Republika zavádza o novom návrhu zákona EÚ o obnove prírody. Verejnosť straší rastom cien potravín

Hnutie Republika zavádza o návrhu zákona EÚ o obnove prírody. Podľa europoslanca Uhríka bude dôsledkom opatrení zvyšovanie cien potravín či vyvlastňovanie farmárov. Strašenie dopĺňa rétorikou o údajnom „ekofanatizme“.

Hnutie Republika používa zavádzajúcu politickú kampaň s cieľom diskreditovať Európsku úniu a jej inštitúcie. Predseda strany Milan Uhrík, hoci je členom Európskeho parlamentu (EP), často prezentuje anti-EÚ postoje. Tentokrát si vzal na mušku nový návrh zákona EÚ o obnove prírody, ktorý mylne prezentuje ako škodlivý pre poľnohospodárov.

EÚ nenúti farmárov pestovať bodliaky miesto pšenice

18. júla 2023 Uhrík uverejnil na svojej facebookovej stránke dezinformačný príspevok o novom návrhu nariadenia EÚ o obnove prírody. Príspevok obsahoval klamlivý titulok o tom, že kvôli politike EÚ budeme „musieť  pestovať bodliaky namiesto pšenice“. Poslanec tiež zavádzal o tom, že na určitých úrodných poliach bude povolené namiesto obilia pestovať iba burinu a bodliaky.

Návrh zákona EÚ o obnove prírody schválil EP 22. júla 2023. Jeho znenie podporili aj slovenskí europoslanci zo strán Progresívne Slovensko (PS), SMER – SSD a Demokrati. Europoslanec Martin Hojsík (PS) zdôraznil potrebu chrániť a obnovovať biodiverzitu, ktorá je nevyhnutná pre udržateľné potravinárstvo a životné prostredie.

Niektorí europoslanci návrh nariadenia nepodporili a kritizovali, žiadna z pripomienok však nespomínala príkaz na pestovanie bodliakov namiesto pšenice, ako uvádza Uhrík. Napríklad Eugen Jurzyca (SASKA) návrh odmietol kvôli obavám, že bude veľmi nákladný, avšak upozornil na dôležitosť hľadania efektívnych riešení na zlepšenie zelenej politiky.

Europoslanci napokon nariadenie prijali. Zdôraznili, že „návrh zákona neukladá vytvorenie nových chránených území v EÚ, ani neblokuje novú infraštruktúru pre energiu z obnoviteľných zdrojov, pretože doplnili nový článok, v ktorom sa zdôrazňuje, že takéto zariadenia sú prevažne vo verejnom záujme.“ Zákon musí byť zároveň v súlade s medzinárodnými záväzkami EÚ, ako je globálny rámec OSN pre biodiverzitu Kunming-Montreal.

Uplatňovať sa bude až po splnení nevyhnutných podmienok zameraných na zabezpečenie dlhodobej potravinárskej bezpečnosti, zhromaždenia údajov a adekvátneho obnovovania biotopov. V prípade, že by sa objavili zásadné sociálno-ekonomické následky, môžu sa stanovené ciele obnovy odložiť.

Uhrík straší „ekofanatizmom“

Uhrík kritizuje údajné farizejstvo politikov, ktorí sa ukazujú na poliach poľnohospodárov, no keď sú vo vláde, údajne nekonajú v prospech ich záujmov. Podľa neho nové nariadenie spôsobí ďalší úbytok úrody a zvýšenie cien potravín.

Samotní poslanci EP však pri prezentácii novej legislatívy vyjadrili optimistický postoj v súvislosti s posilnením hospodárskej situácie v rámci jednotlivých členských štátov. Nové nariadenie by malo priniesť hospodárske a ekonomické úžitky, teda presný opak toho, čo tvrdí Uhrík.

Europoslanec z Republiky ďalej uvádza, že podobné opatrenia viedli k vyvlastneniu miestnych farmárov v iných členských krajinách EÚ. Europoslanec tak siahol po hrozivo znejúcich, no nedostatočne opodstatnených argumentoch s cieľom získať pozornosť verejnosti. Nielenže zavádza o novom návrhu nariadenia, ale snaží sa pomocou nepravdivých tvrdení vyvolať medzi verejnosťou strach.

Uhrík ďalej uviedol, že slovenskí europoslanci mali možnosť zablokovať toto „ekofanatické nariadenie“, no polovica z nich na to nepristúpila. Odkazoval na stanovisko Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), ktorej členovia osobne prišli do Štrasburgu a protestovali proti zákonu.

Podľa SPPK návrh nariadenia nedomyslel budúce následky. Emil Macho, šéf komory, v liste adresovanom europoslancom žiadal, aby návrh EK nepodporili. V liste sa uvádzalo, že, „rovnako ako pri ostatných návrhoch Európskej komisie, aj tu platí nedostatočné posúdenie dopadov a úplne chýbajúce komplexné posúdenie vplyvu aspoň hlavných návrhov Európskej komisie na európsky poľnohospodársky sektor, jeho konkurencieschopnosť, európsku potravinovú sebestačnosť a v neposlednom rade aj na životaschopnosť európskych poľnohospodárov.“

Slovenskí ochranári na rozdiel od SPKK žiadali europoslancov o podporu zákona. Slovenská ornitologická spoločnosť vyjadrila podporu návrhu EÚ slovami: „spoliehame sa na vás, že nezabudnete dnes pri hlasovaní na prírodu, a budeme radi, ak dnes dáte hlas nielen najohrozenejším druhom a územiam u nás, ale aj stabilnému a udržateľnému rozvoju Slovenska a Európy.“

Návrh sleduje ochranu biodiverzity aj zefektívnenie poľnohospodárstva

Návrh zákona EÚ o obnove prírody je základom Európskej zelenej dohody (European Green Deal). Aj na Zelenú dohodu sa pritom viaže pomerne veľké množstvo dezinformácií alebo klamlivých interpretácií jej znenia. Tie majú zväčša za cieľ diskreditovať zelenú politiku Únie a posilňovať anti-európsky či anti-západný sentiment.

V skutočnosti má návrh zákona o obnove prírody za cieľ zamedziť kolapsu ekosystémov a predísť najhorším vplyvom zmeny klímy a straty biodiverzity. Európska komisia (EK) v tomto zmysle zdôrazňuje, že ciele majú byť dosiahnuté prostredníctvom obnovy mokradí, riek, lesov, trávnych porastov, morských ekosystémov, mestského prostredia a druhov, ktoré v nich žijú, ale aj zavedenia opatrení pre zamedzenie prenikania chemických pesticídov do potravín.

Návrh obsahuje záväzok do roku 2030 obnoviť minimálne 20 % pevninských a morských oblastí. To má prispieť k boju proti zmene klímy a udržaniu biodiverzity, pričom pozitívne dopady sú predpokladané aj v oblasti potravinovej bezpečnosti a udržateľného poľnohospodárstva.

Podľa EK nové opatrenia prinesú aj hospodárske výhody a zlepšenie kvality života v jednotlivých štátoch. Nový zákon má priniesť úžitok pre poľnohospodárov, rybárov a zabezpečiť zdravé životné prostredie pre budúce generácie. Opatrenia z návrhu taktiež podporujú zelenú transformáciu mestských oblastí.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/