Bill Gates vs. slnko. Podľa InfoVojny je to súčasťou pandemického sprisahania

Zdroj: Flickr.

Niektoré weby hľadia počas pandémie na technologické pokroky a experimenty so značnou nedôverou. Vo všetkom hľadajú dôkaz toho, že bol nový koronavírus vytvorený umelo, aby zbohatli medzinárodné spoločnosti a farmaceutické firmy a aby bol zavedený nový svetový poriadok. Po novom sa pohľad InfoVojny, jedného z týchto webov, upriamil na projekt zaoberajúci sa stlmením dopadu slnečných lúčov na našu planétu s cieľom zmierniť globálne otepľovanie, ktorý financuje Bill Gates.

V prvom rade musíme spomenúť, že tento text neobhajuje Gatesov experiment. Solárne geoinžinierstvo sprevádza značná kontroverzia už niekoľko rokov a mnohí environmentalisti, ekológovia a inžinieri poukazujú na nepredvídateľné riziká takýchto pokusov. Najviac sa hovorí o drastických zmenách počasia, ktorých následky by mohli byť rovnako nebezpečné ako samotné globálne otepľovanie. Odborníci varujú aj pred psychologickým rizikom – stlmenie slnečného žiarenia a ochladenie planéty by mohlo firmám poskytnúť zámienku, aby upustili od zelených technológií a začali produkovať viac skleníkových plynov.

Vulkán Gates

Bill Gates už dlho varuje pred rizikom klimatických zmien a upozorňuje, že ľudstvo musí pre záchranu planéty urobiť rázne kroky. Experiment SCoPEx, ktorý Gates financuje, má skúmať možnosť vypustenia uhličitanu vápenatého, netoxického aerosólu, do atmosféry. Umelo by sa tým vytvoril efekt sopečného výbuchu, kde by aerosóly nahradili popol v zakrývaní slnka.

InfoVojna však vo svojom článku šla nad rámec environmentalistiky a ekológie. Neunikla jej totiž možnosť prepojiť túto tému so súčasnou pandémiou, ktorá je s Gatesovým menom spájaná pomerne často – práve on má byť podľa konšpirátorov jedným z hlavných architektov „šialeného plánu očkovania a čipovania obyvateľstva.“ V čase, kedy bol vydaný článok o Gatesovi, sa totižto objavila informácia, že slnečné lúče deaktivujú vírus niekoľkonásobne rýchlejšie ako sa predpokladalo.

Dymová clona InfoVojny

Dezinformátori urobili chybu v tom, že prepojili dve nesúvisiace novinky do jednej zavádzajúcej informácie s výrazným clickbaitovým charakterom. Samotný text článku nespomína nijakú konšpiráciu ani neobviňuje Gatesa z toho, že by pomáhal vírusu prežiť. Túto úlohu však spĺňa názov článku, ktorý vyvoláva dojem, že si Bill Gates praje pokračovanie pandémie.

InfoVojna nie je v šírení dezinformácií nijakým začiatočníkom. Pravidelne sa tu objavujú články spochybňujúce pandémiu a vakcíny, obvinenia z nastolenia policajného štátu, alebo už tradičné tvrdenia „svetové elity stoja za všetkým.“ 

Profit z neistoty

To, že slnko efektívne zabíja vírus, je nepochybne pozitívna správa. Gatesove experimentovanie s atmosférou už môže byť o niečo horšie. Spájať však tieto nesúvisiace informácie do falošného kauzálneho javu s cieľom vyvolať senzáciu a zvýšiť si počet čitateľov je mimoriadne problematické.

Weby ako InfoVojna si v Billovi Gatesovi jednoducho vyhliadli obetného baránka, ktorý nikdy nesklame v prilákaní nových fanúšikov ich článkov. Bez ohľadu na pravdu si vytvárajú vlastné teórie, ktoré vyvolávajú nenávisť, paniku a hlavne neistotu – a to v období, kedy by ľuďom pomohli skôr články šíriace nádej a optimizmus.