Peter Lipták je podľa Hlavných správ martýr. Úplne ignorujú jeho minulé prešľapy

Pre dezinformačnú scénu je doktor Peter Lipták autoritou, pretože šíri rovnaké naratívy. Spochybňuje všetky protipandemické opatrenia, kritizuje západné vakcíny, propaguje ruský Sputnik V a antiparazitický liek ivermektín. Doktorov morálny profil je poznačený rôznymi kauzami, čo však dezinformátori ignorujú.

Doktor Lipták

Peter Lipták absolvoval Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Hradci Králové. Po ukončení štúdia pôsobil ako vojenský lekár československej armády a ako lekár na internej klinike. Neskôr si urobil špecializáciu v odbore všeobecné lekárstvo 1. stupňa.

V pozícii všeobecného lekára pôsobí od roku 1991 až dodnes. Od roku 1996 je v súkromnej praxi. Okrem toho  zastával tiež viacero vedúcich funkcií v Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. V súčasnosti pôsobí aj ako ošetrujúci lekár v domove sociálnych služieb Kaštieľ v Stupave a v domove seniorov Archa v Bratislave.

Doktor s pochybnou minulosťou

Neslávne známym sa stal vo februári 2015, keď sa verejne priznal k braniu úplatkov. Nazýval ich dobrovoľnými darmi a ročne si mal takto prilepšiť o 5-tisíc eur. Pre tieto vyjadrenia bolo voči nemu vedené trestné stíhanie. Napokon však voči nemu obvinenie vznesené nebolo. To viedlo k zastaveniu trestného stíhania v júni 2015.

Pochybnosti o Liptákovi vyvolali aj sporné potvrdenia o práceneschopnosti, ktoré vystavil pre Pavla Ruska. Tie mali zabezpečiť odročenie súdneho pojednávania v kauze falšovania zmeniek, v ktorej bol Rusko obžalovaný. Ani dve takéto odročenia napokon nezabránili tomu, aby ho Najvyšší súd SR v januári 2021 právoplatne odsúdil na 19 rokov.

Lipták kontra protipandemické opatrenia

Peter Lipták začal spochybňovať protipandemické opatrenia ešte počas prvej vlny pandémie COVID-19. Terčom jeho kritiky sa postupne stalo nosenie rúšok a respirátorov, testovanie, karanténne opatrenia a západné vakcíny proti COVID-19. A naopak, dlhodobo propaguje ruskú vakcínu Sputnik V a antiparazitický liek ivermektín.

Opakovane si pritom pomáha dezinformáciami a konšpiračnými teóriami. Lipták tieto naratívy šíri na blogoch, svojom facebookovom účte a aj na protestoch kritizujúcich vládu a protipandemické opatrenia. Viackrát preto čelil kritike zo strany odbornej verejnosti.

V decembri 2020 na jeden z Liptákových statusov upozornila aj stránka Hoaxy a podvody – Polícia SR. Lipták dezinformáciami spochybňoval samotnú pandémiu, počty nakazených, zásadu rúško-odstup-ruky a aj očkovanie západnými vakcínami. Zároveň konšpiroval o prítomnosti temných síl zo zahraničia, ktoré nás údajne vedú k totalite.

V máji 2021 sa ukázalo, že Lipták neodporučil zaočkovať celé jedno oddelenie v domove sociálnych služieb Kaštieľ v Stupave a ani veľkú časť klientov v domove seniorov Archa. 

Toto rozhodnutie obhajoval tvrdeniami, ktoré „sú vedecky vyvrátené, v lepšom prípade len nepotvrdené“. Takýmto konaním vedome ohrozil jednu z najrizikovejších skupín.

V septembri 2021 z pozície všeobecného lekára pre dospelých vystavil potvrdenia o nenosení rúšok pre desať detí zo ZŠ v Pliešovciach. Riaditeľ ZŠ potvrdenia spočiatku akceptoval, no začal mať o nich pochybnosti. 

Tieto deti nemali žiadne kontraindikácie, ktorými by sa dalo medicínsky zdôvodniť nenosenie rúšok. Regionálna hygiena, ošetrujúci pediatri a Slovenská lekárska komora sa o týchto potvrdeniach vyjadrili, že „to zaváňa podvodom a je to svojvôľa dotyčného lekára“. Riaditeľ ich preto prestal akceptovať.

Lipták očami Hlavných správ

Jana Ray-Tutková z webu Hlavné správy otvára októbrový rozhovor s Petrom Liptákom premisou, podľa ktorej „Lipták nie je žiaden antivaxer“, ale stal sa „terčom liberálnych médií a politikov, ktorí sa ho snažia umlčať“. Vedome tak ignoruje nielen celkový kontext, ale aj závažnosť naratívov, ktoré šíri počas prebiehajúcej pandémie. 

Lipták v rozhovore tvrdí, že „lekár ako medicínska autorita nemôže šíriť dezinformácie. Čo ja poviem, to je informácia od lekára s 35-ročnou praxou.“ Predchádzajúce sekcie článku sú však dôkazom toho, že Lipták napriek svojej dlhoročnej praxi a pozícii pravidelne šíri problematické informácie, ktorými môže prispievať k zhoršeniu pandemickej situácie.

Túto skutočnosť si všimlo aj Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré naňho koncom augusta 2021 podalo sťažnosť Slovenskej lekárskej komore. Podľa Liptáka to je reakcia na jeho „trestné oznámenie na ministra zdravotníctva pre podozrenie z páchania zločinu genocídia“. Týmto vyjadrením nielenže ignoruje nezmyselnosť predmetného trestného oznámenia, ale zároveň sa uchyľuje ku konšpiračným záverom.

Zvlášť nebezpečné je však Liptákovo tvrdenie, podľa ktorého „po prirodzenom prekonaní infekcie nastupuje 8x silnejšia imunita než po zaočkovaní“. Odvoláva sa na štúdiu v odbornom časopise Lancet zo začiatku októbra 2021, ktorej zistenia však iné. Predmetná štúdia totiž zdôrazňuje význam očkovania, čo sa odráža aj v prípade skúmanej vakcíny Pfizer, ktorá zabezpečuje vysokú ochranu pred hospitalizáciou.

V podobnom duchu sa vyjadrila aj riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Zuzana Baťová: „Očkovanie chráni. Nehovorím, že pacient nedostane covid, ale nemá ťažký priebeh, nedostane sa do nemocnice a nezomrie.“

Peter Lipták je klasickým príkladom falošnej autority. Je prezentovaný ako odborník na všetko, čo súvisí s pandémiou koronavírusu. Špecializáciu má ale v oblasti všeobecného lekárstva, nie je imunológom ani epidemiológom. A názory, ktoré šíri, sú v priamom rozpore so všeobecne prijatým vedeckým konsenzom. Svojimi vyjadreniami potenciálne ohrozuje verejné zdravie, čo prispieva k zhoršeniu pandemickej situácie.

Vyštudoval bakalársky stupeň politológie na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde pokračuje aj na magisterskom stupni. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie, hybridné hrozby a dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd. Kontakt: branislav.jamriska@infosecurity.sk