častejšie ako bežná populácia staršia než 18 rokov. Z výskumu tiež vyplynulo, že Latinoameričania v USA v porovnaní so širokou verejnosťou v krajine častejšie prijímajú a zdieľajú dezinformácie.

Nepravdivý alebo zavádzajúci obsah v španielskom jazyku sa na niektorých platformách udržuje dlhšie alebo dokonca trvalo. Spôsobuje to skutočnosť, že Facebook vynakladá až 87 % svojho rozpočtu na boj proti dezinformáciám v angličtine, čo umožňuje „neanglickému obsahu“ uniknúť pozornosti a moderácii. Tieto rozdiely sú stále viditeľnejšie kvôli náchylnosti Latinoameričanov k dezinformáciám o verejnom zdraví, voľbách a klimatických zmenách.

Španielsky hovoriace komunity v USA sú terčom krajne pravicových dezinformácií o klíme a COVID-19

Štúdia GreenLatinos a Friends of Earth tiež vysvetľuje, akým spôsobom sa online klimatické dezinformácie dostávajú k španielsky hovoriacim komunitám v USA a identifikuje hlavných aktérov a stratégie, ktoré používajú na šírenie nepravdivého obsahu. Zistenia preukázali, že subjekty šíriace takéto klimatické dezinformácie pôsobia predovšetkým mimo USA.

Najvýznamnejší aktéri sídlia v Španielsku a propagujú libertariánske a konzervatívne ideológie prepojené s národnou krajne pravicovou stranou Vox. Pravicovo orientované účty lokalizované v USA sú zase hlavným zdrojom dezinformácií v Latinskej Amerike. Tamojší dezinformatori zdieľajú klamlivé naratívy jednoduchým prekladom anglického obsahu do španielčiny.

Tento obsah je bežne sprevádzaný nepravdivými informáciami o globálnej pandémii COVID-19 a konšpiráciami, ako napríklad teória o tzv. novom svetovom poriadku (New World Order). Ide o falošnú predstavu, že tajná skupina príslušníkov elít sa snaží nastoliť globálnu totalitnú vládu.

V reakcii na minuloročné protesty holandských poľnohospodárov proti snahám o zníženie emisií skleníkových plynov šírili španielsky píšuci dezinformátori obsah, ktorý tvrdil, že elity zámerne spôsobujú nedostatok potravín s cieľom finančného zisku.

Potreba nových prístupov k dosiahnutiu zmien v šírení dezinformačných naratívoch

Je dôležité, aby mali tieto komunity prístup k presným informáciám, ktoré im zaistia jasnú predstavu o hrozbách spôsobených klímou. Platformy sociálnych sietí preto musia niesť zodpovednosť za to, aby zraniteľné osoby v budúcnosti neprichádzali do styku s takýmito nepravdivými informáciami.

Na zastavenie šírenia klimatických dezinformácií v španielčine môžu spoločnosti a zákonodarcovia podniknúť niekoľko krokov. V prvom rade však musia sociálne siete zabezpečiť, aby mal každý rovnaký prístup k bezpečnému digitálnemu priestoru.

Kľúčovým je tiež zamerať sa na zlepšenie postupu moderovania obsahu, presadzovať svoje vlastné štandardy a demonetizovať reklamy propagujúce nepravdivý obsah vo všetkých jazykoch.

Taktiež je potrebné viac investovať do využívania iných ako anglicky hovoriacich moderátorov obsahu. Väčší dôraz by mal byť kladený aj na identifikáciu prípadov opakovaného porušovania pravidiel a tiež na vymáhanie dodržiavania pravidiel.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Študent bakalárskeho stupňa Bezpečnostných a strategických štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. Zaujíma sa o hybridné hrozby, oblasť jadrového zbrojenia a bezpečnosť v energetike. Momentálne pôsobí aj v organizácii Adapt Institute.