Dezinformátori kritizujú rozhodnutie EÚ pokročiť v prístupových rokovaniach s Ukrajinou, WHO je označovaná za „diktatúru“ (Infosecurity.sk: Bi-weekly report o nastupujúcich dezinformačných trendoch 21. novembra 2023)

Infosecurity.sk prináša prehľad dezinformačných trendov, ktoré boli v posledných dvoch týždňoch na vzostupe:

  • WHO rokuje o „pandemickej zmluve“, ktorá má zvýšiť globálnu pripravenosť na budúce pandémie. Krajne pravicové strany ju vykresľujú ako ohrozenie ľudských práv a národnej suverenity.
  • Prokremeľskí aktéri naďalej šíria falošné naratívy o opatreniach proti Rusku tvrdiac, že sankcie EÚ sú neúčinné a škodlivé. Využívajú na to zavádzajúce informácie s cieľom vyvolať nedôveru a nezhody.
  • Opozícia prokremeľských zdrojov voči rozhodnutiu EÚ otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou zahŕňa označovanie Ukrajiny za „zlyhávajúci štát“ navzdory pozitívnym ukazovateľom v oblasti vnímania korupcie a rebríčkov demokracie.

Krajne pravicoví aktéri sa zameriavajú na WHO a pandemickú zmluvu

Pre prípad ďalšej pandémie pripravuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) medzinárodnú dohodu, ktorá má zabezpečiť pripravenosť jej členských štátov a zároveň zabrániť ďalšej globálnej kríze. Cieľom nástroja, o ktorom rokujú krajiny WHO, je zlepšiť globálnu prevenciu, pripravenosť a reakciu na budúce pandémie.

Takzvaný nultý návrh zmluvy je v súčasnosti predmetom rokovaní medzi členskými štátmi. Na Slovensku to viedlo niektorých aktérov, predovšetkým krajne pravicové politické strany, ku kritike a šíreniu strachu v súvislosti so zmluvou. Týka sa to najmä slovenských strán, ktoré v minulosti šírili dezinformácie o COVID-19 a do istej miery si na odpore voči pandemickým opatreniam vybudovali svoju podpornú základňu.

V tejto téme boli najaktívnejší členovia krajne pravicovej strany Republika. Predseda strany a poslanec Európskeho parlamentu Milan Uhrík zverejnil na svojej oficiálnej stránke na Facebooku video, v ktorom vyzval novú vládu, aby odmietla novú verziu Medzinárodných zdravotných regulácií (IHR), ktoré majú krajiny prijať pred „pandemickou zmluvou“. Uhrík vo videu nazýva predstaviteľov WHO „globalistami“ a hovorí, že opatrenia „zavádzajú brutálnu kontrolu globalistickej WHO nad ľuďmi po celom svete“. Naznačuje tiež, že WHO ovláda Bill Gates prostredníctvom svojej nadácie. Dezinformačná stránka InfoVojna označila zmluvu za „diktatúru WHO“.

V tom istom príspevku Milan Uhrík tiež uviedol, že IHR nerešpektujú ľudské práva v žiadnej podobe, pričom tvrdil: „Načo treba rešpektovať nejaké ľudské práva a dôstojnosť? Oni potrebujú s ľuďmi jednať ako so stádovým dobytkom, tak ako počas Covidu.“ Ďalší člen strany Milan Mazurek príspevok prezdieľal a napísal: „Ak to nová vláda nezastaví, môže nás čakať úplná strata ľudských práv!“

Ako sa však zdá, obavy týkajúce sa otázky ľudských práv v návrhu „pandemickej zmluvy“ nie sú neopodstatnené. Niektoré medzinárodné ľudskoprávne organizácie, ako napríklad Human Rights Watch a Amnesty International, poukázali na to, že „súčasný návrh zmluvy obsahuje len obmedzené odkazy na existujúce záväzky v oblasti ľudských práv a ustanovenia o ich dodržiavaní“. Vyzvali preto členské štáty, aby v texte zmluvy presadzovali jasné záväzky týkajúce sa ochrany ľudských práv.

Rétorika, ktorú používajú vyššie uvedení aktéri, je však neospravedlniteľná. Nazývať tieto obavy „úplnou stratou ľudských práv“ alebo „zaobchádzaním s ľuďmi ako s dobytkom“ je nielen nepravdivé, ale aj mimoriadne zavádzajúce, čo následne vedie k šíreniu strachu medzi občanmi.

Pokiaľ ide o „pandemickú zmluvu“ vo všeobecnosti, je nevyhnutné uviesť, že tak ako pri všetkých medzinárodných dohodách, aj o jej konečnej podobe budú rozhodovať suverénne štáty na čele so svojimi vládami. Všetky opatrenia preto budú musieť byť schválené s prihliadnutím na vnútroštátne zákony a predpisy všetkých krajín. Preto tvrdenie, že predstavitelia WHO sú „globalisti“, ktorí chcú „ovládať ľudstvo“ alebo zbaviť členské štáty ich suverenity, je nepravdivé.

Keďže príspevky o WHO boli v slovenskom informačnom priestore v posledných dvoch týždňoch veľmi rozšírené, pozreli sme sa na ne aj optikou zoznamu dezinformačných aktérov na Slovensku. Pomocou analytického nástroja CrowdTangle sme analyzovali najpopulárnejšie príspevky na slovenskom Facebooku, ktoré obsahovali kľúčové slovo „WHO“ aMedzinárodné zdravotné regulácie. Príspevky sme hodnotili na základe celkového počtu interakcií (súčet všetkých reakcií, komentárov a zdieľaní).

Prvé miesto patrí už spomínanému videu Milana Uhríka, v ktorom tvrdí, že WHO chce „zaviesť brutálnu kontrolu nad ľuďmi po celom svete“

Druhé miesto patrí príspevku Milana Mazureka. Ten na svojej facebookovej stránke hovorí, že nariadenia WHO znamenajú „koniec slobody“, a zároveň upozorňuje verejnosť, že sloboda slovenských občanov „visí na vlásku“. Je to len ďalší príklad už spomínanej taktiky vyvolávania strachu a pocitu naliehavosti postaviť sa proti tejto organizácii.

Ďalšie miesto patrí príspevku, ktorý zverejnil dezinformačný web Raptor-TV.cz. Hoci ide o stránku s prevažne českým obsahom, príspevky, v ktorých sa spomína zmluva WHO, boli vytvorené v slovenskom jazyku. Príspevok zobrazuje demonštráciu proti novým opatreniam, ktorá sa konala v Budapešti, s titulkom: „Zastavme zákernú diktatúru WHO!“

V ďalšom príspevku Milan Mazurek vyzýva slovenskú vládu, aby „zastavila zmluvu WHO“.

Posledné miesto patrí spomínanému príspevku Milana Mazureka, v ktorom zdieľal Uhríkove video a dodal, že opatrenia sú „úplnou stratou ľudských práv“.

Proruskí aktéri stále dezinformujú o sankciách

V reakcii na nevyprovokovanú a nezákonnú inváziu na Ukrajinu vo februári minulého roka zaviedla EÚ proti Rusku niekoľko po sebe nasledujúcich kôl sankcií, ktorých cieľom je zabrániť krajine účinne pokračovať v agresii. Od ich zavedenia produkuje rozsiahla sieť prokremeľských aktérov dezinformácie a konšpiračné teórie s cieľom zasiať rozpory a vyvolať dojem, že sankcie sú neúčinné.

EÚ v súčasnosti rokuje o prijatí 12. balíka sankcií proti Rusku, ktoré by mali zahŕňať obmedzenia vývozu a mali by byť zamerané na obchod v hodnote 5,3 miliardy USD (približne 5 miliárd eur). Hneď ako sa táto správa dostala von, proruskí aktéri začali opakovať už známe falošné naratívy o sankciách. Najrozšírenejším tvrdením je, že sankcie sú neúčinné, nelogické a škodia európskym občanom.

Napriek tomu, že tieto naratívy boli v slovenskom informačnom priestore rozšírené už minulý mesiac, stále sú veľmi výrazné. Prispieva k tomu najmä ruské veľvyslanectvo na Slovensku, ktoré produkuje veľké množstvo obsahu v súvislosti so sankciami. V jednom zo svojich príspevkov veľvyslanectvo uvádza, že „je veľmi ťažké komentovať sankcie, pretože v nich chýba racionálny základ“. V ďalšom príspevku zasa prezentuje, o koľko peňazí EÚ kvôli sankciám prichádza, pričom úplne vynecháva ich viditeľný dopad na ruskú ekonomiku.

Rovnaké tézy neskôr prevzali aj proruské dezinformačné stránky. Facebooková stránka Bádateľ, dezinformačný web známy šírením nebezpečných konšpiračných teórií, sa pokúšal sankcie zosmiešniť: „Je tomu vyše roka od Leyenovej prejavu, že Rusko vyťahuje čipy z chladničiek. Dnes je EÚ v recesii a Rusko rastie.“

Zvýšený výskyt takéhoto obsahu v informačnom priestore je priamou reakciou na oznámenie o ďalších sankciách. Naratív o tom, že sankcie sú neúčinné a škodia viac EÚ ako Rusku, je pritom nepravdivý a bol už niekoľkokrát vyvrátený. Ako je z uvedených príkladov zrejmé, taktikou, ktorú prokremeľskí aktéri často používajú, je vykresľovanie sankcií ako nápadu, ktorý je taký „absurdný“, že nikdy nemôže fungovať. Týmto spôsobom sa snažia presvedčiť verejnosť, že uvalenie ďalších sankcií je kontraproduktívne, či dokonca priam nelogické. V skutočnosti sa však pokúšajú skryť ich skutočný vplyv a zasiať nedôveru v súvislosti s týmito opatreniami, čím vytvárajú rozkol medzi EÚ a jej členskými štátmi.

Dezinformátori kritizujú rozhodnutia EÚ týkajúce sa štatútu Ukrajiny ako člena EÚ

Proruskí aktéri v súlade s rétorikou Kremľa vždy odmietali akékoľvek náznaky, že by sa Ukrajina mohla priblížiť k západným štruktúram. EÚ nedávno prijala nové správy o ďalšom rozširovaní, v ktorých sa zdôrazňuje odporúčanie Európskej komisie začať prístupové rokovania s Moldavskom a Ukrajinou. Toto rozhodnutie sa stretlo s odozvou prokremeľských aktérov, ktorí kritizovali EÚ aj Ukrajinu.

Jeden z najznámejších dezinformačných portálov v slovenskom informačnom priestore Slobodný vysielač zdieľal video maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa, ktorý kritizoval rozhodnutie o napredovaní Ukrajiny v prístupovom procese a tvrdil, že „pri hodnotení sa zistilo, že Ukrajina nespĺňa podmienky pre členstvo v EÚ“. Okrem toho dezinformačná stránka Bádateľ vyjadrila nespokojnosť s celým procesom a kritizovala skutočnosť, že Slovensko musí pomáhať Ukrajine, aby mohla postúpiť v prístupových rokovaniach. Stránka tiež pokračovala otázkou adresovanou svojim sledovateľom: „Prečo máme financovať zlyhaný štát?!“ Odkazovala pritom na Ukrajinu.

Označovanie Ukrajiny za zlyhávajúci štát bolo modusom operandi dezinformačných aktérov už dlho pred vojnou. Prokremeľské zdroje často spochybňovali ukrajinskú štátnosť a tvrdili, že Ukrajina buď ako štát neexistuje, alebo sa čoskoro rozpadne. Argumenty pre tento naratív sú rôzne, od ekonomického stavu krajiny až po korupciu.

Pokiaľ ide o druhý z nich, podľa indexu vnímania korupcie Transparency International za rok 2022 sa Ukrajina umiestnila na 116. mieste zo 180 krajín so skóre 33 bodov zo 100. V porovnaní s rokom 2021 si Ukrajina zlepšila svoju pozíciu o jedno miesto a jeden bod. Aj keď je pokrok pomalý, celkový trend na Ukrajine je pozitívny. Rusko sa v rovnakom indexe umiestnilo na 137. mieste.

V indexe demokracie za rok 2022, ktorý hodnotí krajiny od 0 (najmenej demokratické) po 10 (najviac demokratické), získala Ukrajina skóre 5,42 bodov. Pre porovnanie, niektoré členské štáty EÚ dosiahli iba 6,45 bodu. Rusko patrilo medzi najhoršie hodnotené krajiny so skóre 2,28.

Ukrajina nie je zlyhávajúcim štátom, ako to často tvrdia prokremeľskí aktéri. Ozbrojené agresívne akcie Ruska však porušujú suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny a priamo sa snažia brániť jej schopnostiam riadiť vlastný štát.

Na záver je dôležité spomenúť, že rokovania o členstve v EÚ sú zdĺhavé a trvá roky, kým prinesú výsledok. Budúca členská krajina musí prejsť mnohými reformami, aby mohla do EÚ vstúpiť, a takisto sa EÚ a jej členské štáty musia na rozšírenie pripraviť. Tento proces je veľmi zložitý a pozitívne signály vyslané zo strany EÚ v podobe pokroku vo formálnych rokovaniach neznamenajú, že Ukrajina vstúpi do Únie v najbližších mesiacoch, aj keď to prokremeľskí aktéri takto prezentujú.

Projekt Infosecurity.sk, organizovaný skrze Adapt Institute, ktorý je podporovaný pražskou kanceláriou Friedrich Naumann Foundation for Freedom, nepretržite monitoruje aktivity slovenských aj zahraničných dezinformačných aktérov, no zameriava sa najmä na slovenských. Aktivity projektu sú postavené na každodennom monitorovaní nových dezinformácií, hoaxov a konšpiračných teórií v online informačnom priestore. Tento prístup umožňuje analytikom identifikovať dezinformačné príspevky a naratívy, ktoré najviac rezonovali u verejnosti, ako aj zistiť, odkiaľ pochádzajú a ako sa šírili a vyvíjali na sociálnych sieťach. Správa má formu dvojtýždenného súhrnu vznikajúcich trendov v šírení škodlivého informačného obsahu online. Na základe toho môže Infosecurity.sk varovať verejnosť pred vznikajúcimi a aktuálnymi trendmi v oblasti dezinformácií, manipulácie a propagandy.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/