Digitálne práva a overovanie faktov v regiónoch južnej a juhovýchodnej Ázie trpia nedostatkami

Dvojica správ vydaných na prelome marca a apríla 2023 o stave digitálnych práv občanov a úrovni fact-checkingu v južnej a juhovýchodnej Ázií odhaľuje prevažne negatívne trendy.

Obmedzovanie digitálnych práv v južnej a juhovýchodnej Ázii bolo v roku 2022 evidentné. Prejavovalo sa najmä v Mjanmarsku, trend však nasledovala väčšina krajín v oblasti. Bez významnejších pozitívnych míľnikov zostal aj stav overovania faktov. Napriek tomu, že v niektorých krajinách existuje snaha budovať fact-checkingové siete, majú dezinformátori stále navrch.

Digitálne práva v juhovýchodnej Ázii 

Digital Reach, juhoázijská organizácia, ktorej cieľom je monitoring, ochrana digitálnych práv a internetu v regióne, zverejnila svoju správu Digitálne práva v juhovýchodnej Ázii 2023 („Digital rights in Southeast Asia 2023“). Obsahom správy je tematické dianie v regióne v roku 2022 a začiatkom roka 2023.

Samostatná časť správy sa venuje Mjanmarsku, kde je situácia najhoršia z celého regiónu. Od vojenského prevratu v roku 2021 sa vojenská junta snaží potlačiť okrem iných aj digitálne práva a slobodu internetu, pretože tie môžu ohrozovať jej moc.

Aj počas roku 2022 pokračovala taktika typická pre obdobie po prevrate, a teda obmedzovanie internetu v oblastiach, ktoré sú baštami protivládnych síl – Sagaing, Magwe a Mandalay.

Taktika junty zahŕňa celoštátne obmedzenia internetu, blokovanie platforiem sociálnych sietí, vytváranie bielych zoznamov stránok (ide o stránky s obsahom zameraným proti režimu) či prijímanie nových zákonov týkajúcich sa digitálneho priestoru v jej prospech.

Okrem toho boli prijaté nariadenia voči telekomunikačným operátorom, ktorí museli pristúpiť na potreby armády pri sledovaní vlastných občanov. V Mjanmarsku je taktiež trestné používať VPN (virtuálna privátna sieť). Správa Digital Reach popisuje aj prípad volieb na Filipínach a v Malajzii, ktoré boli sprevádzané vlnou dezinformácií, najmä prostredníctvom aplikácie TikTok.

Väčšina krajín v regióne pokračuje v prijímaní regulačných zákonov online platforiem a obsahu internetu. Nové regulácie prijal Vietnam, Singapur, Malajzia, Indonézia, Thajsko a spomínané Mjanmarsko. 

Nakoniec sa spomína prípad využívania špionážneho softvéru Pegasus v Thajsku. Digital Reach poukazuje na zlý stav digitálnych práv a slobôd v regióne napriek tomu, že ide o prvý podobný prípad v oblasti.

Stav fact-checkingu v Ázii 

Aj Medzinárodná federácia novinárov (ICF) zverejnila svoju každoročnú správu Zvládanie dezinformačného efektu: stav overovania faktov v Ázii („Managing the misinformation effect: the state of fact-checking in Asia“). V správe ICF ilustruje stav overovania faktov na príkladoch štátov ako je Nepál, India, Bangladéš, Indonézia a Srí Lanka.

V prípade Bangladéšu, ktorý je sužovaný dezinformáciami a misinformáciami rôzneho charakteru, je história fact-checkingu pomerne krátka. Iniciatívy s cieľom overovať fakty sa objavili až v roku 2017. Odvtedy sa základňa organizácií zväčšila, avšak stále chýba inštitucionálny rámec alebo širšia platforma na overovanie správ v lokálnych médiách.

V prípade Indie je stav fact-checkingu výrazne lepší ako vo zvyšku skúmaných krajín. Na webovej stránke medzinárodnej „Fact-Checking Network“ (IFCN) je totiž ako overených registrovaných až 14 indických organizácií na overovanie faktov.

To je zároveň najväčší počet fact-checkingových organizácií z jedného štátu. Treba však dodať, že toto vysoké číslo je reakciou na stav rapídneho rozšírenia dezinformácií v Indii. Značne rozvinutá sieť overovania faktov je aj v Indonézii, avšak nie je na takej úrovni ako v Indii.

Nepál a Srí Lanka bojujú s nedostatkom zdrojov a ľudí, ktorí by mohli byť súčasťou overovacích iniciatív alebo organizácií. Obe krajiny disponuju iba malým počtom týchto subjektov, čo otvára dvere dezinformačným aktérom.

Obsah oboch spomínaných správ podporuje zistenia nedávno vydaného reportu Freedom House zameraného na slobodu internetu. Report poukazuje na represie voči novinárom a občianskej spoločnosti, snahu o kontrolu online priestoru a štátnu cenzúru vo viacerých štátoch regiónu. Dá sa teda zhodnotiť, že oblasti južnej a juhovýchodnej Ázie majú negatívny trend v otázkach dezinformácií, slobody internetu a digitálnych práv.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Absolvent medzinárodný vzťahov a európskych štúdií. Zaujíma sa prevažne o politické a bezpečnostné dianie mimo Európskej únie, v regiónoch strednej či východnej Ázie, ale aj amerického kontinentu. Kontakt: richard.straka@infosecurity.sk