Clubhouse – nová platforma, nové problémy

Zdroj: Unsplash.

Medzi sociálnymi sieťami sa objavil nový, pre verejnosť príťažlivý hráč. Clubhouse v posledných týždňoch preniká aj na Slovensko a teší sa veľkej popularite. V dobe pandémie odpovedá na dopyt po sociálnom kontakte. Aké problémy však môže priniesť?

Laicky povedané, Clubhouse je sociálnou sieťou, ktorá je založená primárne na zvuku. Samotná spoločnosť sa označuje za nový priestor, ktorý ľuďom „umožní spolu komunikovať, deliť sa o príbehy, rozvíjať nápady, prehlbovať priateľstvá a spoznávať zaujímavých nových ľudí po celom svete.“

Funguje na báze miestností, ktoré plnia úlohu aktívnych podcastov so zaujímavými osobnosťami, ale aj bežnými ľuďmi. Dnes je dostupná len na iOS, používatelia Android zariadení si na ňu ešte budú musieť počkať. Bez pozvánky od existujúceho používateľa sa do nej noví členovia zatiaľ nedostanú.

Úspešný nováčik

Raketový vzostup platforma zaznamenala predovšetkým za posledné dva mesiace – začiatkom decembra ju navštevovalo približne 600-tisíc používateľov, o mesiac už dva milióny. Len v priebehu januára registrovala aplikácia trojnásobný nárast používateľov, dnes ich má šesť miliónov. Lákadlom je predovšetkým zdieľanie spoločného priestoru so zaujímavými osobnosťami, od inovátorov zo Silicon Valley cez celebrity až po najnovšie mená, ktoré platformu navštívili minulý týždeň – Elon Musk a Mark Zuckerberg. 30% z celkového počtu stiahnutí sa udialo len od 28. januára.

V posledných týždňoch zasiahla vlna Clubhouse aj európsky trh, predovšetkým Veľkú Britániu a Nemecko. Od svojho vzniku v marci minulého roka sa jej hodnota zvýšila zo 100 miliónov na 1 miliardu amerických dolárov.

Clubhouse mimo USA. Zdroj: https://appfigures.com/resources/insights/clubhouse-goes-european

Kde je háčik?

Avšak nie je všetko ružové, Clubhouse ako sociálna sieť trpí rovnakými problémami ako jej starší bratia Facebook a Twitter. S rozšírením používateľskej základne prišla aj studená sprcha v uvedomení si, že spoľah na slušnosť a racionalitu používateľov bol scestný. Chýbajúce kapacity pre moderovanie miestností sú len jedným z problémov, ktorý viedol na platforme k nárastu rasizmu, xenofóbie či iných foriem nenávistného prejavu.

Vyjadrenie spoločnosti z októbra 2020, ktorým sa zaviazala k obmedzovaniu takýchto prejavov, je však zatiaľ len sľubom na úrovni tých, ktoré ponúkol v minulosti aj Facebook. Vieme, aké skúsenosti s gigantom sídliacim v Menlo Park máme. Opatrenia sú v masívnej prevahe bezzubé a nefunkčné.

Exkluzivita a štipka tajomstva, ktoré Clubhouse ponúka, nemusia byť len atraktívnou reklamou, ale eventuálne aj živnou pôdou pre vytvorenie uzavretého priestoru alternatívnej reality a fikcie. Ak sa na novej platforme môže šíriť antisemitizmus, nič nebude brániť ani dezinformáciám. Situácia sa zatiaľ nezlepšila, otáznou je najmä zodpovednosť, ktorú by platforma mala niesť.

Niečo za niečo

Všetky konverzácie prebiehajú naživo, záznamy sa podľa zásad Clubhouse robia iba dočasne, zachovávajú sa len ak používateľ počas diskusie nahlási porušenie pravidiel. Samotní používatelia si záznamy robiť nemôžu – akonáhle konverzácia (bez nahlásenia) skončí, stratí sa aj jej obsah. V prípade dezinformácií či nenávistného prejavu sa strácajú dôkazy či identita ich autorov.

Ako problematická sa javí aj otázka ochrany osobných údajov. Aj napriek tomu, že sa skladujú len po nahlásení porušenia pravidiel v miestnosti, ich rozsah a účel nie je úplne zrejmý, respektíve je formulovaný vágne a môže prispieť k pochybnostiam o ich spracovaní. Nehovoriac o tom, že Podmienky používania a Pravidlá ochrany súkromia vôbec nezmieňujú GDPR.

Taktiež nie je uvedená adresa pre žiadosti o informácie o ochrane údajov. Pritom ide o povinné právne podmienky, pretože sa spracúvajú aj osobné údaje občanov EÚ. Okrem toho musia byť podľa čl. 14 GDPR dotknuté osoby v EÚ informované o tom, ako sa s ich údajmi naloží. Zdá sa, že platforma narástla až príliš rýchlo – na papieri ponúka bezpečný online priestor, v realite potenciál pre presný opak.

V tomto momente sa Clubhouse stále spolieha na autoreguláciu samotných používateľov. Prvotný zámer v znásobení ich počtu by mal byť rýchlo vymenený za snahu o zabezpečenie moderovania ich správania. Inak sa Clubhouse ľahko stane liahňou nedemokratických ideológií a dezinformácií, ktoré by vďaka exkluzivite a uzavretosti platformy odkryli nebezpečenstvo sociálnych bublín. Slovenský priestor nevynímajúc. Uvidíme, či bude Clubhouse na rozdiel od iných regulovať obsah generujúci svoj vlastný zisk.

Vyštudoval politológiu na Katedre politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, kde naďalej pôsobí ako odborný asistent. Zároveň je výskumníkom pre Inštitút strategických politík a analytikom MapInfluenCE projektu Asociace pro mezinárodní otázky. Venuje sa problematike otvorenej spoločnosti a liberálnej demokracie v prostredí medzinárodných vzťahov. Zaujíma sa o politickú filozofiu, národný populizmus, kognitívnu bezpečnosť a hybridné hrozby. Kontakt: peter.duboczi@infosecurity.sk