Nadácia manželov Gatesových prisľúbila 250 miliónov USD na vakcínu proti Covid-19

Článok hovorí o novej mRNA vakcíny od firmy Moderna. Tá sa snaží o urýchlenie klinických skúšok aj napriek tomu, že výsledky vakcíny vykazujú neuspokojivé výsledky. Text odkazuje na Children’s Health Defense, ktorý o tejto problematike informuje. Čo sa týka faktickosti, článek pracuje prevažne s faktickými informacemi, ktoré sú do istej miery pravdivé a presné. Vyznenie článku je však namierené voči filantropovi Billovi Gatesovi a farmaceutickým firmám, ktoré sa snažia vynájsť vakcínu proti Covid-19.

Konšpirácie a manipulácia

Portál Zem a Vek je známy svojím neobjektívnym podávaním informácií. Medzi jeho článkami je možné nájsť nielen konšpiračné teórie, ale aj zaujaté správy s uplatnením manipulatívnych techník. Analyzovaný článok odkazuje iba na 2 články z portálu Children’s Health Defense, ktoré využívajú širšiu paletu ďalších zdrojov. Aj napriek tomu, že využíva aj ďalšie zdroje, tento portál publikuje konšpiračné teórie, zavádzajúce a pseudovedecké informácie.

Overiteľné zdroje

Informácie podané v článku na portáli Zem a Vek z väčšej časti korenšpondujú s informáciami zo zdrojov, na ktoré odkazuje. Samotné zdroje tiež podávajú dostatočne podložené informácie, ktoré je možné overiť. Informácie v textu sú tak pravdivé a viac-menej presné bez vytrhnutia z kontextu.

Negatívny pohľad autorky

Titulok článku možno vnímať ako senzačný – snaží sa prilákať čo najviac čitateľov – avšak vo svojej podstate nie je nijako útočný. Text fakticky a objektívne vysvetľuje problematiku mRNA vakcín a problémov ich testovania.

Napriek tomu je v článku možné nájsť aj citovo zafarbené pasáže, ktoré preukazujú názorovú rovinu a vnímanie autorky.

Negatívny pohľad autorky na biofarmaceutický priemysel a testovanie nových liečiv/vakcín dokazuje predovšetkým až samotný záver.

Vraj bio-farmaceutickým firmám nejde o bezpečnosť vakcín, ale jedine o ich dostupnosť na trhu, predaj a zisk. Na podporu tejto tézy uvádza negatívne dôsledky vakcín proti COVID-19, medzi ktoré radí “trvalú mutáciu génov, spustenie autoimunity a ich možnosť slúžiť ako katalyzátory pre poškodenie zdravia a úmrtí z iných vakcín.” National Geographic potvrdzuje, že vakcíny typu mRNA môžu mať negatívne účinky na autoimunitný systém človeka a spôsobiť tak aj zdravotné problémy.

Text je negatívne namierený proti osobe Billa Gatesa a americkej firme Moderna. Podľa článku sa snažia čo najrýchlejšie pretlačiť vakcínu klinickými skúškami tak, aby mohla byť distribuovaná. Snaží sa ich vykresliť v negatívnom svetle, pričom im má ísť len o zisk.

Zároveň však Nadácia Billa a Melindy Gatesových prisľúbila viac ako 250 miliónov dolárov na podporu diagnostiky, terapie a vakcín, ktoré sú mimo iných zamerané práve proti Covid-19.

Audiovizuálne médiá 

Obrázok využitý pre tento článok reflektuje jeho podstatu. Nie je manipulatívny, reprezentuje tému článku.

Záver 

Napriek tomu, že je článok publikovaný na portáli Zem a Vek, je vo svojej podstate faktický a relatívne objektívny. Ponúknuté informácie sú konkrétne, avšak odkazujú len na dva zdroje – tie však čerpali z viacerých. Vyznenie textu je namierené proti farmakologickému priemyslu a osobe Billa Gatesa, ktorých vykresluje emočne a negatívne.

Celkové hodnotenie redakcie: 2,9/7


Autor analýzy: Dominik Zachar