Švédsko čelí naratívom o fašistických tendenciách. Súčasťou rétoriky sú klamlivé tvrdenia o „protiarabských“ náladách

Dezinformácie sa snažia polarizovať švédsku spoločnosť a zvyšovať nedôveru vo švédske štátne inštitúcie. Hoaxy stále nemajú dlhodobo dostatočnú štátnu reguláciu.

Švédsko je jednou z najrozvinutejších krajín sveta s vysokou úrovňou kvality života vo všetkých oblastiach. Vo svete sa však od roku 2021 šíria dezinformácie o tom, že Švédsko je v skutočnosti fašistickým režimom. Naratív je súčasťou širšej dezinformačnej kampane v Európe. Jej cieľom je polarizovať verejnosť a zvyšovať nedôveru v demokratické inštitúcie.

„Rasistické, nacistické a protiarabské“ Švédsko 

Pred dvoma rokmi sa zaplnil švédsky online priestor príspevkami namierenými voči švédskym sociálnym pracovníkom, ktorí viacerým arabským rodinám odobrali z opatery deti. Švédske úrady konali v medziach svojich právomocí, nakoľko rodiny nespĺňali základné štandardy podľa švédskych zákonov.

Kým sa však situácia dostatočne objasnila, tému zneužili aktéri v online priestore podporujúci nenávisť voči švédskym autoritám. Zdieľané príspevky zasiahnutých rodín využila napríklad webová stránka Islámské záležitosti (The Shuoun Islamiya) prezentujúca sa ako portál brániaci „česť“ islamu v digitálnom priestore.

Prostredníctvom sociálnych sietí ako Telegram a Twitter portál rozširoval už spomínané príspevky rodičov s vlastnými extrémnymi popismi, väčšinou označujúcimi Švédsko za fašistický štát. Tieto prívlastky odôvodňovali akousi nútenou kristianizáciou Arabov spojenou s utláčaním moslimov.

Spomínané udalosti mali pomerne rozsiahly dosah a neskôr sa stali základnou témou kampane švédskej politickej strany Partiet Nyans (The Nuance Party), ktorá sa primárne zameriava na moslimský elektorát. Okrem toho sa téma stala populárnou medzi arabsky hovoriacimi influencermi na sociálnych sieťach.

Niektoré účty, ktoré tento prípad prezdieľavali, však patrili medzi zradikalizovaných imánov vo Švédsku. Téma sa tiež stala populárnou u osobností spätých s teroristickymi skupinami ako ISIS a Al-Káida.

Turecké prepojenie

Mikail Yuksel, líder strany Partiet Nyans, bol v minulosti súčasťou tureckej ultrapravicovej polovojenskej organizácie Siví vlci, ktorá patrila pod štruktúry Strany nacionalistického hnutia v Turecku. V minulosti existovali väzby medzi súčasným tureckým prezidentom Erdoganom a Partiet Nyans.

K eskalácii napätia medzi švédskymi autoritami a arabskou menšinou došlo po tom, čo na jar v roku 2022 ultrapravicový extrémista Rasmus Paludan zapálil Korán pred tureckou ambasádou v Štokholme.

Túto situáciu znova zneužili vo svoj prospech aktéri z roku 2021 na vyvolanie nenávisti arabských menšín voči švédskym štátnym inštitúciám. Zároveň sa už sociálne napätie tak vystupňovalo, že došlo k vnútroštátnym protestom vo Švédsku. Sentiment o samotnom „fašistickom“ Švédsku podporil aj turecký prezident Erdogan, čo znova posilnilo polarizáciu.

Situáciu využil Kremeľ

Ruské médium Vremja v roku 2023 zverejnilo príspevok o ruskej rodine, ktorá musela utiecť zo Švédska pre pokusy o únos ich detí. Podľa „výpovede“ rodičov sa švédske autority rozhodli konať kvôli tomu, že boli rusky hovoriaci. Neskôr túto informáciu vyvrátili švédske úrady, ktoré chceli dané deti odobrať z dôvodu silného alkoholizmu rodičov a nedostatočnej sociálnej starostlivosti.

Zároveň sa v rovnakom čase preukázalo, že podpálenie Koránu pravicovým extrémistom bolo zrejme hybridnou operáciou. Podľa švédskych investigatívcov bola demonštrácia Rasmusa Paludana pred tureckou ambasádou zaplatená švédskym ultrapravicovým žurnalistom Changom Frickom. Práve on v minulosti pracoval na tvorbe obsahu propagandistickému kanálu Kremľa Russia Today.

Celková nedôvera v spoločnosti voči švédskym vládnym autoritám Ruskej federácii vyhovovala. Turecko bojkotovalo vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie pre incident s Koránom a podporovanie nenávistných sentimentov vo Švédsku je strategicky výhodné pre Moskvu.

Vo februári 2023 bola Ruská federácia označená švédskou tajnou službou Säpo za národnú strategickú hrozbu. Säpo totiž objavila niekoľko dezinformačných a hybridných operácií Kremľa voči Švédsku, pričom ich primárnym cieľom bolo iniciovať spoločenskú nedôveru a prispievať k rastu extrémizmu.

Dodatočne švédske autority priznali, že nemajú dostatočne chránené citlivé materiály v digitálnom priestore, čo môže komplikovať operácie proti zahraničným vplyvom.

Ochrana digitálneho priestoru Švédskom

Švédsko je štátom s rozsiahle právne ukotvenými slobodami, čo reflektuje aj fakt, že doteraz neprijalo žiadny konkrétny zákon proti dezinformáciám pre ochranu slobody slova. Na druhej strane však schválilo iné zákony, ktorých porušovanie môže byť aj následkom šírenia určitých typov dezinformácií. Napriek tomu ide o krajinu, ktorá disponuje pomerne malou komunitou fact-checkerov a antidezinformačných aktivistov.

Výsledkom predošlých dezinformačných kampaní a rastúcej požiadavky ochrany obyvateľstva pred dezinformáciami švédska vláda začiatkom roka 2022 založila Agentúru pre psychologickú obranu. Hlavnou úlohou inštitúcie je zastávať demokratické princípy, slobodu prejavu, ako aj ďalšie práva vyplývajúce zo švédskej ústavy, a prispieť tak k ochrane obyvateľstva pred hybridnými hrozbami.

Dezinformačné naratívy môžu rásť pred voľbami

Úrodnou pôdou pre budúce dezinformácie a napätie v spoločnosti sa môže stať nová švédska vláda. Vládna koalícia sa totiž opiera o podporu strany Švédskych demokratov (SD), ktorej členovia boli v minulosti spájaní s fašistickými prejavmi. Ich politiky, svetonázor a vyjadrenia sa môžu stať nástrojom na podnecovanie dezinformačných naratívov a na podporu nepravdivých správ o fašistickom Švédsku.

Švédske autority sa tak budú musieť aj naďalej vysporiadať nielen so zahraničnými dezinformačnými operáciami, ale aj s vnútornými politikami, ktoré budú ovplyvňovať nálady v spoločnosti. Preto je nutné v čo najväčšom možnom rozsahu efektívne a rýchlo strategicky odkomunikovať vzmáhajúce sa naratívy. Kľúčové bude, aby sa predišlo akejkoľvek cielenej kampani, ktorá by znova iniciovala nenávisť vo švédskej spoločnosti.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Študent bakalárskeho stupňa Medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde ďalej hodlá pokračovať na magisterskom stupni štúdia v odbore Bezpečnostné štúdie. Zaujíma sa o problematiku postkolonializmu, aktuálne dianie v medzinárodnom priestore a dopady klimatickej zmeny na medzinárodnú bezpečnosť. Vo svojom záverečnom výskume pre bakalársku prácu sa venuje otázke Západnej Sahary.