Ukrajina je v informačnej vojne s Ruskom už roky. Stratégia Kyjeva by mohla slúžiť ako príklad pre ďalšie štáty

Ukrajina dnes patrí medzi veteránov informačnej vojny. Dennodennej konfrontácii s ruskou propagandou a dezinformáciami sú Ukrajinci vystavení už od vypuknutia vojny na Donbase v roku 2014. Za ten čas sa Ukrajine podarilo vytvoriť pomerne dobre organizovanú a efektívnu sieť overovateľov faktov a zvýšiť mediálnu gramotnosť ukrajinskej populácie.

Obrázok: Pixabay

Počas tohtoročného Kyiv Stratcom Forum Vadym Skibitskyi, zástupca riaditeľa rozviedky ministerstva obrany Ukrajiny, jasne pomenoval hrozby zo strany Ruska, ktorým Ukrajina čelí v informačnom priestore. Podľa Skibitskyieho ide najmä o ovplyvňovanie obyvateľstva prostredníctvom veľkých dezinformačných kampaní. Významnou hrozbou je aj úplná kontrola prísunu informácií na okupovaných územiach Ukrajiny ruskou okupačnou správou. 

Zdôraznil preto, že pokiaľ chcú Ukrajinci efektívne čeliť týmto výzvam, musia byť mediálne gramotní a mať vysokú úroveň kritického myslenia. Práve rozvoju kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a boju proti ruskej propagande a dezinformáciám sa dnes na Ukrajine venuje viacero štátnych aj mimovládnych organizácií.

Veteráni informačnej vojny 

Rusko vedie informačnú vojnu proti Ukrajine dlhý čas. Propagandu a účelové dezinformácie šírila Moskva ešte pred vypuknutím vojny na Donbase v roku 2014. Príbehy o „zjednotenom národe Rusov a Ukrajincov“ a o „zlom“ Západe, ktorý chce pretrhnúť ich „pokrvný zväzok“, zaplnili éter ruskojazyčných televíznych kanálov na Ukrajine, prorusky orientovaných denníkov aj sociálnych sietí. Ukrajinská spoločnosť bola preto nútená zasiahnuť proti ruskému informačnému vplyvu.

Ako prvá na masívny prílev ruských dezinformácií v roku 2014 reagovala ukrajinská občianska spoločnosť. Ukrajinci postupne začali vytvárať prvé mimovládne organizácie určené na overovanie faktov. Príkladom týchto snáh je iniciatíva StopFake, ktorú v roku 2014 založili učitelia, študenti a absolventi novinárskej školy Mohyla. Ich postupy spočívali v pravidelnom monitorovaní informačného priestoru, analýze naratívov využívaných ruskou propagandou a následnom vyvracaní falošných správ. 

Popri iniciatíve StopFake vznikli v roku 2014 aj ďalšie jej podobné, ktoré sú zložené primárne z dobrovoľníkov. Jednou z nich je skupina InformNapalm, ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri zhromažďovaní dôkazov o zapojení Ruska do vojny na Donbase. Na základe voľne dostupných zdrojov totiž dobrovoľníci z InformNapalm zostavili rozsiahlu databázu, v ktorej podrobne zdokumentovali zapojenie ruských vojenských jednotiek vo vojne na Donbase, vrátane použitých zbraní, techniky a vybavenia.

Počet podobných organizácií od roku 2014 postupne rástol, a preto na Ukrajine v súčasnosti pôsobí množstvo projektov zameraných na overovanie faktov a vyvracanie ruskej propagandy. Príkladmi sú VoxCheck, BezBrekhni, The Other Side of the News alebo Gvara

Dôležité sú aj vládne projekty 

V informačnej vojne boli mimoriadne významné aj iniciatívy ukrajinskej vlády. Jedným z kľúčových opatrení bolo zablokovanie ruských televíznych kanálov a webových stránok financovaných Kremľom v roku 2021.

V roku tom istom roku vláda v Kyjeve zriadila Centrum pre boj proti dezinformáciám spadajúce pod Radu národnej bezpečnosti a obrany, ako aj Centrum pre strategickú komunikáciu a informačnú bezpečnosť pod ministerstvom kultúry a informačnej politiky. Obe organizácie zohrávajú v informačnej vojne s Moskvou kľúčovú úlohu, a to najmä pri zvyšovaní úrovne mediálnej gramotnosti občanov. 

Jednou z najvýznamnejších iniciatív ukrajinských vládnych organizácií je projekt Filter, ktorého cieľom je zlepšiť práve mediálnu gramotnosť ukrajinských občanov. Vďaka tomuto projektu vznikli v ukrajinských regiónoch kluby mediálnej gramotnosti, ktorých cieľom je podporiť kritické myslenie u dospelých.

Valeria Kovtunová, riaditeľka projektu Filter, pri jeho vzniku zdôraznila, že snahou týchto klubov je umožniť jednotlivcom na lokálnej úrovni ovplyvňovať kvalitu médií a zapájať sa do diskusií o regionálnych témach.

Aj vďaka projektom ako je Filter dnes dosahujú Ukrajinci vysokú úroveň mediálnej gramotnosti, čo potvrdzuje aj štúdia mimovládnej organizácie Detector Media z roku 2023. Tá jej úroveň ohodnotila na 76 %. V roku 2020 pritom dosahovala mieru iba 55 %.

Význam vládnych a občianskych iniciatív sa násobne zvýšil po celoplošnej invázii a vypuknutí otvorenej vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Neustále monitorovanie, analýza a rýchle vyvracanie nepravdivých informácií v ukrajinskom informačnom priestore sa stali nevyhnutnosťou.

Skúsenosti z Ukrajiny preto dnes môžu slúžiť ako príklad pre ostatné štáty sveta, ktoré čelia dezinformáciám z Ruska alebo iných autoritárskych režimov využívajúcich dezinformácie a propagandu ako nástroj hybridnej vojny.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Študent magisterského stupňa štúdia Medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobil ako stážista v organizáciách Transparency International Slovensko, GLOBSEC a na Veľvyslanectve SR v Ľubľane. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie v SR a problematiku etnických konfliktov.