NATO ako hlavný cieľ proruskej dezinformačnej mašinérie na Slovensku

Aj posledný októbrový týždeň sa niesol v duchu prokremeľskej propagandy. Téma energetiky ustúpila do úzadia, hlavným cieľom dezinformátorov bola Severoatlantická aliancia (NATO).

fake news

V uplynulom týždni sme monitorovali najmä články a facebookové príspevky portálov, ktoré sa už v minulosti podieľali na šírení propagandistického obsahu v online priestore. Medzi ne patria aj Hlavný denník, Hlavné správy, Infovojna a ExtraPlus. Spoločnou témou všetkých menovaných dezinformačných portálov bol vzťah medzi Ruskom a NATO.

Vo svetle zhoršujúcich sa vzťahov medzi nimi nabrali dezinformačné naratívy namierené proti NATO za posledný týždeň na obrátkach.

V pozadí však bola stále prítomná aj téma energetiky. V rámci nej dezinformátori, podobne ako aj v predchádzajúcich týždňoch, pokračovali v jednostrannej kritike Európskeho ekologického dohovoru (EED). Naďalej tiež prezentovali Rusko ako jediného spoľahlivého dodávateľa energií.

Okrem toho útočili aj na pobaltské krajiny, respektíve sa venovali aj témam rodovej rovnosti či Afganistanu.

Hlavný denník

Hlavný denník za posledný týždeň uverejnil veľké množstvo prorusky orientovaných správ. Tie z veľkej väčšiny možno považovať za nefaktické a zavádzajúce.

Rezonovali najmä príspevky jednostranne kritizujúce NATO. To sa má v prokremeľskom dezinformačnom prostredí opakovane dopúšťať šírenia rusofóbie, porušovania územnej celistvosti Ruska, využívania Ukrajiny ako odrazového mostíka pre napadnutie Ruska či podpory údajnej neofašistickej vlády v Kyjeve.

Vo všetkých prípadoch však ide o rétorické triky a recyklované naratívy. Ich cieľom je vykresliť Rusko ako obeť a ospravedlniť jeho agresívnu zahraničnú politiku.

Opakovane citovaná bola kritická reakcia ruského ministra obrany Sergeja Šojgu na novú koncepciu NATO „odstrašovania a obrany v euroatlantickom priestore“. I napriek tomu, že táto koncepcia má obranný charakter, dezinformátori ju interpretujú ako „plán na vojnu s Ruskom“.

Svojim čitateľom tak dezinformační aktéri predkladajú zavádzajúci naratív vykresľujúci Rusko ako obliehanú pevnosť. Tá je podľa nich neustále ohrozovaná údajnými agresívnymi cvičeniami USA a NATO ako aj (fiktívnymi) presunmi ich vojsk k ruským hraniciam.

Naproti tomu, cvičenia pod vedením Ruska sú podľa dezinformátorov neškodné. Majú byť len prirodzenou reakciou na provokácie Západu. Tieto naratívy sme mali možnosť pozorovať najmä v súvislosti s nedávnym masívnym ruským cvičením ZAPAD-2021.

Dezinformátori však vôbec nezohľadňujú oprávnené obavy mnohých členských štátov Európskej únie (EÚ) a NATO o skutočnom zámere ruských cvičení, najmä vo svetle nedávnej anexie Krymu či pretrvávajúceho konfliktu na východnej Ukrajine.

V tejto súvislosti Hlavný denník uverejnil článok predpojato kritizujúci pobaltské štáty – Lotyšsko, Estónsko a Litvu, ktoré podľa autora urobili z rusofóbie „oficiálnu štátnu ideológiu“, a stali sa tak „kolóniami USA tretieho tisícročia“.

O čom sa autor pravdepodobne zámerne nezmienil je skutočnosť, že obavy Lotyšska, Estónska a Litvy z Ruska sú viac než odôvodnené. Tieto krajiny totiž čelia hybridným útokom zo strany Moskvy. Ide buď o opakované hackerské útoky na ich infraštruktúru alebo snahy Kremľa destabilizovať pobaltské štáty prostredníctvom rusky hovoriacich menšín.

Hlavné správy

V podobnom duchu sa nesú aj články z Hlavných správ. Rovnako ako ich kolegovia z Hlavného denníka, Hlavné správy takisto kládli veľký dôraz na vykreslenie čierno-bielej reality, kde Rusko samozrejme stojí na strane dobra.

Do pozornosti boli kladené už spomínané výroky ruského ministra obrany o presunoch vojsk NATO k ruským hraniciam. Ďalším citovaným ruským štátnikom bol hovorca Vladimíra Putina Dmitrij Peskov a jeho komentár k rozhodnutiu Moskvy pozastaviť ruskú Stálu delegáciu pri NATO. V článku stojí, že: „Rusko vždy bolo za rozvoj vzťahov so Severoatlantickou alianciou napriek agresii vojensko-politického bloku, ale všetko úsilie bolo márne“.

Autor však opomenul, že rozhodnutiu pozastaviť Stálu delegáciu predchádzalo odobratie akreditácie ôsmim ruským diplomatom na základe podozrení, že pracujú pre ruské spravodajské služby. Navyše, hovorkyňa NATO zdôraznila, že politika NATO voči Rusku zostáva rovnaká a Aliancia je otvorená dialógu, avšak musí reagovať na nebezpečné aktivity Kremľa.

Portál taktiež prináša článok, v ktorom interpretuje letecké cvičenie USA pri Aljaške viac než 300 kilometrov od ruských hraníc, ako „špeciálnu operáciu NATO pri ruských hraniciach“. V ďalšom článku zase tvrdí, že americká armáda je ako garant bezpečnosti v Európe slabá, demoralizovaná očkovaním a diskrimináciou.

Zaujímavosťou týchto dezinformačných článkoch je najmä ich vnútorná protirečivosť. Zatiaľ čo na jednej strane dezinformátori vykresľujú USA a NATO ako agresorov a bezprostrednú hrozbu pre Rusko, na strane druhej ich zároveň opisujú ako slabých aktérov, ktorí sa Rusku nikdy nevyrovnajú.

Podľa tejto logiky agresívne, ale slabé západné štáty bezprostredne ohrozujú mierumilovné, defenzívne, ale vojensky silnejšie Rusko. Pre tých, ktorí vidia cez clonu dezinformácií je zrejmé, že pretláčanie takéhoto sebaobrazu nevychádza z pocitu skutočnej sily, ale, práve naopak, z hlbokého pocitu neistoty.

Hlavné správy sa nezabudli vyjadriť ani k stále aktuálnej téme energetiky. Tu však nedošlo oproti minulému týždňu k výraznej zmene. Portál čitateľom naďalej predkladá naratív, že EÚ si za energetickú krízu môže sama. Rusko teda energiu ako nátlakovú zbraň nikdy nepoužilo – a to i napriek početným príkladom z nedávnej histórie, ktoré svedčia o opaku.

Infovojna

Energetická politika EÚ je naďalej pod paľbou kritiky aj na Infovojne, primárnym cieľom ostáva EED.

V tejto súvislosti Infovojna prináša video od Jána Baráneka, v ktorom kritizuje prechod EÚ na zelené energie. Tvrdí, že EÚ kvôli tzv. „eko-fašistom“ čaká „zelené peklo“. Vo videu sa Baránek taktiež pohráva s otázkou odchodu Slovenska z EÚ. Ako východisko z krízy je predkladaná dohoda o dodávkach plynu s Putinom po vzore Orbána.

V téme energiky teda Infovojna pokračuje v šírení systematických prokremeľských dezinformácií. Prostredníctvom nich sa snaží v čitateľovi vzbudiť dojem, že EED bola nepremysleným a unáhleným rozhodnutím a je hlavným dôvodom energetickej krízy. Dezinformátori tak aktívne podkopávajú plány EÚ diverzifikovať svoje energetické zdroje, a to s jasným cieľom.

Diverzifikácia energetických zdrojov ako aj reorientácia na ekologické zdroje energií by totiž oslabili silu ruského vplyvu v Európe. Tomu sa prostredníctvom podobných naratívov prokremeľské médiá snažia zabrániť.

Rezonujúcim bol taktiež rozhovor so Štefanom Harabinom, ktorý poskytol ruskému spravodajskému portálu Regnum. Infovojna prináša rozhovor v plnom znení. Štefana Harabina ani jeho spoločensko-politické názory nie je nutné bližšie predstavovať. Nijak sa totiž netají svojou orientáciou smerom na Východ. Rozhovor tak obsahuje množstvom proruskej rétoriky.

Napríklad odchod koaličných vojsk z Afganistanu je Harabinom opisovaný ako zlyhanie „ultraliberálov na čele s Bidenom“ a rúcanie sa „Pax Americana“. Neskôr prechádza do úplných konšpirácií, keď tvrdí, že za odsunom z Afganistanu stojí tajný plán USA vyvolať utečeneckú krízu do Ruska a destabilizovať tak Putinov režim.

Paradoxne, nedávne parlamentné voľby v Rusku, ktoré vyhrala strana Jednotné Rusko spájaná s Putinom. Podľa nezávislých pozorovateľov ich sprevádzali volebné podvody. Podľa Harabina sú však „potvrdením správnosti“ Putina.

O vierohodnosti, objektivite či výpovednej hodnote tvrdení Harabina nie je možné diskutovať. Využíva totiž množstvo dezinformačných techník a nič nenasvedčuje tomu, že by jeho názory stáli na dôkazoch. Jedná sa tak o takmer dokonalý zhluk konšpirácií a proruských názorov.

ExtraPlus

V prospech Ruska sa vyjadrovala aj redakcia portálu ExtraPlus. Okrem už spomínaných výrokov Sergeja Šojgu a kritike NATO rezonovalo aj Putinove nedávne vyjadrenie k „rodovým problémom v západných krajinách“ v rámci Medzinárodného diskusného klubu Valdaj.

Spomínaný článok sa kriticky vyjadruje k diskusii o právach mužov a žien v západných krajinách. Odvoláva sa pritom na výroky Putina. Ten Západ kritizuje za to, že prichádza s pojmami ako „rodič číslo 1“ a „rodič číslo 2“. Tvrdí, že je to „na pokraji zločinu proti ľudskosti“.

Proruské kanály často využívajú sexuálne a rodové naratívy pri šírení dezinformácií, a to najmä kvôli ich mimoriadne silnému emocionálnemu náboju.

Takéto dezinformačné naratívy majú jednotné posolstvo. Majú vzbudiť v očiach verejnosti falošný dojem, že západná spoločnosť, najmä jej hodnotové nastavenie spojené s toleranciou a multikulturalizmom, povedie k morálnej zvrátenosti a deviácii. Tá sa má prejaviť v podobe sexuálnych nemravností a rozkladu „tradičnej“ ženskosti a mužskosti. Naopak, Rusko je vykresľované ako garant týchto „tradičných hodnôt“.

Sexuálne a rodové naratívy sú tak lacnou a účinnou kognitívnou zbraňou prokremeľských aktérov. Možno ju totiž použiť len s malými úpravami v rôznych kultúrnych kontextoch.