Správu o zničení muničného skladu pri obci Chmeľnyckyj využili prokremeľské účty na šírenie hoaxu o uniknutej radiácii

Slovenskom a Poľskom sa šírila dezinformácia o údajnom úniku radiácie, ktorý mal zapríčiniť výbuch muničného skladu v ukrajinskom meste Chmeľnyckyj. Mesto sa nachádza približne 300 kilometrov od slovenských a poľských hraníc. K výbuchu skladu malo dôjsť po ruskom raketovom útoku.

Výbuch muničného skladu v ukrajinskej obci Chmeľnyckyj spustil ruskú dezinformačnú kampaň. Ruské veľvyslanectvo na Slovensku zdieľalo nepravdivú informáciu o šírení radiácie na území Ukrajiny, ktorá sa mala rozšíriť aj na územie Slovenska.

Na fakt, že ide o dezinformáciu, upozornila na svojom facebookovom profile Polícia Slovenskej republiky. Šíriť ju podľa polície majú slovenské a ruské proruské účty, trolovia, ale aj politicky exponované osoby.

Obsah dezinformácie sa pritom šíril primárne prostredníctvom sietí spoločnosti Meta, cez Facebook a WhatsApp. Cieľom hoaxu malo byť vyvolať chaos a paniku medzi ukrajinskými, slovenskými a poľskými občanmi. Ruská propaganda tak chcela dosiahnuť obmedzenie podpory Ukrajiny zo strany Západu a znížiť dôveryhodnosť ukrajinských úradov v očiach spojencov.

Reakcia slovenských úradov

Na dezinformáciu reagoval aj Slovenský hydrometeorologický úrad (SHMÚ), ktorý informoval, že vo svojich meraniach zvýšenú mieru radiácie nezaznamenal. V statuse SHMÚ napísal: „Na žiadnej stanici sme za posledný mesiac nezaznamenali hodnoty, ktoré by prevyšovali prírodné pozadie. Jediné drobné zvýšenia dávkového príkonu súvisia so zrážkovou činnosťou a možno ich vidieť na grafoch. Tieto epizódy nemajú umelý pôvod.“

15. mája SHMÚ porovnal dáta zo slovenských staníc s dátami zo staníc v okolí mesta Chmeľnyckyj a dospel k záveru, že ani na ukrajinských meracích staniciach neboli zaznamenané neobvykle vysoké hodnoty radiácie.

Dezinformáciu okrem toho vyvrátil aj Úrad verejného zdravotníctva SR. Ten informoval, že radiačná situácia je na Slovensku štandardná. Počas meraní v dňoch od 12. do 18. mája neboli zaznamenané žiadne odchýlky od bežne meraných hodnôt.

Úrad verejného zdravotníctva oznámil, že „bežne sa vyskytujúce hodnoty dávkových príkonov gama žiarenia sledované na našom území sa pohybujú v rôznych oblastiach v rozmedzí 70 nSv/h až 160 nSv/h, v niektorých oblastiach dosahujú až do 200 nSv/h, v závislosti od nadmorskej výšky, geologického podložia a ďalších faktorov.“

Poľská vláda dezinformáciu vyvrátila

Na vzniknutú situáciu zareagovala aj poľská vláda. Na oficiálnej stránke zverejnila tlačovú správu, v ktorej píše: „Vzhľadom na narastajúci počet nepravdivých informácií o radiačnom nebezpečenstve v Poľsku reprodukovaných v médiách Národná agentúra pre atómovú energiu informuje, že radiačná situácia v krajine je normálna. Prechodné, zvýšené hodnoty prirodzeného radiačného pozadia nie sú ničím nezvyčajným a vyskytujú sa pravidelne, napríklad počas zrážok.“

Poľská vláda upokojila svojich občanov a vyzvala ich, aby dezinformáciu ďalej nešírili medzi svojich známych. Poliaci takisto uviedli na správnu mieru tvrdenia Pavla Slotu, ktorý hovoril o nameraných zvýšených hodnotách radiácie v Poľsku.

„V uplynulých dňoch na grafoch s výsledkami meraní ionizujúceho žiarenia nielen v Poľsku, ale aj v Európe pozorujeme tzv. „peaks“, teda nárasty hodnôt zaznamenaných stanicami na včasné zistenie rádioaktívnej kontaminácie. Ide o štandardnú situáciu, ktorá v žiadnom prípade neohrozuje ľudské zdravie, život ani životné prostredie. Pravidelné zvyšovanie dávkového príkonu sa deje prirodzene a vyskytuje sa napríklad v prípade zrážok. Cez kontinent vrátane Poľska prechádza atmosférický front, ktorý občas prináša výdatné zrážky. Práve tie spôsobujú „skoky“ v rebríčkoch,“ napísala poľská vláda.

Hoax vyvoláva strach na sociálnych sieťach

Vplyvom vyvolávania strachu v slovenskej populácii si v týchto dňoch používatelia na Facebooku vymieňajú návody a postupy, ako zabrániť údajnému šíreniu radiácie a ako sa pred ňou chrániť. Publikovanie takýchto návodov umocňuje obavy a strach, a tým aj náchylnosť používateľov sociálnych sietí uveriť dezinformácii.

Jeden z profilov napísal komplexný návod, ako sa chrániť pri radiácii: „Odporúčam zavrieť okná a dnes v noci nevetrať. A asi aj zopár ďalších dní. A niekoľko ďalších dní nechodiť po vonku viac než je nutné. A vždy, keď prídete dnu, umyť si tečúcou vodou každú na vzduchu obnaženú časť. Do jedla pridávať dočasne viac jodidovanej soli, sprchovať sa 2 až 4 x denne. Nepoužívať šampón.“

Informácie sa v internetovom prostredí šírili expresne rýchlo, na čo upozornila Polícia SR. Tá vo viacerých statusoch vyvrátila údajné zvýšené hodnoty radiácie a občanov uistila, že nič z vyššie spomínaného návodu nemusia praktizovať. 

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/