Nový migrační pakt Evropské komise podle Okamury

Příspěvek na oficiálním facebookovém profilu Tomia Okamury, předsedy hnutí SPD, se zabývá novým migračním paktem představeným Evropskou komisí tuto středu. Autor se vyjadřuje negativně vůči EU a zmiňuje nutnost z ní vystoupit jako jediné řešení pro přežití České republiky.

„CZEXIT“

Text byl publikován FB profilem Tomia Okamury, lídra hnutí SPD, jenž obecně šíří zavádějící informace a pravidelně publikuje příspěvky zaměřené vůči EU, NATO a zapojení ČR do mezinárodních organizací. Jeho příspěvky jsou také pravidelně zaměřeny proti imigrantům, především pak proti muslimům. Tyto příspěvky, které jsou zahaleny do vlasteneckého hávu, do jisté míry šíří nenávistný obsah a podněcují k negativnímu postoji vůči těmto skupinám a jejich tzv. “nulové toleranci” v ČR. 

Vezmu si, co se mi hodí

Jak píše Okamura, předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyen ve svém projevu minulý týden opravdu představila novou strategii EU pro migraci, kdy jeho kompletní návrh byl představen 23. září.

Autor pak při uvádění citací využívá cherry-picking, jelikož jsou vytrženy z kontextu a záměrně neuvedeny ve své celistvosti. Okamurova citace Leyenové, že „migrace obohacovala naše kultury“ je neúplná.

Leyenová se v tomto ohledu vyjadřuje následovně: „Migrace vždy byla faktem pro Evropu a vždy bude. V průběhu staletí definovala naše společnosti, obohacovala naše kultury a formovala mnoho našich životů, což také vždy bude.“

Okamura dále uvádí, že podle Leyenové se „země, které jsou migraci vystaveny, musí být schopny spolehnout na solidaritu států celé EU.“ Opět je citace záměrně vytržena z proslovu, a tudíž neúplná. Šéfka EK řekla, že „záchrana životů na moři není volitelná. Země, jenž naplňují své právní a morální povinnosti anebo jsou vystaveny více než ostatní, musí být schopny spolehnout se na solidaritu naší celé EU.“

Okamurova další citace ohledně kroků vedení EU, že „podnikne kroky k vytvoření legálních způsobů migrace.“ Leyenová ve svém projevu hovoří o tom, že „podnikneme (EU) kroky na boj proti pašerákům, posilníme externí hranice EU, prohloubíme externí spolupráci a vytvoříme legální cesty pro migranty.“

U této citace je ještě důležité zmínit, že v projevu předsedkyně EK je ihned za částí zmiňující nutnost jasně rozlišit mezi těmi migranty, jenž mají právo zůstat na území EU a těmi, kteří ne. Zbytek citací není vytržen z kontextu. 

O nás bez nás

Co se týče objektivity příspěvku, autor jednoznačně a explicitně vyjadřuje názor, že je pro ČR nutné vystoupit z EU. Tu vykresluje v negativním světle a jako rozhodující o „nás bez nás“. Okamura využívá argument šikmou plochou, když tvrdí, že „když nevystoupíme z EU, Unie nás zničí.“ Tím podsouvá čtenáři pocit nutnosti a urgentnosti, že setrvání v EU bude mít katastrofální následky, čímž se snaží o polarizaci společnosti v rámci vnímání EU. 

Obdobně zaujímá negativní až nenávistný postoj vůči migrantům, k jejichž přijímání nás „nutí“ právě EU. Důrazem na národní, kulturní a jazykové cítění se snaží opět vyvolat nenávist vůči migrantům a pocit nutnosti zbavit se EU. 

Využití nepřítelových publikací vůči němu

Okamura využívá upravený obrázek, jenž byl původně publikovaný v rámci reklamy Evropským parlamentem na Facebook. Do obrázku bylo přidáno propagandistické heslo Okamury „když nevystoupíme z EU, Unie nás zničí.“ Faktem, že na původním obrázku je rodina s jinou barvou pleti, autor cíleně umocňuje odpor vůči imigrantům a posiluje hlavní myšlenku celého jeho příspěvku – EU nás nutí přijímat migranty a jediná možnost, jak přežít a nemít je v ČR, je z ní vystoupit. 

Závěr

Celý text je jasně směřovaný vůči EU a zaměřuje se na národní cítění a nenávist vůči migrantům, čímž ospravedlňuje nutnost vystoupení z EU, jelikož Unie „nutí“ členské státy přijímat nelegální migranty. V textu autor využívá cherry-picking a argumentu šikmou plochou. Obdobně vytrhuje citace z kontextu, čímž dochází ke zkreslení informací z původního proslovu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen.

Celkové hodnotenie redakcie: 1,4/7


Autor analýzy: Dominik Zachar

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi