DISINFO REPORT – 191. týždeň

Vitajte pri čítaní 191. vydania nášho pravidelného DISINFO REPORTu.

Nenávistné prejavy: len na krok od nenávistných činov (DISINFO BASICS)

Silná polarizácia spoločnosti a nedostatočné regulovanie online platforiem má dnes okrem iného za následok rastúci trend online nenávisti. Nenávistné prejavy pritom môžu prerastať do vážnych problémov v offline priestore, ohrozovať demokratické nastavenie spoločností, ale aj zdravie a život obetí. Viac v článku

Kognitívna bezpečnosť a nástroje konštruovania alternatívnej reality (DISINFO BASICS)

Ľudská myseľ je náchylná na rôzne formy skreslení. Tieto mentálne skratky oslabujú odolnosť jednotlivcov a skupín proti manipuláciám. Kognitívna bezpečnosť, ktorá sa zameriava na predchádzanie informačnej manipulácii, sa stáva dôležitejšou najmä s rozvojom technológií. Vznik internetu a masové používanie sociálnych sietí totiž otvorili nové fronty kognitívnej vojny. Viac v článku.

Zdravý pohyb v informačnom priestore. Mediálna gramotnosť a jej dopad na naše konanie (DISINFO BASICS)

Navigácia jednotlivca v informačnom prostredí je v 21. storočí sťažovaná viacerými výzvami. Nové technológie a otvorený prístup k masívnemu množstvu informácií priamo skúšajú úroveň mediálnej gramotnosti, ktorá je pre prijímanie informovaných rozhodnutí kľúčová. Viac v článku.

Ženy sú najčastejšími obeťami nenávistných prejavov na internete, vyplýva zo správy EÚ

Európska únia publikovala správu o moderácii nenávistných príspevkov na sociálnych sieťach. Online nenávisť sa prejavuje najmä voči ženám a sekundárne voči jednotlivcom židovského, rómskeho a afrického pôvodu. Autori správy upozorňujú na dôležitosť vytvorenia bezpečného online prostredia pre každého jednotlivca. Viac v článku

Cieľom Ruska bude naďalej narušenie vzťahov medzi Ukrajinou a Západom. Zneužiť môže európske voľby

Počas uplynulého roka dochádzalo vo väčšinovej miere k recyklácii starých tém a využívaniu zažitých naratívov, predovšetkým očierňujúcich Ukrajinu a Západ. Príležitosťou pre Kremeľ môžu byť tohtoročné európske voľby, aby ich rôznymi prostriedkami manipuloval a narušil ich dôveryhodnosť. Neprestanú ani útoky na európske hodnoty a štruktúry.

Aké nové naratívy využívané na očiernenie Ukrajiny a útoky na Západ vznikali počas roku 2023? Aké hlavné naratívy prokremeľskej propagandy boli rozširované v Českej republike? Prečo boli ukrajinskí utečenci vyobrazovaní manipulatívne a v čom spočívali taktiky Kremľa? Ako sa menia technologické, informačné, kybernetické či konvenčné rozmery vojny na Ukrajine? Sledujeme tu nejaké zásadné posuny?

Je možné udržiavať západnú podporu Ukrajiny v konflikte s Ruskom? Aké nové či atraktívnejšie taktiky môžeme používať pri komunikácii témy verejnosti? Ako komunikuje napríklad české ministerstvo zahraničia a v čom je jeho aktivita špecifická? Akými nástrojmi je možné bojovať proti kremeľským dezinformačným kampaniam? Existujú známe príklady dobrej praxe? Ako môžu členské štáty EÚ pomáhať s povojnovou rekonštrukciou Ukrajiny? Môže prokremeľská propaganda a dezinformácie akcelerovať pred voľbami do Európskeho parlamentu alebo v súvislosti s prezidentskými voľbami v USA?

Aj o tom v novej epizóde podcastu Disinfo Report organizácie Infosecurity.sk hovorí Tonka Zsigmondová s analytikom Asociace pro mezinárodní otázky v Prahe Pavlom Havlíčkom.

Krátko z domova a zo sveta

  • Grafické obrázky a videá popráv súvisiacich s násilím gangov v Ekvádore  vo veľkom zdieľané na platforme X. Jeden z účtov šíriacich takýto obsah, má viac ako 459-tisíc sledovateľov.
  • Čína pred voľbami zahlcuje Taiwan svojimi dezinformáciami. Šíri napríklad vymyslené prieskumy verejnej mienky, podľa ktorých voľby vyhrá pročínska strana.
  • Vlna dezinformácií poháňaných umelou inteligenciou, ktorá by mohla ovplyvniť blížiace sa kľúčové voľby vo svete, predstavuje najväčšiu krátkodobú hrozbu pre globálnu ekonomiku. Tvrdí to Svetové ekonomické fórum (WEF).
  • Amazon prepustí stovky zamestnancov vo svojich dcérskych spoločnostiach Twitch, Prime Video a MGM studios. Technologický gigant v roku 2023 prepustil viac ako 27-tisíc zamestnancov, a to napriek obrovským ziskom.
  • Desiatky ukrajinských detí z Rusmi okupovaného mesta na Ukrajine boli odvezené do Bieloruska. Poslané boli na „nácvik núdzového prežitia“ s bieloruskou armádou.

Ďakujeme, že odoberáte DISINFO REPORT.
Budeme ho neustále vylepšovať. Vaše návrhy a podnety nám prosím posielajte na info@infosecurity.sk
CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU?
ĎAKUJEME!

Študentka bakalárskeho stupňa Medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie, ochranu ľudských práv, americkú diplomaciu a oblasť Blízkeho východu. Ovláda angličtinu, ruštinu a základy španielčiny. Kontakt: barbora.jamriskova@infosecurity.sk