Snahy o diverzifikáciu zdrojov energie oživujú proruskú propagandu na Slovensku

O energetickej kríze, ktorá silno zasiahla Európu, sa vo veľkom diskutuje aj na Slovensku. Kým väčšina európskych lídrov sa zhoduje v tom, že agresiu Moskvy nechce podporovať nákupom ruských energií, proruský segment slovenskej spoločnosti využíva situáciu na glorifikáciu Ruska a šírenie špekulácií a strachu.

V rámci snáh o odstrihnutie sa od ruských energií sa Európska únia začala obzerať po alternatívnych zdrojoch ako je skvapalnený zemný plyn (LNG), dovážaný, okrem iného, aj zo Spojených štátov amerických. Proruskí a dezinformační aktéri bagatelizujú dôležitosť týchto krokov, šíria klamlivé tvrdenia a rozosievajú strach a chaos v slovenskom informačnom priestore.

Kľúčové zistenia:

  • V téme sa počas sledovaného obdobia (máj až začiatok augusta 2022) angažovali najmä alternatívne médiá: Hlavný denník, Slobodný vysielač, Spravodajská alternatíva, aktuality24.sk, Matovičov cirkus; ako aj menšie dezinformačno-ladené FB stránky: Sloveni, Národná koalícia 2.
  • Z politických subjektov sa na tému vyjadrovala najmä poslankyňa NR SR Slavěna Vorobelová (nezaradená) a z časti túto problematiku komentovalo aj Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku.
  • Pre všetky vyššie spomenuté subjekty (médiá aj politických aktérov) je typická výrazná proruská orientácia.
  • Ústredným naratívom, od ktorého sa odvíjali viaceré ďalšie tvrdenia, bolo vyzdvihovanie Ruskej federácie ako spoľahlivého partnera so stabilnými dodávkami energií v kontraste s neistotou a zhoršovaním životnej úrovne, ktoré by so sebou snahy o odtrhnutie sa od ruských energií mohli priniesť.
  • Príspevky sa tak vyznačovali proruským sentimentom, bagatelizovaním ruskej agresie a objavili sa aj obvinenia z „rusofóbie“ smerované na adresu slovenskej vlády.
  • Zároveň sa mnohé príspevky orientovali na negatívne vykreslenie energetickej spolupráce európskych krajín s USA. USA boli obviňované zo zámeru „zase profitovať“ z krízy. Vyskytlo sa aj tvrdenie, že EÚ bola k protiruským sankciám „postrčená“ práve USA.
  • Nebolo identifikované väčšie množstvo dezinformácií, typickým bolo však zveličovanie možných dopadov energetickej krízy či šírenie špekulatívnych naratívov o LNG s cieľom vyvolať v publiku strach.

Portál Infosecurity.sk monitoroval dané naratívy v rámci medzinárodného projektu zameraného na klímu a zelené energie. Pod záštitou International Republican Institute (IRI) analytický tím sledoval facebookový obsah aktérov zaradených na zoznam proruských zdrojov spoločnosti Gerulata Technologies. Následne sa hlavné identifikované naratívy doplnili o príspevky ďalších aktérov, ktoré boli vyhľadávané prostredníctvom nástroja CrowdTangle.

Ruský vs. americký plyn

Vo všeobecnosti sa naratívy spojené so zabezpečovaním energií pre národné hospodárstvo odvolávali na Rusko ako na údajne dôveryhodného partnera a zdôrazňovali jeho stabilné dodávky za nízke ceny. Podľa poslankyne NR SR Slavěny Vorobelovej malo Slovensko túto stabilitu „donedávna garantovanú ruským Gazpromom a dnes nemáme garantované nič.“ Jej májový príspevok zdieľala aj proruská dezinformačná stránka Sloveni. Príspevky získali spolu približne 6 396 interakcií (reakcií, komentárov a zdieľaní). 

Vorobelová nebola zvolená do parlamentu hneď po voľbách v roku 2020. Poslankyňou sa stala až po odsúdení Mariana Kotlebu, lídra krajne pravicovej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, za úmyselný trestný čin a po zániku jeho mandátu. Hoci kandidovala za stranu Naše Slovensko, tento poslanecký klub bol rozpustený a Vorobelová je teraz nezávislou poslankyňou. Členovia strany Naše Slovensko sú pomerne často citovaní dezinformačnými a inými alternatívnymi médiami, nakoľko produkujú kontroverzný obsah – a Vorobelová nie je výnimkou.

Príspevok poslankyne Slavěny Vorobelovej z 11. mája 2022.

V júli sa Vorobelová znovu vyjadrovala k danej téme. Poukazovala na spoľahlivosť Ruska ako obchodného partnera v kontraste s americkými dodávkami LNG plynu. Konšpirovala o tom, že americký plyn, s ktorým počítame, nám nemusí byť dodaný ak ázijské krajiny prídu s vyššou peňažnou ponukou. V tomto prípade príspevok zdieľala proruská konšpiračná stránka Národná koalícia 2. Cieľom oboch príspevkov bolo šírenie strachu z možného nedostatku plynu a snaha o glorifikáciu Ruskej federácie ako najlepšieho partnera v energetickom sektore.

Zabezpečovanie dodávok LNG

Armádny magazín v máji porovnával dve situácie spojené s energetickými dohodami: zatiaľ čo Nemecko a Katar sa na dodávkach LNG nevedeli dohodnúť, ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov uspel pri návštevách Alžírska a Ománu. Podľa vyjadrenia magazínu „Moskva zrejme požiadala Alžírsko a Omán, aby aj naďalej dodržiavali politiku neutrality, ako aj svoje záväzky voči Rusku.“ O neúspešných nemecko-katarských rokovaniach informovalo aj Veľvyslanectvo RF na Slovensku a Slobodný vysielač. Aj tieto príspevky mali za účel vyzdvihovať Rusko, a to zameraním sa na úspech Moskvy v kontraste s neúspechom Berlína.

Júnový výbuch v jednom z najväčších amerických terminálov na export LNG v meste Freeport v štáte Texas nahral do karát proruským aktérom. Tí bez váhania využili nešťastie na konštatovanie, že nám nezostáva nič iné, iba naďalej nakupovať ruský plyn a „financovať vojnu“. Stránka Spravodajská alternatíva sa ďalej snažila zintenzívniť šírenie strachu z nedostatku LNG v Európe tvrdením, že je možné, že sa fungovanie terminálu obnoví až koncom roka. Hoci sa do konca roka naozaj nepredpokladá obnovenie plnej prevádzky terminálu, podľa najnovších správ je čiastočný reštart naplánovaný na október 2022.


Príspevok Spravodajskej alternatívy z 15. júna 2022.

Hlavný denník sa v tejto súvislosti pýtal, čo teraz urobíme s „rusofóbiou na vládnej úrovni“ a komentoval, ako nám vláda „zabezpečila“ LNG. Tento príspevok zdieľali aj Som z dediny, Sila pravdy a Odboj V4. Príspevky získali spolu približne 2 482 interakcií.

Negatívne vykresľovanie USA

Ďalší naratív šírený sociálnymi sieťami sa snažil vyvolať dojem, že USA energetická kríza a vojna na Ukrajine vyhovuje. „To je ale prekvapenie, kto zase na tom profituje,“ znel komentár stránky Aktuality24.sk k článku týždenníka Trend s názvom „Vývoz LNG z USA dosiahol v máji druhú najvyššiu úroveň. Väčšina šla do Európy.“ Screenshot z článku zdieľala aj stránka Matovičov cirkus.

Rôzni aktéri dezinformačnej scény vo veľkom poukazovali aj na to, aký bude prechod na LNG drahý a pomalý. Slovenská dezinformačná proruská stránka Slobodný vysielač zdieľala český článok, v ktorom sú kritizované snahy ČR o zabezpečenie LNG z Holandska, a to práve kvôli vysokým cenám. Komentár Slobodného vysielača v znení „… nepýtajte sa na veci, ktoré vás nemajú čo zaujímať. Vy sa máte pýtať len na to, či vám zoženieme demokratický plyn alebo nie. Ale nemáte sa pýtať na to, koľko ten plyn bude stáť. To sú nemiestne otázky.“, bagatelizuje záležitosť odpútania sa od ruského plynu a zároveň nepriamo poukazuje na ďalší „obľúbený“ naratív dezinformačnej scény – tzv. „diktát Bruselu“.

Príspevok média Slobodný vysielač z 23. júna 2022.

Slobodný vysielač prebral a satiricky okomentoval aj ďalší český článok s názvom „Hamburk: V prípade nedostatku plynu bude teplá voda na prídel…“. Komentár tvrdil, že západné protiruské sankcie neboli naším dobrovoľným rozhodnutím, ale k ich prijatiu sme boli „postrčení“ USA. Príspevok ďalej naznačuje, že práve prijatie spomínaných sankcií vedie k zhoršovaniu našej životnej úrovne a ironicky zdôrazňuje, že nemáme zabudnúť na to, že „..za všetko zlo, čo sa vám deje môže len a len PUTIN!“ Aj tento komentár sa snaží o vyvolanie strachu spolu s negatívnym prepojením na USA, a naopak, ochranou či zastávaním sa Putina.

Podobné tvrdenia sa objavili aj v Česku

V spolupráci s českým partnerom projektu sme analyzovali vyjadrenia k danej téme v Českej republike. V apríli sa na českom Facebooku objavil vo veľkom zdieľaný príspevok, ktorý obviňoval Nemecko z toho, že predáva ČR ruský plyn s viac ako trojnásobnou prirážkou. Šírila ho Iniciatíva pre zdravotnú, energetickú a sociálnu bezpečnosť a stabilitu, ktorá sa charakterizuje ako združenie občanov, ktoré odsudzuje kroky vlád slúžiace úzkej skupine privilegovaných. Jej tvrdenia však nemali s realitou nič spoločné a táto dezinformácia bola vyvrátená fact-checkingovou stránkou Manipulatori.cz.

Okrem toho sa aj u nášho západného suseda vyskytli proruské naratívy a tvrdenia namierené proti EÚ. V júli politik Tomio Okamura, predseda strany SDP, vo svojom príspevku označil Gazprom za jedného z najspoľahlivejších dodávateľov energie na svete. Okrem iného opísal zvyšovanie cien energií ako „nechutné a umelé“ a obvinil z neho českú vládu a EÚ.

Proruská FB skupina Môj prezident zdieľala príspevok oslavujúci rusko-turecko-iránsku spoluprácu a jej úspechy. Zároveň sa vyjadrila, že Rusko z vojny vyjde silnejšie a Európa bude rada, ak neskrachuje.

Alternatívne médium Geopolitan sa taktiež vyjadrovalo k mnohým spomínaným aspektom danej témy. Vo svojom článku kritizuje nemecké snahy odpútať sa od ruského plynu, pričom poukazuje na neúspech katarsko-nemeckých rokovaní či komplikácie spôsobené výbuchom LNG terminálu v Texase. Tak ako v prípade slovenských aktérov, cieľom príspevkov Geopolitan bolo roztrúsiť v spoločnosti strach a kritizovať podniknuté kroky. V príspevku sa ďalej vyskytlo tvrdenie, ktoré z energetickej krízy v Nemecku obvinilo súčasnú a predchádzajúcu vládu a zastávalo sa Putina.

Môžeme tak konštatovať, že v priebehu mesiacov máj až august 2022 sa naratívy diskreditujúce snahy o odpútanie sa od ruského plynu, či tvrdenia očisťujúce povesť Ruska objavovali ako v slovenskom, tak aj v českom informačnom priestore.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Študuje inžinierske štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí aj ako stážistka u MEP M. Hojsíka. Absolvovala študijný pobyt na univerzite v Španielsku, v bakalárskej práci rozoberala špecifiká migrácie v tejto krajine. Okrem toho sa zaujíma o dianie na blízkom východe, dezinformácie a dôsledky klimatickej zmeny. Kontakt: monika.jakabova@infosecurity.sk