Každý piaty Američan verí, že americká vláda využíva vakcíny na čipovanie ľudí

Podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky približne 20 % Američanov verí, že americká vláda využíva vakcíny proti COVID-19 na mikročipovanie populácie. Výsledky prieskumu uvádzajú, že v USA existuje rozsiahla názorová odlišnosť medzi občanmi, ktorí boli očkovaní, a tými, ktorí očkovanie odmietajú.

Obrázok: Flickr.

Prieskum agentúry YouGov pre časopis The Economist bol uskutočnený 10-13. júla 2021 na základe vzorky 1 500 dospelých Američanov. Pozoruje nové a určujúce rozdiely medzi Američanmi, ktorí boli očkovaní proti COVID-19, a tými, ktorí očkovanie odmietajú.

Neprekonateľné rozdiely

Značné odlišnosti medzi zástancami a odporcami vakcín vychádzajú najmä z politického presvedčenia. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že vakcíny odmietajú najmä republikáni. Skoro tretina voličov Republikánov (29 %) tvrdí, že nebude očkovaná. Naopak, rovnakú odpoveď označili iba 4 % demokratov.

Vo všeobecnosti si očkovaní republikáni s väčšou pravdepodobnosťou ako očkovaní demokrati myslia, že odporcovia vakcín majú pre svoje rozhodnutie dobré dôvody.

Existujú však aj iné podstatné odlišnosti. Skepticizmus voči hrozbám, ktoré predstavuje koronavírus, je medzi odmietačmi vakcín viac než zrejmý. Až 83 % osôb odmietajúcich očkovanie tvrdí, že nebezpečenstvo a strach z vírusu boli z politických dôvodov prehnané, v porovnaní s približne 25 % plne očkovaných osôb.

Strach z vedľajších účinkov, mikročipov, politických motivácií … ale nie z vírusu

Ľudia, ktorí odmietajú očkovanie, veria dvom negatívnym teóriám o účinkoch vakcín proti COVID-19: 

  • pravdepodobnosti, že vakcíny vo všeobecnosti spôsobujú autizmus;
  • tomu, že vláda predovšetkým túto vakcínu využíva na mikročipovanie populácie.

Väčšina Američanov však podobné teórie odmieta a celkovo takmer každý tretí hovorí, že si nie je istý, čomu má veriť. Iné pomerne prekvapivé odpovede je ale možné pozorovať pri viacerých otázkach, hlavne v sekcii venovanej konšpiračným teóriám.

Najčastejšie konšpiračné naratívy

Tomu, že hrozba koronavírusu bola z politických dôvodov prehnaná, je dovedna naklonených až 40 % obyvateľov USA. Skoro každý piaty respondent (19 %) si myslí, že to je „určite pravda“ a 21 % to považuje za pravdepodobné.

Naopak, otázku, či vakcíny spôsobujú autizmus, s určitosťou označilo za pravdivú len 5 % respondentov. 12 % si myslí, že to je pravdepodobné a až štvrtina účastníkov prieskumu si so svojou odpoveďou nie je istá.

Na otázku, či vláda USA používa na mikročipovanie populácie vakcínu COVID-19, 15 % respondentov uviedlo, že je „pravdepodobne pravda“, že vakcíny obsahujú mikročipy. 5 % uviedlo, že to je „určite pravda“.

Zdroj: https://today.yougov.com/topics/politics/articles-reports/2021/07/15/why-wont-americans-get-vaccinated-poll-data?fbclid=IwAR2_4n2omGP_PlbvTYJ1GH6xNu3loNGcC5IMhQhPUbNZci12tFrR0RKub7w

Konšpiračnú teóriu, ktorá podsúva naratív, že by vakcíny proti koronavírusu COVID-19 obsahovali mikročipy na sledovanie ľudí, už viacerí experti popreli a vyvrátili. Ani to ale nezabránilo ľuďom v zverejňovaní videí s magnetmi po tele, ktoré im na pleciach držia len vďaka lepiacej páske či iným pomôckam.

Podľa prieskumu agentúry YouGov z mája tohto roku, aj napriek chýbajúcim dôkazom, verilo až 28 % Američanov, že Bill Gates chce využívať vakcíny na implantovanie mikročipov. Oba prieskumy naviac dokázali, že prívrženci konšpiračných teórií bývajú najmä belosi bez vysokoškolského vzdelania.

Reálne dôsledky očkovania

Na druhej strane barikády sa nachádza väčšina Američanov, ktorí sú v súčasnosti očkovaní alebo očkovanie plánujú. Sú prirodzene skeptickí voči tým, ktorí očkovanie odmietajú.

Až dve tretiny z nich neveria, že tí, ktorí očkovanie odmietajú, majú pre svoje rozhodnutie pádne dôvody. Aj napriek pozitívnemu vývoju situácie v USA, spôsobeného najmä očkovaním, väčšina antivaxerov za najväčšiu hrozbu stále považuje práve očkovanie.

Faktom ale zostáva, že v štátoch s vyššou zaočkovanosťou sa vyskytuje výrazne menej prípadov nákazy koronavírusom. Tento počet klesá najmä na miestach, kde väčšina zaočkovaných obyvateľov získala potrebnú imunitu. Naopak tam, kde je zaočkovaných ľudí málo, je nielen vyššia miera prípadov, ale ich počet tiež stále rastie.