Stalinova popularita v Rusku rastie. Pripomínať si však treba obete politických represií

29. a 30. október sa v Rusku nesú v znamení spomienky na obete politických represií v Sovietskom zväze. Propagácia Jozefa Stalina a jeho režimu štátom kontrolovanými médiami prispieva k nárastu jeho popularity v Rusku.

Koniec októbra sa v Rusku každoročne nesie v znamení spomienky na obete politických represií v Sovietskom zväze. Deje sa tak už od roku 1991, keď dátum pamiatky určil bývalý parlament, Najvyšší soviet ZSSR, na 30. október.

V súčasnosti sa však vďaka represívnym aktivitám ruských autorít stalo spomínanie na obete nebezpečnou aktivitou.

Memorial, laureát Nobelovej ceny

Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Memorial, pôsobiaca v Rusku od pádu Sovietskeho zväzu, bola od začiatku kľúčovou inštitúciou, ktorá študovala a zaznamenávala neprávosti spáchané počas éry Jozefa Stalina.

Dôležitú úlohu pri jej založení zohral aj Andrej Zacharov, ruský investigatívny novinár, disident a nositeľ Nobelovej ceny. Memorial má v Rusku širokú komunitu podporovateľov, ktorí organizácii pomáhajú finančnými príspevkami, ako dobrovoľníci alebo jej vyjadrujú podporu inými spôsobmi.

V roku 2022 sa organizácia stala jedným z troch laureátov Nobelovej ceny za mier. Cenu dostávajú každoročne laureáti, ktorí sa dlhodobo snažia o ochranu základných ľudských práv, zdokumentovanie vojnových zločinov a zneužívania moci.

Útok na Memorial je útokom na pamiatku obetí a ľudské práva

V posledných rokoch sa Memorial spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami dostal pod tlak vlády. Ruské autority označili organizáciu za zahraničného agenta a Najvyšší súd nariadil 28. decembra 2021 jej likvidáciu.

Členovia organizácie však za skutočný dôvod zatvorenia považujú to, že ruské autority neschvaľovali ich prácu. Európska únia spoločne so Spojenými štátmi americkými, Austráliou, Kanadou a Veľkou Britániou odsúdila rozhodnutie ruských súdov.

Toto konanie spadá do obdobia systematického utláčania a umlčiavania zástancov ľudských práv v Rusku, ako aj nezávislých médií a novinárov, členov politickej opozície a ďalších marginalizovaných skupín.

Alexandra Polivanová, dlhoročná členka organizácie, sa vyjadrila, že „Memorial je verejná organizácia založená na hodnotách, ktoré sa v spoločnosti skutočne nachádzajú a ktoré si protirečia so súčasnou ruskou politikou voči jej obyvateľom. Ďalej uviedla: Myslím si, že súčasná vláda má najväčší strach zo svojich obyvateľov – ich podnetov, názorov, volebných rozhodnutí a možných skutkov.“

Memorial sa jasne vyhradzuje voči prívlastku „zahraničný agent“. Alexandra Polivanová povedala: „Ide o verejnú organizáciu, ktorá spolupracuje s partnermi ako sú školy, univerzity, knižnice a podobne. Problémom však je, že tieto inštitúcie majú priam zakázané s organizáciou Memorial spolupracovať.

Zdôraznila pritom, ako negatívne sa legislatíva odráža na ľuďoch a spoločnosti ako takej. „Ľudia sa boja všetkého, čo nie je jasne schvaľované štátom. Množstvo z nich nevie, komu môžu veriť, neveria si ani navzájom. Doslova vypínajú svoje vlastné kritické myslenie.“

Stalin na vzostupe

Tieto udalosti sa dejú na pozadí pomalej, avšak vytrvalej propagácie Stalina a jeho režimu v kľúčových ruských inštitúciách a štátom kontrolovaných médiách.

Stalinov režim zapríčinil utrpenie a stratu miliónov životov. Žiadna rodina v Rusku neunikla dôsledkom brutálneho diktátorského režimu. Ľudské vnímanie je však komplikované a citlivé na neustále ovplyvňovanie. Popularita Stalina v Rusku tak ustavične rastie

V máji 2021 vykonala ruská nezávislá mimovládna organizácia Levada Center prieskum, v ktorom sa až 56 % respondentov vyjadrilo, že vnímajú Stalina ako „skvelého lídra“ – čo je dvakrát viac ako v roku 2016.

29. október v znamení spomienok na obete represií

Hoci bola organizácia Memorial v Rusku oficiálne zakázaná, niektoré z jej ľudskoprávnych projektov a aktivít pokračujú. Jej členovia operujú z iných krajín, predovšetkým z Nemecka.

Organizácia od roku 2007 pravidelne usporadúva 29. októbra verejné zhromaždenia, kde sa ľudia stretávajú, aby si mohli uctiť pamiatku obetí politických represií. Priebeh zhromaždenia je jednoduchý a dôstojný – prečíta sa meno obete a dátum smrti, prípadne zmiznutia.

Tento rok prebiehala ceremónia online. Ľudia z rôznych miest si uctili pamiatku politických obetí – čítali sa mená zosnulých pred historickým či iným symbolickým miestom v ich meste, čo sa zaznamenávalo na video, ktoré sa neskôr odvysielalo vo veľkom vysielaní Návrat mien

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/