Nemecké ministerstvo vnútra žiada prístup do zašifrovaných četovacích služieb, ako WhatsApp, či Signal

Nemecký Spiegel, Frankfurter Allgemeine a portál T-Online včera uverejnili správu o úmysle nemeckého ministerstva vnútra prinútiť prevádzkovateľov četovacích aplikácií WhatsApp, Threema a Signal na požiadanie sprístupniť šifrované dáta svojich užívateľov.

Nemecké bezpečnostné agentúry by takto na základe individuálnych súdnych rozhodnutí mali získať prístup ku četom a hovorom, ktoré sú za normálnych okolností šifrované bez medzifáz (end-to-end encrypted).

V posledných rokoch sa šifrovanie bez medzifáz stalo užívateľským štandardom a výrazne zvýšilo úroveň súkromia širokej verejnosti. Používa ho väčšina četovacích aplikácií. Túto možnosť má aj Messenger od Facebooku, ktorý je notoricky známy zbieraním a predajom užívateľských dát.

Ide o efektívny (nie však univerzálny) spôsob ochrany proti plošnému sledovaniu s ktorým môže počítať každý užívateľ internetu. Keď však bezpečnostné zložky niekoho priamo zamerajú, šifrovanie je neúčinné, pretože je použité zdrojové odpočúvanie. U zdroja, teda priamo v cieľovom zariadení je nainštalovaný trójsky kôň, ktorý zachytí komunikáciu ešte pred jej zašifrovaním.

Zavedením štandardu šifrovania bez medzifáz prišli mnohí o ľahký prístup ku komunikácii tretích osôb. Platí to pre legitímne požiadavky bezpečnostných agentúr, rovnako ako pre hráčov, ktorých požiadavky a motivácie legitímne nie sú (spravodajské služby, organizovaný zločin, a iní).

Tému prístupu k zašifrovaným užívateľským dátam budú v júni rozoberať na konferencii spolkových ministrov vnútra (Innenministerkonferenz). Podľa navrhovaného rozhodnutia, sa ministri majú zaoberať spôsobmi akými sa právo verejnosti na šifrovanie zosúladí s „nespochybniteľnými potrebami bezpečnostných zložiek.

V prípade zanedbania povinnosti by sprostredkovateľom služieb na nariadenie Spolkovej agentúry pre siete (nemecký regulačný úrad pre telekomunikácie a poštu) hrozilo zablokovanie prevádzky v krajine.

Vo voľbách do Európskeho parlamentu zaznamenala Strana Zelených, ktorá sa tradične stavia aj za právo na súkromie, dvojnásobný nárast. Vypovedá to o jednoznačnej spoločenskej objednávke nielen v oblasti ochrany prírody.

Ak by malo naozaj dôjsť k radikálnemu obmedzeniu, či zablokovaniu služieb na národnej úrovni, bude minister vnútra Seehofer čeliť silnej kritike domácej politickej scény a svetovej verejnosti. Je otázne, či by takýto tlak dokázal ustáť bez toho, aby ponúkol ústupky, či od zámeru celkom upustil.

Riaditeľ a analytik portálu Infosecurity.sk | Študoval germanistiku a pracoval ako prekladateľ a tlmočník až do chvíle, kým sa nezačal naplno venovať žurnalistike. | Ako fotograf na voľnej nohe pracoval v Sýrii, Líbyi, Mali, Tunise, Jordánsku, Libanone, a na Ukrajine. Publikoval v zahraničných a domácich médiách a za svoju prácu dostal ocenenia Czech a Slovak Press Photo. | Rodina a dobrodružná profesia nejdú dokopy, nepriestrelnú vestu preto zavesil na klinec. | Vyštudoval medzinárodnú bezpečnosť na univerzite v Leicestri kde skúmal teoretické rámce propagandy v digitálnom, globalizovanom svete. | Zaujíma sa o dezinformácie a nevojenské spôsoby dosiahnutia strategických a politických cieľov. | V apríli 2019 založil portál Infosecurity.sk