Frontier Model Forum: Technologické firmy prichádzajú s návrhom na reguláciu AI

Americké technologické firmy spolu s medzinárodnými partnermi pracujú na regulácii AI systémov. V spolupráci s Bielym domom budujú nový regulačný orgán Frontier Model Forum, ktorý ovplyvní budúci vývoj AI technológií.

V posledných mesiacoch dochádza k rozširovaniu diskusie o témach spojených s umelou inteligenciou (AI). Analytici, politici aj široká verejnosť si vymieňajú názory na to, čo AI predstavuje a aká môže byť jej budúcnosť. S týmito debatami sa spája aj možná regulácia AI, ktorú požadujú odborníci či politici. Návrhy spôsobov, ako by táto regulácia mala prebiehať, sa však líšia.

Zatiaľ čo EÚ dokončuje prvý zákon o AI na svete, štyri najväčšie technologické firmy v tejto oblasti sa rozhodli vytvoriť regulačný orgán nazývaný Frontier Model Forum. Takýmto spôsobom sa spojili spoločnosti Anthropic, Google, Microsoft a OpenAI. Úlohou Frontier Model Forum by malo byť zaistenie „bezpečného a zodpovedného vývoja hraničných modelov umelej inteligencie“.

Na svojich webových stránkach firmy oznámili, že sa budú sústrediť na výskum bezpečnosti AI. Vďaka tomu by sa mali minimalizovať prípadné budúce riziká. Okrem toho chcú firmy pomôcť verejnosti pochopiť vplyv technológií AI.

V neposlednom rade je ich prioritou využiť AI na pomoc pri riešení najväčších spoločenských výziev, akými sú zmierňovanie klimatických zmien, včasné odhaľovanie a prevencia rakoviny alebo boj proti kybernetickým hrozbám. To všetko sa snažia docieliť v spolupráci s politikmi, akademikmi, občianskou spoločnosťou a firmami.

Veľká štvorka v oblasti AI

Firmy, ktoré sa angažujú v regulácii AI, sa radia medzi najvplyvnejších hráčov na poli vývoja umelej inteligencie. Uvedomuje si to aj americká viceprezidentka Kamala Harris, ktorá si túto štvorku pozvala do Bieleho domu ešte v máji tohto roku. Témou stretnutia boli možnosti spoločnej regulácie AI. 

Spoločnosť OpenAI bola vyhlásená za jednu z najinovatívnejších firiem tohto roku. Pred širokou verejnosťou sa zviditeľnila najmä po tom, čo sprístupnila revolučný chatbot ChatGPT. Firma Microsoft investovala niekoľko miliárd dolárov, aby integrovala generatívnu technológiu OpenAI do mnohých svojich produktov.

Google zasa vo februári tohto roka spustil generatívneho chatbota s názvom Bard. Napokon, spoločnosť Anthropic v marci sprístupnila svojho chatbota Claude. O štyri mesiace neskôr jeho tvorcovia zverejnili vylepšenú verziu vo forme Claude 2.

Aj keď sú za iniciatívou Frontier Model Forum len tieto štyri veľké firmy, členstvo v skupine je  otvorené aj pre iné spoločnosti.

Čo firmy začali, Washington musí dokončiť

„Veľká štvorka“ sa nevenuje plánu regulácie AI sama. Z nedávneho stretnutia s americkým prezidentom Joe Bidenom vyplýva, že veľké technologické firmy budú spolupracovať s tvorcami politík. Spolu s firmami Amazon, Meta či Inflection avizovali, že nové systémy AI prejdú pred ich zverejnením vonkajším testovaním a budú jasne označovať obsah vytvorený umelou inteligenciou.

Podľa Bidena to znamená, že technologické firmy budú testovať schopnosti systémov s cieľom, aby posúdili ich potenciálne riziko. Výsledky svojich posúdení budú musieť firmy transparentne komunikovať.

Na stretnutí v Bielom dome sa firmy taktiež zaviazali, že budú uprednostňovať bezpečnosť svojich systémov, ako aj bezpečnosť USA tým, že budú chrániť svoje modely pred kybernetickými hrozbami. Spolupráca medzi firmami by sa mala týmto umocniť aj vzájomným zdieľaním osvedčených postupov.

Tieto dobrovoľné záväzky zo strany privátnych firiem sú len prvým krokom k zmene. Úlohou amerického Kongresu bude v blízkej budúcnosti vypracovanie, schválenie a presadzovanie záväzných povinností voči AI systémom.

Presadenie konkrétnych záväzkov na minimalizáciu rizík AI si bude vyžadovať nové zákony a pravidlá. Bidenova administratíva sa preto zaviazala, že bude naďalej prijímať výkonné opatrenia a presadzovať právne predpisy, aby pomohla USA stať sa lídrom v oblasti zodpovedných inovácií a ochrany používateľov.

Regulácia AI v praxi

Po zverejnení správy o vytvorení Frontier Model Forum na seba skeptici nenechali dlho čakať. Objavili sa obavy z toho, že dodržiavanie pravidiel, ktoré si firmy stanovili, v praxi nemusí fungovať. James Steyer, zakladateľ a výkonný riaditeľ neziskovej organizácie Common Sense Media, povedal: „História naznačuje, že mnohé technologické spoločnosti v skutočnosti nedodržiavajú dobrovoľný záväzok konať zodpovedne a podporovať prísne predpisy.“

Firmy sa rozhodli v najbližších mesiacoch založiť v rámci Frontier Model Forum poradný výbor, ktorý by mal pomôcť usmerňovať jeho stratégiu a priority. Zakladajúce spoločnosti tiež vytvoria pracovnú skupinu a výkonnú radu, ktoré budú dohliadať na riadenie a financovanie projektu. Nateraz nie je jasné, kto bude na čele týchto kontrolných orgánov. Pokiaľ však pôjde o ľudí pochádzajúcich z jednotlivých tech firiem, transparentnosť celého projektu môže byť vážne narušená.

Technologické spoločnosti sľubujú, že budú konzultovať s občianskou spoločnosťou a vládami podobu fóra a možné zmysluplné spôsoby vzájomnej spolupráce. Kooperácia sa črtá aj na medzinárodnej úrovni, nakoľko v rámci ekonomickej skupiny G7 vznikol Hirošimský proces AI s cieľom harmonizovať dohľad nad AI. Taktiež, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) osobitnú pracovnú skupinu pre riadenie AI, čím sa taktiež posilnila spolupráca v oblasti AI.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Študentka bakalárskeho stupňa Politických vied so zameraním na Medzinárodné vzťahy na francúzskej univerzite SciencesPo. Absolvuje ročný študijný pobyt v rámci projektu Erasmus vo Florencii. Ovláda viaceré cudzie jazyky, zaujíma sa o aktuálne politické dianie na Slovensku i vo svete, o fungovanie a vplyv EÚ či NATO na medzinárodnú politiku, témy obrany a bezpečnosti ako sú hybridné hrozby, národná bezpečnosť či ochrana demokracie.