Mesík pri pretláčaní ivermektínu šíri konšpirácie a obviňuje lekárov z brania úplatkov

Analytik globálnych trendov Juraj Mesík ako jeden z mála koncom januára 2020 upozorňoval na riziko šírenia COVID-19. Neskôr sa ale vypracoval na jedného z popredných spochybňovačov protipandemických opatrení a očkovania. Riešením by bola podľa Mesíka prevencia a včasná liečba COVID-19 pomocou antiparazitika ivermektín. Svojich oponentov z radov lekárov, farmaceutických spoločností či vlády SR obviňuje z korupcie. Nepotrebuje pritom žiadne dôkazy.

Kto je Juraj Mesík?

Juraj Mesík  absolvoval v roku 1988 odbor Všeobecné lekárstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Prakticky celý svoj profesijný život ale zasvätil iným oblastiam. Ako zdôraznil v rozhovore s Karolom Sudorom: „Nikdy som nechcel robiť lekára.“ V roku 1989 sa mu podľa vlastných slov „otvorili úplne iné možnosti“ a na vedu rezignoval.

Ešte počas štúdií sa stal členom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, v rámci ktorého viedol ekologickú organizáciu Ekotrend. Krátko po novembri 1989 sa angažoval aj v politike. Neskôr pôsobil v treťom sektore a tiež ako špecialista Svetovej banky vo Washingtone.

Juraj Mesík už koncom januára 2020 upozorňoval na nebezpečenstvo vírusu COVID-19. Ako jeden z prvých varoval pred jeho šírením na Slovensku. Tradičné médiá mu spočiatku dávali priestor, pretože sledoval pandémiu od jej začiatku.

Mesík a „zázrak“ zvaný ivermektín

Mesík ale časom prekročil prah vlastnej odbornosti. A to tak, že začal radiť lekárom, ako majú liečiť pacientov s COVID-19. 

V októbri 2020 tvrdil, že „infikovaní ambulantní pacienti nedostávajú prakticky žiadnu liečbu“. Zároveň začal upriamovať pozornosť na včasnú liečbu COVID-19 s pomocou neregistrovaného lieku ivermektín.

Následne v decembri 2020 spustil petíciu, v ktorej požadoval legalizáciu dovozu ivermektínu na Slovensko. Odôvodňoval to zlepšením stavu pacienta v 87% prípadoch včasnej liečby COVID-19. 

Podľa Mesíka ivermektín, spolu s ďalšími účinnými látkami, mohol už dovtedy zachrániť stovky životov na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva schválilo jeho používanie v januári 2021.

Neskoršie skúsenosti slovenských lekárov s nasadením ivermektínu ale neboli také jednoznačné ako Mesíkove tvrdenia. Zatiaľ čo niektorí lekári mali s týmto liekom pozitívne skúsenosti, iní nie. Dalo by sa konštatovať, že „ivermektín pravdepodobne nedokáže pomôcť každému“

Koncom marca 2021 vydala k ivermektínu stanovisko Európska lieková agentúra (EMA). EMA sa po dôkladnom preskúmaní vtedy dostupných dôkazov rozhodla neodporučiť použitie ivermektínu na prevenciu a liečbu COVID-19. 

So zamietavým stanoviskom prišiel aj Americký úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA). Ten okrem iného zdôraznill, že ivermektín nie je určený na liečbu vírusov.

Mesíkove konšpirácie

Mesík sa kriticky vyjadril aj voči plošnému testovaniu na COVID-19. Toto „špajdľovanie nosov“ spojil so snahou vlády SR „o premenu Slovenska na koncentrák“

Nevidel pritom význam v hľadaní ohnísk nákazy COVID-19, bez dôkazov prepojil testovanie s nárastom počtu úmrtí na COVID-19 a vyjadril neúctu voči obetiam koncentračných táborov.

Mesík sa problematickým spôsobom venuje aj vakcínam proti COVID-19. Spočiatku tieto tvrdenia šírili iba dezinformačné médiá, ale koncom júna 2021 dostal nekritický priestor aj v tradičnom médiu. Vakcíny proti COVID-19 označil za experimentálne a spochybnil ich efektivitu.

Jeho kritika je často namieraná voči mRNA vakcínam. Tie boli objavené v roku 1961 a podľa vyjadrenia neuroimunológa Norberta Žilku „majú za sebou niekoľkoročné klinické skúšania pre rôzne infekčné či onkologické ochorenia“

V prípade klinických skúšaní proti COVID-19 došlo k ich rýchlejšiemu vývoju vďaka optimalizácii a odbyrokratizovaniu celého procesu. Žiaden z protokolov sa pritom neobišiel a tieto vakcíny tak nie sú nebezpečné.

Podľa Mesíka „vakcíny nejaký ochranný účinok majú, my len nevieme, aký silný je ten ochranný účinok“. Poukazuje na vtedajší nárast úmrtí v preočkovaných populáciách v Mongolsku a Uruguaji. 

Novinár Otakar Horák upozorňuje, že Mesík „nespomína, či sa úmrtia vyskytovali medzi očkovanými alebo nie. Rolu hrá aj kvalita zdravotníckeho systému v krajine či to, akými vakcínami sa očkuje.“ V prípade Uruguaja vtedy dostupné dáta hovorili o znížení počtu hospitalizácií a úmrtí práve vďaka očkovaniu.

Mesík navyše obviňuje desiatky slovenských lekárov z brania úplatkov od spoločnosti Pfizer. Za úplatky majú schvaľovať očkovanie proti COVID-19. 

Podľa primára Miloša Jeseňáka z Oddelenia klinickej imunológie a alergológie v martinskej Univerzitnej nemocnici je takéto zmýšľanie naivné a vychádza z nesprávnych predstáv o tom, ako veci fungujú.

Pandémie posilnila trend premeny odborníkov na niečo na odborníkov na všetko. Tak, ako sa nepreukázali Mesíkove tvrdenia o účinnosti lieku Ivermektín, netreba sa na jeho názor spoliehať ani v prípade vakcín.

Vyštudoval bakalársky stupeň politológie na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde pokračuje aj na magisterskom stupni. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie, hybridné hrozby a dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd. Kontakt: branislav.jamriska@infosecurity.sk