Ukrajinský fašizmus a vysoké ceny energií: čo šírili proruskí propagandisti na Slovensku v januári? (Policy Brief Kremlin Watchers Movement – január 2023)

Pokračujúca ruská agresia na Ukrajine je podporovaná ruskými vplyvovými a informačnými operáciami v online priestore. Kľúčovým nástrojom Kremľa je využívanie proxy aktérov, najmä pri šírení dezinformácií, proruských naratívov a propagandy. Infosecurity.sk pripravilo report o proruských naratívoch, ktoré sa v slovenskom informačnom priestore objavili na prelome rokov.

Autori: Katarína Drevená, Peter Dubóczi, Štefan Ižák

Report sa zameriava na identifikáciu kľúčových dezinformačných naratívov, ktoré boli v slovenskom informačnom priestore prítomné v priebehu decembra 2022 a januára 2023. Zároveň sa sústreďuje na naratív o „ukrajinskom fašizme“, ktorý možno považovať za jeden z nosných pilierov propagandy obhajujúcej ruskú inváziu Ukrajiny. V závere ponúka súbor odporúčaní zameraných na preventívny boj voči dezinformáciám vo forme strategickej komunikácie.

Celú štúdiu nájdete nižšie.

Kľúčové zistenia:

  • vysoké ceny energií sa stali jedným z hlavných dezinformačných naratívov, v rámci ktorého sa proruskí aktéri snažia publikum presvedčiť, že jediným dôvodom takéhoto zdražovania sú sankcie EÚ uvalené na Rusko. Podobná rétorika je šírená najmä Milanom Uhríkom a ďalšími politikmi z krajne pravicového spektra.
  • v posledných týždňoch patrilo medzi najrozšírenejšie prokremeľské naratívy tvrdenie, že zatiaľ čo Rusko požaduje mier, Ukrajina spolu so Západom chcú vojnu. Dezinformační aktéri zneužili najmä ponuku Moskvy na vianočné prímerie, ktorú Ukrajina odmietla. Dezinformační aktéri preberajú propagandu Moskvy, ktorá sa snažila využiť prímerie na budovanie imidžu ochrancu kresťanských hodnôt.
  • vytváranie strachu a neistoty prostredníctvom naratívu, podľa ktorého sa Západ snaží dostať do priameho konfliktu s Ruskom, zašlo až tak ďaleko, že dezinformační aktéri zneužili dlhodobo známe vojenské cvičenia. Manipulatívnym informovaním o tejto rutinnej záležitosti vyvolali u nemalej časti obyvateľstva dojem, že čoskoro môže dôjsť k masovej mobilizácii na Slovensku.
  • naratív „ukrajinského fašizmu” patrí k základným rámcom, ktorými prokremeľské propagandistické kanály prezentujú dianie na Ukrajine. Svoj vrchol daný naratív zažíva od začiatku plnohodnotnej ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára 2022. Už predtým tento naratív slúžil na legitimizáciu vojny na Donbase.
  • k dosiahnutiu vyššej legitimity naratívu využívali prokremeľskí propagandisti exkurzy do minulosti a často odkazovali na predstaviteľov ukrajinského radikálneho nacionalizmu a ich činy (reálne aj vymyslené) z 30. až 50. rokov 20. storočia.
  • na Slovensku sa naratív využíva pre zníženie podpory a solidarity s Ukrajincami medzi širokou verejnosťou, čo by mohlo mať vplyv aj na politické rozhodnutia. Zároveň prispieva k snahám o diskreditáciu slovenských, ale aj západných politikov, ktorí podporujú Ukrajinu v obrane proti agresorovi.
  • slovenskému informačnému priestoru v zmysle generovania interakcií na sociálnych sieťach dominujú predovšetkým politickí aktéri. Tí sú úspešní najmä v efektivite komunikácie. Vysoká sentimentálna zafarbenosť obsahu sa ukazuje najmä v prípade naratívu „ukrajinského fašizmu”.
  • zoznamu dominuje Ľuboš Blaha spoločne s Eduardom Chmelárom, pripája sa aj bývalý trojnásobný premiér Robert Fico. Zároveň sa objavujú politici z periférie politického spektra, ktorí síce v poslednej dobe strácajú politický potenciál, no dezinformácie a podobne problematický obsah naďalej používajú na udržanie sa v povedomí slovenskej populácie.
  • boj s dezinformáciami by sa nemal odohrávať len v reakčnej podobe. Komunikáciu podobne kritickej témy smerom k verejnosti možno v demokratických štátoch považovať za jeden z kľúčových národných záujmov.
  • odporúčania reportu sa zameriavajú najmä na problematiku strategickej komunikácie, ktorá by na výzvy 21. storočia mala reagovať predovšetkým svojou proaktívnosťou, otvorenosťou a systematickosťou.

Report vznikol v rámci projektu Kremlin Watchers Movement, ktorý funguje už takmer tri roky v rámci boja proti ruskému škodlivému vplyvu a dezinformáciám v Európe. Predstavuje fakty a závery vyplývajúce z analýzy informačného prostredia. Za obsah dokumentu sú zodpovední výlučne jeho autori.