Bádateľ opäť dezinformuje. Vakcíny vraj spôsobujú rakovinu a pandémia má byť podvod

Dvadsaťnásobný nárast počtu prípadov rakoviny od začiatku očkovania, či niekoľkokrát vyvrátený hoax o prázdnych nemocniciach. Pseudovedecký portál Bádateľ opäť zdieľal niekoľko príspevkov plných falošných správ a informácií bez relevantných dôkazov. Okrem toho, že ich zdrojmi sú viaceré pochybné portály, svoje články opierajú aj o tvrdenia neslávne známeho antivaxera Vernona Colemana či konšpirátora Ryana Cola.

Obrázok: Pixabay

Jeden z publikovaných článkov na webe Bádateľ sa opiera o príspevok zverejnený na webe LifeSiteNews, ktorý pravidelne publikuje problematický obsah. V článkoch často figurujú konšpiračné teórie či krajne pravicové naratívy. 

Citovaný je aj Dr. Ryan Cole, ktorý je známy snahami o diskreditáciu vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a ktorý pokladá očkovanie za „znásilňovanie ihlou“.

Podľa neho spôsobilo očkovanie proti ochoreniu COVID-19 20-násobný nárast prípadov rakoviny. Zároveň má byť tiež príčinou vzniku viacerých autoimunitných ochorení.

Pri zaočkovaných osobách má totiž dochádzať k masívnemu potlačeniu T-buniek, v článku označovaných aj ako „zabíjacké“. Následkom toho je údajne pacient náchylný na celý rad ďalších ochorení.

Podľa záverov štúdie publikovanej v odbornom časopise Immunity, vakcíny proti ochoreniu COVID-19 skôr vznik zmienených buniek podporujú. Navyše, v súčasnosti neexistuje žiadny dôkaz o zvýšenom výskyte rakoviny od zavedenia očkovania.

Autoimunitné ochorenia a vakcína

Ďalším z problematických tvrdení v článkoch prebratých Bádateľom je, že vakcíny na ochorenie, ktoré Dr. Cole ironicky označuje ako „nová chrípka“, majú spôsobiť v ľudskom tele aj druh autoimunitnej odozvy typu „reverzného HIV“.

Tvrdenie, že by vakcíny mali spôsobiť akékoľvek autoimunitné ochorenie, bolo už viackrát vyvrátené. Tento naratív vznikol ešte pred súčasnou pandémiou a býva obľúbenou témou antivaxerov v boji proti vakcínam.

Existuje viacero štúdií, ktoré hľadali súvislosť medzi očkovaním a autoimunitnými ochoreniami. Ani jedna z nich však túto hypotézu nepotvrdila.

Pochybný zdroj LifeSiteNews

Portál Bádateľ pravidelne čerpá z pochybných zdrojov a stránok. Výnimkou nebol ani zmienený článok, ktorý sa inšpiroval príspevkom z webu LifeSiteNews.

LifeSiteNews je ultrakonzervatívna stránka, ktorá popri obsahu s náboženskou tematikou vo veľkom šíri antivaxerské názory. 

Za mnohopočetné porušenia pravidiel týkajúcich sa šírenia nepravdivých informácií týkajúcich sa aktuálnej pandémie bola facebooková stránka portálu v máji 2021 zrušená

Stránka vo viacerých svojich príspevkoch spochybňovala vakcíny a odrádzala od očkovania. Krátko po oznámení Facebooku o odstránení bol portálu zrušený aj YouTube kanál.

Predstavitelia stránky tento krok označili za ďalší z prípadov snahy o umlčanie slobody prejavu na platforme.

Web sa opäť inšpiroval známym antivaxerom

V druhom zo svojich príspevkov, ktorý nesie titulok Ako sa britská vláda postarala, aby jej súkromné nemocnice nenarúšali genocídu, autor prebral myšlienky známeho britského antivaxera Vernona Colemana.

Vernon Coleman v minulosti šíril zdiskreditované lekárske informácie a tvrdil, že pandémia COVID-19 je podvod. Zároveň tiež popiera existenciu AIDS.

Podľa jeho slov britská vláda zámerne odopierala zdravotnú starostlivosť občanom, pričom zámienkou mal byť „Covid podvod“. Vláda mala „uplatiť“ súkromné nemocnice, aby neprijímali pacientov.

Coleman úplatkom nazýva krok Ministerstva financií Veľkej Británie z marca 2020, ktoré súhlasilo s tým, že zaplatí za dohodu o blokovaní celej kapacity všetkých 7 956 lôžok v 187 súkromných nemocniciach v Anglicku spolu s ich takmer 20-tisíc zamestnancami. Ich cieľom bola najmä snaha pomôcť NHS zvládnuť rozvíjajúcu sa pandémiu. 

Podľa správy vypracovanej Centrom pre zdravie a verejný záujem (CHPI) je pravdou, že počas tohto obdobia (od marca 2020) ošetrili súkromné nemocnice iba približne osem pacientov denne, a zároveň zaznamenali pokles aj pri plánovaných operáciách.

Nie je však pravdou, že by cielene odopierali zdravotnú starostlivosť. Súkromné nemocnice, aj napriek voľným lôžkam, totiž zápasili s nedostatkom personálu, ktorý bol v tom čase vyťažený v štátnych nemocniciach. 

Tento fakt tak odporuje jeho tvrdeniu, že prázdne boli aj štátne nemocnice. Tie mali byť dôkazom, že celá pandémia je zinscenovaná. Videá, šíriace sa na viacerých facebookových stránkach, ktoré mali ukázať prázdne nemocnice, už v minulosti vyvrátilo BBC.

Bádateľ a medicínske dezinformácie

Portál Bádateľ už v minulosti publikoval viaceré Colemanove vyjadrenia. V nich prirovnáva vakcíny proti ochoreniu COVID-19 k najsmrtiacejšiemu lieku, aký kedy existoval. Dodáva tiež, že by mohli „vyhubiť ľudskú rasu“.

V súčasnosti, kedy Slovensko zápasí s nízkou mierou zaočkovanosťi a jej dôsledkom v podobe tretej vlny pandémie, tak môžu mať články podobného charakteru fatálnu dohru.

Príspevky obsahujúce medicínske dezinformácie a hoaxy totiž vysokou mierou prispievajú k spochybňovaniu vedeckých autorít, k celkovému zhoršeniu epidemiologickej situácie a v neposlednom rade aj k ohrozeniu zdravia ľudí.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Je absolventkou bakalárskeho štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. V súčasnosti študuje latinskoamerické štúdia na Univerzite Hradec Králové. V roku 2019 absolvovala pobyt na Uniwersytet Jagielloński v Krakove v rámci programu Erasmus+. Zaujíma sa najmä o zahraničnopolitické témy, propagandu a dezinformácie, ktorým sa venovala aj počas svojej stáže v demagog.sk. Hovorí plynule anglicky a španielsky. Kontakt: kristina.marova@infosecurity.sk