Cyber Resistance: Ukrajinská skupina hackerov sa nabúrala do systému ruského ministerstva obrany

Ukrajinskej kybernetickej skupine dobrovoľníkov Cyber Resistance sa podarilo úspešne preniknúť kybernetickou obranou ruského ministerstva obrany. Zistenia im pomáhajú utvoriť si komplexnejší pohľad na ruské dezinformačné a komunikačné stratégie.

Vývoj informačných technológií umožnil posun vojny do nových sfér. Šírenie propagandy a skreslených alebo nepravdivých informácií je vďaka dosahu sociálnych médií ľahšie ako kedykoľvek predtým. Jedným z najaktuálnejších príkladov je nepochybne vojna na Ukrajine, v rámci ktorej obe zúčastnené strany od jej počiatku skresľujú dáta o obetiach na životoch alebo stratách vojenskej techniky. Najnovšie úniky dát približujú fungovanie ruského ministerstva obrany a jeho komunikačnej jednotky.

Hlavný aktér a cieľ propagandy

Generál a hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenko dlhodobo šíri nepravdivé informácie. Konašenko je dobrovoľníckou jednotkou InformNapalm, ktorá informuje zahraničnú verejnosť o udalostiach na Ukrajine, označovaný za „chodiaci mém“, a to kvôli svojej propagandistickej činnosti a výrokom, v ktorých vedome zavádza.

V minulosti napríklad Konašenko tvrdil, že na ruskej strane neboli počas prvých dvoch týždňov vojny žiadne straty na životoch, alebo že sa Rusom podarilo zničiť tisíce ukrajinských tankov, ktoré však ukrajinská armáda nikdy v takých veľkých počtoch nemala. Najmä vďaka veľkému dosahu podobných výrokov je Konašenko jedným z hlavných aktérov ruskej dezinformačnej scény a pomáha formovať verejnú mienku v Rusku.

Ako sa podarilo zistiť ukrajinským hackerom zo skupiny Cyber Resistance, oddelenie informácií a masovej komunikácie na ruskom ministerstve obrany na čele s Konašenkom šíri dezinformácie osobitým spôsobom. Pracovníci útvaru údajne analyzujú všetky informácie a správy z médií týkajúce sa Ruska a jeho vojny na Ukrajine. Väčšina zdrojov je ruských, no objavujú sa medzi nimi aj tie západné.

Mediálne príspevky spomínajúce vojnu na Ukrajine najskôr ministerstvo rozdeľuje na pozitívne, neutrálne a negatívne. V každej z uvedených kategórií pracovníci ministerstva v prípade potreby upravujú jednotlivé články, aby v nich ruská armáda a ich vojenské úspechy boli vykreslené pre ruských občanov pozitívnejšie, ako v skutočnosti sú. Príspevky následne spracujú a vydajú v ruštine na stránke ruského ministerstva obrany.

Pomer pozitívnych a negatívnych článkov je úmyselne nevyrovnaný v prospech článkov, ktoré vnímajú ruskú armádu pozitívne. Jedným z predpokladov takéhoto konania je, že cieľom je zvýšiť morálku armádnych generálov a podporiť ich v ďalších vojenských ťaženiach. 

Informácie o podobnom propagandistickom procese pomáhajú pochopiť fungovanie ruskej dezinformačnej scény. InformNapalm ďalej zdôraznil, že uniknuté dáta poukazujú na to, ako veľmi je ruské ministerstvo obrany, a špecificky jeho komunikačné oddelenie, odtrhnuté od reálneho sveta.

Monitorovanie zmienok o vojne prebieha nepretržite

InformNapalm, ktorému hackeri z Cyber Resistance poskytli získané dáta, podotýka, že propagandistické texty nie sú vždy napísané odborným spôsobom a v mnohých prípadoch obsahujú preklepy a gramatické chyby. V mnohých prípadoch ruskí propagandisti zanedbávajú kontrolu a úpravu výsledného textu. Preto sa napríklad stáva, že vojenský personál je označený za ruských väzňov a pod. To poukazuje na nedôslednosť ruskej propagandy.

Rusi na monitoring internetového priestoru používajú špeciálny analytický softvér Kaťuša. Ten dokáže monitorovať ruské federálne a regionálne médiá, ruskojazyčné médiá a „kľúčové“ zahraničné médiá nepretržite. Kaťuša sleduje nielen tradičné, ale aj sociálne médiá, pričom systém zobrazuje a ukladá obsahy podľa tém, o ktorých píšu. Softvér oddeľuje pozitívne mediálne výstupy od negatívnych, a komunikačná jednotka sa následne zameriava na amplifikáciu obsahov, ktoré opisujú ruskú armádu a jej postupy v pozitívnom svetle. 

Systém sa používa aj na identifikáciu kritikov ruského režimu. Príkladom môže byť zatknutie Igora Girkina, ktorý kritizoval politikov za nedostatočne nekompromisný prístup k vojne v októbri 2022. Girkin bol v januári 2024 zatiaľ neprávoplatne odsúdený na štyri roky vo väzenskej kolónii so všeobecným režimom za šírenie extrémizmu.

Zistenia ukrajinskej kybernetickej jednotky sú mimoriadne dôležité, pretože širokej verejnosti poskytujú možnosť nahliadnuť do ruskej dezinformačnej stratégie. Rovnako poskytujú mnohé cenné zistenia pre ukrajinskú informačnú jednotku o tom, ako efektívne dokáže ruské ministerstvo obrany manipulovať s informáciami.

Tento článok je výstupom vzdelávacieho programu InfoGuard Academy, podporeného z grantu Veľvyslanectva USA v Bratislave.

Je vo finálnom ročníku štúdia ekonómie a filozofie na University of Groningen v Holandsku, kde aj v súčasnosti pôsobí ako študentský asistent pre viaceré kurzy. Vo svojom voľnom čase sa zaujíma o verejný sektor, dezinformácie a kritické myslenie.