Žlto-modré krídla: Poskytovanie príležitostí a prosperujúcej budúcnosti pre deti

Po nelegálnej okupácii Doneckej a Luhanskej oblasti v roku 2014 sa Ukrajina stala svedkom prvého prílivu vnútorne presídlených osôb v rámci krajiny. Mnohí aktivisti v Kyjevskej oblasti sa spojili, aby pomohli tým, ktorí museli utiecť pred ruskou agresiou a opustiť svoje predchádzajúce životy.

Aby sme pomohli prvým presídleným osobám v Doneckej a Luhanskej oblasti, bola založená medzinárodná charitatívna nadácia Žlto-modré krídla. Nadácia neskôr otvorila kanceláriu vo Vyšhorode v Kyjevskej oblasti a teraz má pobočky po celej krajine, vysvetľuje Liudmyla Čurkina, generálna riaditeľka nadácie.

Nadácia čoskoro pochopila, že môže zohrávať významnú úlohu tam, kde sú deti. Takto sme definovali našu hlavnú misiu – chrániť práva a záujmy detí. Deti sú naším hlavným publikom.

Globálna podpora a rozvoj nadácie

Nadácia je medzinárodná, keďže je financovaná a podporovaná zahraničnými darcami. Počas desiatich rokov svojej činnosti organizácia dokázala nielen zabezpečiť financovanie od rôznych zahraničných partnerov vrátane nemeckej vlády, ale tiež podporovať spoluprácu medzi firmami, vládami a mimovládnymi organizáciami, čím položila základy pre rozvoj špecifických ekosystémov.

Naše projekty boli multifunkčné a zahŕňali viacero sfér. To ich tiež robilo náročnými: mali sme málo skúseností, rozsiahlu geografickú oblasť na pokrytie a veľa zapojených aktérov. Hoci deti sú naším hlavným publikom, dospelí, rodičia a učitelia sú vždy súčasťou procesu. Týmto spôsobom sme sa postupne prepájali s množstvom rôznych organizácií, poznamenala Čurkina.

Už do roku 2022 sa nadácia mohla pýšiť početnými úspechmi. Založila napríklad robustnú medziškolskú sieť na poskytovanie sociálno-psychologickej podpory. Organizovala tiež tematické vzdelávacie priestory, ktoré slúžili ako základ pre medziregionálne výmeny medzi deťmi zo západnej a východnej Ukrajiny.

Obzvlášť dôležité boli kluby inkluzívneho kariérneho poradenstva – nadácia poskytovala deťom s postihnutím príležitosť získať potrebné zručnosti a pripraviť sa na dospelosť. Prostredníctvom advokácie tiež nadviazala kontakty s miestnymi úradmi a preniesla na nich všetky právomoci, aby projekt pokračoval bez ohľadu na okolnosti.

Okrem toho nadácia organizovala rehabilitačné výlety pre 800 detí ročne, ktoré boli zamerané na oddych a učenie nových zručností. Medzi tie patrila aj práca s digitálnymi technológiami.

Adaptácia nadácie na núdzovú pomoc a humanitárne aktivity

Projekt, pre ktorý som žil pred plnohodnotnou inváziou a stále preň žijem, je modernizácia školských jedální, hovorí Oleksij Simonov, regionálny manažér projektov.

Iniciovali sme tento projekt v rovnakom čase ako prvá dáma [Nadácia Oleny Zelenskej – pozn. redakcie]. Prvá zmodernizovaná jedáleň bola otvorená v Mariupole, nasledovaná druhou v meste Stanytsia v Luhanskej oblasti. Mali sme väčšie plány na marec a apríl 2022, ale všetci vieme, čo sa stalo. Sme vďační našim donorom, že preorientovali svoju podporu na núdzovú pomoc. Po dvoch rokoch poskytovania núdzovej a humanitárnej pomoci obaja donori, vrátane nás, uznali potrebu pokračovať. Teraz teda začíname s modernizáciou jedální v 20 školách a zdravotníckych zariadeniach v komunitách obývaných vnútorne presídlenými osobami.

Modernizácia nie je jediným zameraním tohto projektu. Nadácia tiež vzdeláva deti o dôležitosti zdravých stravovacích návykov, aby získali to, čo si zaslúžia – dobré a plnohodnotné jedlo. Tento projekt prináša úžitok aj dospelým – mnoho odborníkov, ktorí utiekli zo svojich domovov, sa môže zapojiť do projektu a psychicky sa zotaviť.

Všetky naše projekty zasahujú do viacerých vektorov a sektorov. To znamená, že pomáhame deťom, pomáhame ich prostrediu, čím posilňujeme komunity a znižujeme napätie medzi vnútorne presídlenými osobami a miestnymi obyvateľmi. Túto misiu vykonávame a budeme ju vykonávať aj naďalej, zdôrazňuje Simonov.

Invázia Kremľa priniesla so sebou množstvo ťažkostí

Celoplošná ruská invázia zasiahla západnú Ukrajinu v momente, keď nebola pripravená. Miestne úrady v Doneckej a Luhanskej oblasti mali rozsiahle skúsenosti s prácou s medzinárodnými pomocnými a humanitárnymi organizáciami. Západná Ukrajina nebola pripravená na taký veľký príliv vnútorne presídlených osôb, dodáva Liudmyla Čurkina.

Verí, že nadácia a miestne úrady dospeli k porozumeniu. Informujeme o tom, čo robíme, zapájame miestnych obyvateľov a vytvárame pre nich pracovné príležitosti, aby vedeli, ako spolupracovať a pomáhať ľuďom v ťažkých situáciách. Toto nie je jednodňová práca. Ale teraz môžeme tvrdiť, že existuje úplné porozumenie a komunikácia s miestnymi úradmi. Napriek tomu sme prešli dlhú cestu.

Členovia nadácie tiež čelili mnohým ťažkostiam. Väčšina našich zamestnancov sú vnútorne presídlené osoby, aj ja som jednou z nich,povedala Čurkina.

Keď vypukla celoplošná vojna, Oleksij Simonov bol v Mariupole. Takáto skúsenosť zanechala bolestivé stopy na jeho fyzickom a psychickom zdraví, tak ako v prípade stoviek tisícov ďalších Ukrajincov.

Museli sme utiecť pred okupáciou, psychicky sa zotaviť z toho, čo sme videli, a potom sa zotaviť z toho, že sme boli odlúčení od našich milovaných, ktorí opustili krajinu. Zostal som na Ukrajine, pretože som tu užitočnejší. Liudmyla povedala, že potrebujeme pracovať viac a rýchlejšie. A som si istý, že táto pracovná terapia ma zachránila pred tým, čo mnohí ľudia stále nedokážu pochopiť.

Mnohí z našich zamestnancov boli roztrúsení po celej Ukrajine, takže sme vedeli, že každý zažije tragédiu tým či oným spôsobom. Nemali sme na výber, len to prekonať. Pomáhali sme si aj navzájom pri evakuácii, keď to bolo potrebné, dodáva Liudmyla Čurkina.

Posilňovanie inštitucionálnych schopností pre budúce výzvy

V roku 2022 sa nadácia musela naučiť fungovať ako humanitárna organizácia. Donori nás učili, ako viesť humanitárnu nadáciu. Prešli sme od charity k humanitárnej práci. Teraz poskytujeme finančnú a humanitárnu pomoc, ako aj útočiská, hovorí Čurkina.

Na začiatku roku 2023 sme sa rozhodli posilniť naše inštitucionálne schopnosti – priradiť úlohy, definovať štruktúru nadácie, získať certifikáty v oblasti ochrany detí a dokončiť školenia.

Úspechy nadácie a jej vplyv na národnej a regionálnej úrovni

Nadácia má naozaj mnoho dôvodov na hrdosť. Obzvlášť hrdí sme na náš projekt Generation UA, ktorý začal fungovať už dlho pred vojnou. Táto sieť centier pre deti a mládež poskytuje sociálno-psychologickú pomoc prostredníctvom multifunkčného prístupu: zlepšuje infraštruktúru, vytvára pracovné miesta, poskytuje pokročilé školenia, dielne, kariérne poradenstvo a implementuje inovatívne a kreatívne nápady mládeže… Takto môžu deti zistiť, ktorým smerom sa chcú uberať v živote. Máme tiež program pre učiteľov, aby dobehli vzdelávacie procesy, hovorí Oleksandra Svintsitska, komunikačná manažérka nadácie.

Navyše, zapájame deti už v štádiu zakladania centier, aby sme mohli vyhovieť ich potrebám a záujmom.

Čurkina rozlišuje dve úrovne úspechov nadácie: Na národnej úrovni ide o zlepšenie stravovacích služieb. Nie je to len o poskytovaní vybavenia; ide o zvýšenie štandardov výživy pre deti. Na regionálnej úrovni ide o obnovu centier Generation UA, ktoré boli predtým umiestnené v mestách okupovaných Ruskom. To nám tiež umožňuje získavať skúsenosti s rekonštrukciou krajiny. Naše centrum v Irpini leží v oblasti, ktorú ničili okupanti.

Vplyv nadácie Žlto-modré krídla presahuje dvojúrovňové rozdelenie okamžitej pomoci. Pri pomoci deťom zmierňuje súčasné náročnosti vojny, ich práca zároveň formuje budúcu generáciu Ukrajincov.

Tento článok je výstupom vzdelávacieho programu InfoGuard Academy, podporeného z grantu Veľvyslanectva USA na Slovensku. Obsah článku bol vytvorený vďaka spolupráci s organizáciou Internews Ukraine.