Zem a Vek zavádza, keď informuje o „zrušení“ parlamentných volieb na Ukrajine

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal zákony, ktorými predĺžil stanné právo o ďalších 90 dní, v dôsledku čoho sa nebudú môcť konať ani parlamentné voľby naplánované na október. Známy dezinformačný web Zem a Vek tvrdí, že Zelenskyj „ruší“ voľby. Nespomína však, že zákaz konania volieb počas stanného práva je zakotvený v ukrajinskej ústave, ktorá bola prijatá ešte pred jeho zvolením za prezidenta.

Webová stránka Zem a Vek dňa 17. augusta 2023 publikovala článok s názvom: „Zelenskyj predlžuje stanné právo a ruší parlamentné voľby“. 

V článku informuje, že prezident Zelenskyj podpísal zákony o predĺžení stanného práva a všeobecnej mobilizácii. Predĺženie stanného práva však tiež znamená, že boli zrušené parlamentné voľby, ktoré sa mali konať 29. októbra tohto roku. Zem a Vek konštatuje, že Zelenskyj sa tak stáva prezidentom Ukrajiny zatiaľ na neurčito.

Článok pôsobí ako neutrálny spravodajský text a obsahuje fakticky správne informácie. Na druhej strane však text nie je vyvážený, anonymný autor podáva problematiku jednostranne a opomína podstatné skutočnosti.

Zelenskyj nezrušil voľby svojvoľne – prikazuje to ústava

V Ukrajine mali najbližšie parlamentné voľby prebehnúť najneskôr 29. októbra 2023. No v období platného stanného práva sú voľby nemožné. Ústava, naposledy upravená v roku 2015 (teda pred plnoformátovou agresiou a predtým, ako Zelenskyj vstúpil do politiky), stanovuje, že ak mandát Verchovnej rady vyprší počas stanného práva, bude automaticky predĺžený až do prvej schôdze novozvolenej Verchovnej rady po ukončení alebo zrušení stanného práva. Navyše, aj ukrajinská legislatíva o stannom práve explicitne zakazuje akékoľvek voľby počas jeho trvania.

Očakáva sa teda odklad plánovaných parlamentných volieb, keďže súčasne vyhlásené stanné právo potrvá do polovice novembra. V ohrození sú aj prezidentské voľby naplánované na marec 2024. Stanné právo bolo po prvýkrát vyhlásené na začiatku ruskej invázie vo februári 2022 a odvtedy bolo predĺžené každých 90 dní.

V súčasnej situácii, keď na území Ukrajiny prebiehajú nepriateľské akcie, je vyhlásenie stanného práva nevyhnutné. Jeho predĺženie zo strany prezidenta, schválené Verchovnou radou, teda automaticky vedie k odkladu parlamentných volieb. Avšak, zákony tiež stanovujú, že voľby musia byť uskutočnené v krátkom čase po jeho ukončení.

K tejto téme sa vyjadril aj prezident Zelenskyj v rozhovore pre The Washington Post v máji tohto roku: „Ak máme stanné právo, nemôžeme mať voľby. Ústava zakazuje voľby v období stanného práva. Keď stanné právo skončí, budú voľby. Podľa ukrajinskej ústavy by sa mali voľby konať, myslím, do 90 dní od ukončenia stanného práva. Ale už si presne nepamätám.“

O ukrajinských voľbách dezinformujú proruskí aktéri

Odkladanie volieb v demokratickom režime nesporne predstavuje tému hodnú diskusie. Je však nevyhnutné pristupovať k nej komplexne a usilovať o zohľadnenie všetkých aspektov, a dôsledkov, ktoré s ňou súvisia. Zároveň nemožno prehliadať, že existujú aktéri, ktorí túto tému využívajú nie s cieľom konštruktívneho dialógu, ale skôr ako prostriedok na podkopanie legitimity Ukrajiny v konflikte s Ruskom.

Príkladom môže byť americká mediálna osobnosť Tucker Carlson, ktorý rovnako ako Zem a Vek informoval, že Zelenskyj jednoducho zrušil voľby. „Máme problém. Vyzerá to tak, že v Kyjeve nebudú môcť hlasovať – a nie, tentoraz za to nemôže Putin. Zdá sa, že demokraciu na Ukrajine pozastavil sám najväčší obhajca demokracie na svete: poľný maršal Zelenskyj,“ vyhlásil vo svojej internetovej show Carlson.

Na Carlsona reagovalo ukrajinské Centrum boja proti dezinformáciam. Podľa neho Carlson prekrútil Zelenského slová o voľbách z rozhovoru pre britský denník BBC. Ukrajinský prezident síce povedal, že voľby nebudú, zároveň však dodal, že sa nemôžu konať, pretože ich zakazuje ústava. Tento dodatok Carlson už manipulatívne zamlčal.

V neprospech naratívu o tom, že by Zelenskyj účelovo zrušil voľby, aby sa tak udržal pri moci, hrá aj skutočnosť, že väčšina Ukrajincov v súčasnosti podporuje prezidenta aj vládu. Podľa prieskumov dôveryhodnosti Zelenskyj dosahuje až 85 percent. Taktiež je pravdepodobné, že by vládna strana Sluha ľudu (ktorá vo voľbách v roku 2019 získala absolútnu väčšinu) za terajších podmienok ešte posilnila svoju väčšinu v parlamente. 

Ukrajina sa na voľby pripravuje

V súčasnosti sú ukrajinské parlamentné voľby predmetom diskusií. Ústredná volebná komisia na Ukrajine schválila návrhy, ktoré riešia základné otázky týkajúce sa povojnových volieb. O týchto návrhoch budú ďalej diskutovať ukrajinskí zákonodarcovia v parlamente.

Konaniu volieb však v súčasnosti nebráni len ústava, ale aj samotné podmienky, v ktorých sa krajina nachádza. Naprieč celým územím zaznievajú sirény varujúce pred raketovými útokmi, niektoré regióny sú pod priamou okupáciou a milióny Ukrajincov sa nachádzajú v exile v zahraničí. V prostredí, kde sa odohrávajú otvorené boje, je náročné zaistiť fyzickú bezpečnosť všetkých účastníkov volieb, zároveň nemusí byť zaručená ani transparentnosť a spravodlivosť volebného procesu.

Parlament taktiež rieši štátny register voličov, ktorý nebol aktualizovaný od začiatku vojny. Odvtedy došlo k zásadným demografickým zmenám spôsobeným presídlením obyvateľstva z bojmi postihnutých alebo okupovaných území do iných častí krajiny alebo za jej hranice. Demografiu ovplyvnili taktiež vysoký počet obetí, hlavne medzi civilistami, a vojenská mobilizácia. Tieto zmeny by mohli negatívne ovplyvniť férovosť volebného procesu. Aj preto sa uvažuje napríklad o zavedení voľby poštou či posilnení kapacít pre voľbu zo zahraničia. 

Zem a Vek je nedôveryhodný zdroj šíriaci proruské naratívy

Podľa nezávislého projektu Konšpirátori.sk je stránka Zem a Vek kritizovaná za šírenie dezinformácií a konšpiračných teórií. Vydavateľ a hlavný predstaviteľ stránky Tibor Eliot Rostas má historiu odsúdení za hanobenie rasy a národa a v minulosti prejavil záujem o financovanie z Ruska.

Jej finančné a organizačné pozadie sa vyznačuje nejasnosťami a netransparentnosťou a napriek tomu, že web tvrdí, že publikuje nezávislé spravodajstvo, má preukázateľné politické prepojenia. Stránka nerešpektuje ani základné zásady novinárskej etiky a jej obsah má manipulatívny charakter.

Zem a Vek vo svojich článkoch využíva pochybné a nedôveryhodné zdroje. Tak tomu bolo aj v prípade tohto článku, kde sú ako zdroje uvedené RT.de a vedomosti.ru. RT (Russia Today) je ruské štátne médium, ktoré je aj financované z ruského štátneho rozpočtu a slúži ako dezinformačná zbraň Kremľa. Vedomosti bolo založené ako nezávislé médium so sídlom v Moskve, v posledných rokoch však prešlo búrlivou cestou pripútania sa ku Kremľu (1, 2, 3). V texte sa nachádza aj odkaz na článok z TASS, čo je ruská štátna spravodajská agentúra.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/