5 Mýtov o mimovládkach

52

Výkonný riaditeľ organizácie VIA IURIS Milan Šagá zhrnul a okomentoval 5 mýtov o mimovládkach.

Mýtus 1: Nemáme legitimitu lebo nikoho nezastupujeme
Mýtus 2: Ťaháme nitky v politike
Mýtus 3: Sme protislovenské živly
Mýtus 4: Kopeme za cudzie záujmy
Mýtus 5: Sme pravicová “ultraliberálna” organizáci

Prečítajte si tento dôležitý text na blogu VIA IURIS