Facebook v prípade politickej reklamy nedodržiava vlastné pravidlá

Pravidlá Facebooku určujú, že každá politická reklama musí mať označenie a meno svojho majiteľa. Projekt Cybersecurity for Democracy však zistil, že príliš veľa politických reklám tieto informácie nemá a Facebook zlyháva v ich odstraňovaní.

Facebook politická reklama

Sociálna sieť Facebook podľa svojich platných pravidiel vyžaduje vyššiu mieru autorizácie a transparentnosti v prípade „reklám o spoločenských záležitostiach, voľbách alebo politike“. Podľa slov spoločnosti Meta je cieľom poskytnúť používateľom viac informácií o reklamách, ktoré sa im na sociálnej sieti zobrazujú.

V praxi to znamená, že ak si chce používateľ zaplatiť reklamu o spoločenských záležitostiach, voľbách alebo politike, je nevyhnutné, aby poskytol doklad o totožnosti alebo iný úradný dokument. Ten Facebook využije na to, aby overil identitu a miesto trvalého pobytu inzerenta.

Niektorí pravidlá obchádzajú 

Tieto pravidlá sú zavedené v 60 štátoch, ktoré zahŕňajú aj Slovensko a iné štáty Európskej únie. V ďalších 60 krajinách sa tieto pravidlá vzťahujú len na reklamy o voľbách a politike.

Keď je identita majiteľa reklamy overená, používateľom Facebooku sa reklama zobrazí s upozornením, že je politická, a tiež s informáciou, kto za reklamu zaplatil. Avšak, niektorí inzerenti Facebooku nepriznajú, že ich reklama je politická. 

V dôsledku toho je zobrazovaná používateľom ako bežná reklama bez akéhokoľvek upozornenia alebo informácie, kto za ňu zaplatil.

Spoločnosť Meta si to uvedomuje, preto vykonáva dodatočnú kontrolu, aby boli všetky politické reklamy zachytené. Ak Facebook nájde neoznačenú politickú reklamu, spravidla ju vymaže a používateľom sa prestane zobrazovať. Aj vymazaná reklama je však archivovaná v analytickom nástroji Facebooku, čo je výhodou pre výskumníkov.

Na kontrolu reklám sociálna sieť Facebook využíva systémy umelej inteligencie, no v niektorých prípadoch boli zostavené špeciálne tímy zamestnancov. Niekedy však Facebook zavádza aj dočasné pravidlá. Príkladom môže byť moratórium na politické reklamy, zavedené v období prezidentských volieb v USA v roku 2020.

Facebook v kontrole zlyháva

Výskumníci projektu Cybersecurity for Democracy, ktorý spadá pod New York University (NYU), preskúmali 33,8 milióna reklám na Facebooku. Výskum sa zameriaval na obdobie medzi júlom 2020 a februárom 2021, čo je časový rámec, ktorý zahŕňal voľby v USA aj Brazílii. Cieľom bolo zhodnotiť výkonnosť systémov Facebooku v presadzovaní týchto pravidiel.

29,5 milióna skúmaných reklám bolo nepolitických. 4,1 milióna reklám bolo inzerentami podľa pravidiel označených za politické. Zvyšných 189-tisíc politických reklám sa vydávalo za bežnú reklamu, pretože inzerenti nepriznali, že je politická. Tie by mala podľa pravidiel sociálna sieť zaznamenať a vymazať. To sa Facebooku podarilo len v 17% prípadov.

Celosvetovo Facebook nesprávne vyhodnotil až 83% neoznačenej politickej reklamy. Mimo USA najviac zlyhal v Malajzii, kde neidentifikoval až 45% takýchto reklám. Situácia bola podobná v Macedónsku, Argentíne, Turecku, Portugalsku, Francúzsku a Srbsku. V týchto štátoch Facebook nezaznamenal 25% neoznačenej reklamy, ktorú financovali politické strany alebo jednotliví kandidáti.

Naopak, v USA 55% reklám, ktoré Facebook identifikoval ako politické, v skutočnosti politickými neboli. Počas moratória na politické reklamy v období amerických prezidentských volieb bolo na sociálnej sieti v USA však zobrazovaných 70-tisíc neoznačených politických reklám, ktoré mal Facebook identifikovať a vymazať.

Aké to má dôsledky? 

Politická reklama je určená na propagáciu politickej strany alebo politického kandidáta. Cieľom je viac alebo menej morálnym spôsobom ovplyvniť voliča a získať si jeho hlas. Ak sa zobrazuje politická reklama, ktorá nie je správne označená, používateľ si nemusí uvedomovať, že jej obsah naňho takto vplýva. 

Zlyhania Facebooku umožňujú aj šírenie problematického obsahu prostredníctvom politickej reklamy. Pod takýto obsah môžu spadať dezinformácie a nenávistné prejavy. To sú tiež nástroje, ktoré niektorí politici využívajú na získanie popularity a hlasov voličov. 

Pravidlá platné pre inzerentov politickej reklamy Facebook považuje za „kľúčovú súčasť úsilia o spravodlivosť volieb“. Výsledky štúdie projektu Cybersecurity for Democracy sú však len ďalším dôkazom toho, že Facebook vo vynucovaní dodržiavania pravidiel svojej sociálnej siete dlhodobo zlyháva.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Študentka bakalárskeho stupňa Medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie, ochranu ľudských práv, americkú diplomaciu a oblasť Blízkeho východu. Ovláda angličtinu, ruštinu a základy španielčiny. Kontakt: barbora.jamriskova@infosecurity.sk