Pätina Britov si myslí, že Covid-19 bol hoax, vyplýva z prieskumu

Prieskum si zobral na mušku obyvateľov Spojeného kráľovstva a ich vieru v konšpiračné teórie. Nevyplýva z neho len to, v aké teórie Briti veria, ale aj to, kde sa s nimi najčastejšie stretávajú.

S nástupom sociálnych sietí čím ďalej, tým viac ľudí podlieha dezinformáciám a konšpiračným teóriám. Výnimkou nie sú ani obyvatelia Spojeného kráľovstva. Nedávno realizovaný prieskum pre King’s College London a BBC ukázal, že krajina je domovom pre milióny obetí konšpirátorov.

„Covid bol hoax“ a „elity sa snažia nahradiť bielu rasu migrantmi“

Až pätina opýtaných v prieskume uviedla, že pandémia Covid-19 bola určite či pravdepodobne hoax. Približne tretina populácie je tiež presvedčená, že kríza životných nákladov je snahou vlády kontrolovať verejnosť.

Rovnaké počty môžeme vidieť aj pri konšpirácii o takzvaných „15-minútových mestách“. Opýtaní si myslia, že snaha miest zabezpečiť svojim obyvateľom všetky služby do vzdialenosti 15-minútovej chôdze od domova je spôsobom, akým môže vláda efektívnejšie sledovať ľudí, a tým ich obmedziť na osobnej slobode.

Prieskum tiež ukázal, že takmer tretina obyvateľov Spojeného kráľovstva verí teórii Veľkej výmeny. Podľa nej západné sprisahanecké elity (najmä židia) privážajú do Európy a Ameriky migrantov inej farby pleti za účelom nahradenia bielej rasy. Túto teóriu propagujú najmä protimigračné skupiny a bieli nacionalisti.

Zhruba 30 % Britov si myslí, že iniciatíva Veľký reset je súčasťou širšieho sprisahania svetových elít, ktoré chcú centralizovať všetku moc do svojich rúk. V skutočnosti však ide o plán hospodárskej obnovy, ktorý iniciovalo v roku 2020 Svetové ekonomické fórum (WEF). Veľký reset kladie dôraz na environmentálne politiky a udržateľný rozvoj.

Platformami pre konšpirácie sú najmä sociálne siete a dezinformačné weby

Britský prieskum sa zameral aj na miesta, kde obyvatelia Spojeného kráľovstva prišli so spomínanými konšpiráciami do kontaktu po prvýkrát. Medzi odpoveďami najčastejšie figurujú sociálne médiá ako YouTube, Facebook, Twitter či TikTok, v menšej miere Trumpova sociálna sieť Truth Social či 4chan.

Medzi častými šíriteľmi sa objavili aj webstránky ako The Light, The Exposé či krajne pravicový Breitbart. Tie sú známe šírením konšpiračných teórií a antivakcinačnou filozofiou.

Na otázku, či Briti poznajú konšpiračné médium The Light, len 14 % opýtaných odpovedalo kladne. Tí, ktorí tak urobili, sú však ich aktívnymi odberateľmi alebo dokonca distribútormi. Z prieskumu ďalej vyplýva, že oproti širšej verejnosti je pri čitateľoch The Light väčšia pravdepodobnosť, že uveria konšpiračnej teórii.

Alarmujúcim je klesanie dôvery v oficiálne informácie

Zaujímavým je aj zistenie, že široká verejnosť vo všeobecnosti podceňuje počet ľudí, ktorí takýmto dezinformáciám prepadli, a to o približne 4 milióny osôb.

Z prieskumu vyplýva, že v porovnaní s obdobím pred pandémiou až tretina verejnosti menej dôveruje oficiálnym informáciám. Verejnosť sa totiž nestotožňuje s tým, ako médiá a vláda k pandémii pristupovali.

Znepokojivým zistením je fakt, že jeden zo siedmich ľudí považuje násilie za akceptovateľné správanie pri protestoch, napríklad proti vyššie spomenutým 15-minútovým mestám.

Prečo ľudia veria konšpiráciám?

Viera v konšpiračné teórie má často pôvod v reálnych ľudských problémoch. Napríklad môže ísť o vysoké úrokové sadzby či infláciu, ktoré môžu byť dôvodom, prečo si ľudia myslia, že vláda koná v ich neprospech.

Ľudia taktiež hľadajú spôsob, ako od svojich každodenných problémov uniknúť. Virtuálny svet im takýto únik ponúka v rôznych podobách. Konšpiračné teórie sú jednou z nich. Vyvolávajú v ľuďoch pocit vlastnej dôležitosti a užitočnosti, pretože dovoľujú ľuďom bojovať za vyššie ciele (rodinu, vlasť a podobne) a hodnoty. Presvedčia ich o tom, že majú jedinečné poslanie otvárať ostatným ľuďom oči a ukázať im, ako v skutočnosti svet funguje.

Dr. Rod Dacombe, prednášajúci na oddelení politickej ekonómie na King’s College London, povedal: „Tieto zistenia podčiarkujú dôležitosť konšpiračných teórií pri vysvetľovaní toho, koľko ľudí rozumie politike a udalostiam, ktoré formujú ich životy. Pre niektorých ľudí predstavujú konšpiračné teórie hlavný cieľ politickej participácie a primárny prostriedok, prostredníctvom ktorého pochopia, čo sa deje vo svete.“

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/