Ako Bádateľ vytrháva zistenia vedcov z kontextu

Stránka Bádateľ pravidelne šíri dezinformácie o koronavíruse a očkovaní. Svoje tvrdenia podkladá vedeckými štúdiami, relevantné dáta však vytrháva z kontextu a dezinterpretuje.

Najobľúbenejšia stránka o zdraví, oznamuje nápis v červenej farbe na stránke Bádateľ. Tá je známa masívnym šírením dezinformácií a konšpirácií.

Iba nedávno šírila alarmistické klamlivé tvrdenia o rakovine pľúc, ktorú majú spôsobovať rúška, údajnom náraste prípadov rakoviny a zlyhania orgánov od začiatku očkovania.

Dezinterpretácia ako hlavná výskumná metóda

Stránka pred pár dňami opäť publikovala článok obsahujúci tvrdenie, že očkovanie proti koronavírusu nefunguje. Ako dôkaz médium použilo aj štúdiu Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). 

Štúdia CDC z júla 2021 skúmala 469 ľudí, ktorí sa nakazili koronavírusom. Cieľom bolo zistiť mieru nákazlivosti delta variantu koronavírusu. Testy ukázali, že deltou sa nakazilo až 90% zo skúmaného počtu ľudí. 

Záverom štúdie tak bolo zistenie, že variant delta je vysoko nákazlivý. Preto je nevyhnutné, aby sa zaviedlo nosenie respirátorov v uzatvorených priestoroch a na miestach s vysokou koncentráciou ľudí. 

Portál Bádateľ však záver štúdie ignoroval a informoval len o tom, že 74% zo skúmaného počtu ľudí bolo zaočkovaných proti koronavírusu. Tento fakt je údajne dôkazom toho, že očkovanie nefunguje. 

Navyše, podľa nadpisu je to „horúca správa“, čo čitateľov podvedome nabáda k tomu, aby si článok otvorili.

Bádateľ selektuje informácie zo štúdií pravidelne 

Vytrhnutie dát z kontextu a ich podloženie dôveryhodnými zdrojmi je bežným nástrojom dezinformátorov. Portál Bádateľ túto taktiku využíva opakovane. 

Jeden z júlových článkov niesol názov: „Podľa britských dát majú zaočkovaní o 886% vyššiu šancu úmrtia na Covid-19.“ Autor („redakcia“), ponúkol v článku dáta anglického Úradu pre verejné zdravie (PHE), podľa ktorých na koronavírus zomrelo 50 zaočkovaných a 44 nezaočkovaných ľudí. Štúdia z Anglicka sa zaoberala úmrtnosťou na delta variant koronavírusu.

Redakcia Bádateľa v tomto prípade opäť opomenula kľúčové fakty. Podľa PHE sa od 1. februára do 21. júna 2021 delta variantom koronavírusu v Anglicku nakazilo vyše 92-tisíc ľudí. Z nich bolo približne 7-tisíc zaočkovaných dvoma dávkami vakcíny a takmer 54-tisíc nezaočkovaných. 

Zvyšní nakazení absolvovali v danom čase len prvú dávku očkovania. Tieto dáta je však potrebné zasadiť do kontextu. Podľa PHE v danom období nezomrel na koronavírus nikto zaočkovaný, kto by bol mladší ako 50 rokov.

V prepočte na všetkých obyvateľov 50+ sú výsledky opačné

V Anglicku žije približne 21 miliónov ľudí, ktorí majú minimálne 50 rokov. Z tejto časti populácie bolo k 21. júnu 2021 zaočkovaných 84%, čo predstavuje vyše 17 miliónov ľudí. Nezaočkovaných tak zostávali 4 milióny. 

Zo 17 miliónov zaočkovaných ľudí starších ako 50 rokov zomrelo podľa spomínaných dát 50 ľudí. Zo 4 miliónov nezaočkovaných ľudí v rovnakej vekovej kategórii ich zomrelo 38. Úmrtnosť nezaočkovaných je tak trojnásobne vyššia ako v prípade tých, ktorí sa dali proti koronavírusu zaočkovať. To však Bádateľ neuviedol. 

V závere článku redakcia Bádateľa želá zaočkovaným veľa zdravia a samozrejme aj šťastia. Tým sa opäť snaží vytvoriť dojem, že ľudí zaočkovaných proti koronavírusu postihne akési nebezpečenstvo. 

Vzbudzovanie negatívnych pocitov, ako je strach a neistota, je jedným z kľúčových nástrojov dezinformátorov. Okrem toho Bádateľ využíva veľké množstvo častých manipulačných techník a argumentačných klamov, ako je cherry-picking a výroky bez kontextu. Príkladom toho bol aj popisovaný článok.

CDC: očkovanie funguje

Dezinformačná scéna sa dlhé mesiace snaží ľudí presvedčiť, že očkovanie proti koronavírusu nefunguje. Na podporu tejto nepravdivej informácie využíva aj dôveryhodné štúdie, z ktorých prevezme iba vybrané informácie mimo pôvodného kontextu.

CDC, ktorého štúdiu využil Bádateľ na podporu svojich dezinformácií, na svojej internetovej stránke informuje, že „Covid-19 vakcíny fungujú“ a znižujú riziko ťažkého priebehu ochorenia. 

Dôkazom je aj situácia na Slovensku, kde na koronavírus síce zomierajú aj zaočkovaní, no nezaočkovaných zomiera v nemocniciach niekoľkonásobne viac.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Študentka bakalárskeho stupňa Medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie, ochranu ľudských práv, americkú diplomaciu a oblasť Blízkeho východu. Ovláda angličtinu, ruštinu a základy španielčiny. Kontakt: barbora.jamriskova@infosecurity.sk