Od pádu dvojičiek k pandémii Covid-19: ako slovenskí dezinformační aktéri živia konšpiračné myslenie verejnosti (Bi-weekly report, September 17, 2021)

V čase, keď si svet pripomína obete teroristických útokov na Svetové obchodné centrum sa sociálnymi sieťami opäť šíria konšpirácie o tom, čo sa 11. septembra "naozaj" stalo. Dezinformačné médiá aj dvadsať rokov po tejto hrôzostrašnej udalosti zaplavujú internet konšpiračnými teóriami, hoci väčšina z nich bola už v minulosti vyvrátená a žiadna nebola nikdy potvrdená odborníkmi.

Fake News Report

Podobne ako v tých predchádzajúcich, aj tento týždeň prináša Infosecurity.sk prehľad dezinformačných trendov, ktoré boli na vzostupe v posledných dvoch týždňoch:

  1. Minulý týždeň sme si pripomenuli 20. výročie útokov z 11. septembra. Zatiaľ čo medzinárodné spoločenstvo vyjadrovalo solidaritu s obeťami útoku, dezinformátori túto príležitosť využili na šírenie konšpiračných teórií.
  2. Tieto konšpiračné teórie sa pohybujú v rozmedzí od tých „umiernenejších“, ktoré napríklad tvrdia, že americké spravodajské služby úmyselne nekonali, aby útokom zabránili, až po tie s minimálnym alebo žiadnym faktickým základom, ktoré napríklad tvrdia, že unesené lietadlá nikdy neexistovali a dojičky sa zrútili v dôsledku úmyselnej detonácie.
  3. Miestni dezinformátori využívajú pochybnosti verejnosti o oficiálnej verzii udalostí z 11. septembra aj na podkopanie „pravosti“ pandémie Covid-19. Vo všeobecnosti tak ich argumenty operujú s predpokladom, že „keďže sfalšovali 11. september, sfalšovali aj pandémiu“.
  4. Neustálym opakovaním konšpiračných teórií o páde dvojičiek sa dezinformátori snažia obyvateľstvu vštepiť konšpiračné myslenie. To má potom tendenciu spochybňovať akúkoľvek „oficiálnu“ verziu udalostí od vládnych inštitúcií, či už ide o udalosti z 11. septembra alebo prebiehajúcu pandémiu Covid-19.

20. výročie ako príležitosť

Minulý týždeň sme si pripomenuli 20. výročie útokov na Svetové obchodné centrum v New Yorku a Pentagon vo Washingtone, D.C. Zatiaľ čo medzinárodné spoločenstvo vyjadrilo obetiam útokov solidaritu, dezinformátori túto udalosť využili na šírenie rôznych konšpiračných teórií.

To však nie je žiadnou novinkou, slovenskí dezinformátori v súvislosti s výročím každoročne šíria rôzne konšpiračné teórie. Tie sa pohybujú v rozmedzí od tých „umiernenejších“, ktoré napríklad tvrdia, že americké spravodajské služby úmyselne nekonali, aby útokom zabránili, až po tie s minimálnym alebo žiadnym faktickým základom, ktoré napríklad tvrdia, že žiadne unesené lietadlá nikdy neexistovali a že všetky videozáznamy s nimi boli digitálne zmanipulované.

Ani tento rok to nebolo inak a pri príležitosti 20. výročia dezinformátori opäť zaplavili informačný priestor rôznymi dezinformáciami a konšpiráciami. Bližší pohľad na konanie miestnych dezinformátorov odhaľuje, ako tieto konšpiračné teórie využívajú na podkopávanie dôvery obyvateľstva vo verejné inštitúcie. Prenášajú ich dokonca aj do prítomnosti v snahe spochybniť pandémiu Covid-19.

Diaľkovo riadená detonácia a „záhadné“ zrútenie budovy 7?

Jedna z najznámejších konšpiračných teórií tvrdí, že zrútenie Svetového obchodného centra bolo spôsobené zámernou diaľkovo riadenou detonáciou. Autori tejto teórie zastávajú názor, že nie je možné, aby oceľová konštrukcia budovy nevydržala požiar spôsobený nárazom lietadla. Argumentujú aj tým, že letecké palivo nehorí pri dostatočne vysokých teplotách na roztavenie ocele.

V skutočnosti však neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by túto teóriu potvrdzovali. Na mieste sa nenašli žiadne stopy po výbušninách. I napriek chýbajúcim dôkazom túto konšpiračnú teóriu vo veľkom šírilo hneď niekoľko dezinformačných médií vrátane InfoVojny a Zem a Vek.

Dezinformačné média taktiež opakovane poukazujú na „záhadné zrútenie tretej veže obchodného centra“, známej aj ako budova č. 7. Tá sa zrútila niekoľko hodín po teroristickom útoku v dôsledku požiaru. Jej zrútenie pritom dezinformátori považujú za nepriestrelný dôkaz potvrdzujúci teóriu o úmyselnej detonácii.

Podľa dezinformátorov je podozrivé, že sa budova zrútila za menej ako tri sekundy, hoci do nej nenarazilo žiadne lietadlo. Požiar, ktorý budovu spustošil, nebol podľa nich dostatočne silný na to, aby kolaps spôsobil. Preto tvrdia, že v budove č. 7 sídlilo tajné ústredie CIA a jej zrútenie slúžilo na zakrytie akýchkoľvek dôkazov o úmyselnej demolácii.

Avšak podobne ako aj v prípade ostatných argumentov, ktoré dezinformátori zastávajú, je vysvetlenie pomerne jednoduché. Hoci sa z určitých uhlov môže zdať, že budova č. 7 nebola vážne poškodená, dostupné zábery ukazujú, že opak bol pravdou.

Priamo nad úrovňou zeme sa v budove nachádzala hlboká diera spôsobená pádom sutín z dvojičiek, ktorá siahala až do štvrtiny jej konštrukcie. Škody spôsobili rozsiahle požiare. Tie boli ešte umocnené množstvom dieselového paliva, ktoré bolo určené pre elektrické generátory v budove. V dôsledku kolízie sa zároveň prerušil prívod vody, takže automatický hasiaci systém prestal fungovať. Intenzívne požiare následne oslabili pevnosť nosníkov, v čoho dôsledku sa budova zrútila.

Znepokojujúca štatistika

Niektoré z argumentov dezinformátorov je možné veľmi jednoducho vyvrátiť, už len prostým „sedliackym rozumom“. Vysvetlenia odborníkov však môžu len ťažko konkurovať tomu, čo si časť slovenskej verejnosti chce myslieť.

Podľa prieskumu, ktorý vlani uskutočnil think-tank GLOBSEC, až 45 % Slovákov súhlasí s nasledujúcim tvrdením: „Útok na Svetové obchodné centrum bol naplánovaný a uskutočnený americkou vládou, nie al-Káidou.“

Zdá sa, že nespočetné množstvo odborných štúdií, vyšetrovaní, vedeckých výskumov, správa nestrannej americkej Komisie pre 11. september alebo len zdravý rozum nestačia na vymanenie sa z pazúrov dezinformácií.

Od 11. septembra k pandémii Covid-19

Konšpiračné teórie o 11. septembri patria medzi prvé dezinformácie, ktoré výrazným spôsobom profitovali z neregulovaného prostredia internetu. To im umožnilo rozvíjať sa a šíriť omnoho rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Najnovšou udalosťou, ktorá taktiež splodila portfólio konšpiračných naratívov, je pandémia Covid-19.

Dezinformátori využívajú pochybnosti verejnosti o oficiálnej verzii udalostí z 11. septembra aj na podkopanie „pravosti“ pandémie Covid-19. Vo všeobecnosti tak ich argumenty operujú s predpokladom, že „keďže sfalšovali 11. september, sfalšovali aj pandémiu“.

Slovenský konšpiračný blog Strážca poznania na Facebooku uverejnil posmešný príspevok zobrazujúci padajúce veže a ľudí v maskách, v ktorom sa uvádza, že veriť oficiálnej verzii udalostí z 11. septembra a nosiť rúško je dôkazom „reakcie stáda“ a indikátorom nízkeho povedomia.

Zdá sa, že neustálym opakovaním konšpiračných teórií o páde dvojičiek sa dezinformátori snažia obyvateľstvu vštepiť konšpiračné myslenie, to má potom tendenciu spochybňovať akúkoľvek „oficiálnu“ verziu udalostí od vládnych inštitúcií, či už ide o udalosti z 11. septembra alebo prebiehajúcu pandémiu Covid-19.

Autori: Matej Spišák, Denis Takács

Projekt Infosecurity.sk organizovaný STRATPOL – Inštitútom pre strategickú politiku a Slovenským inštitútom pre bezpečnostnú politiku, ktorý podporuje pražská pobočka Nadácie Friedricha Naumanna pre slobodu, priebežne monitoruje aktivity slovenských aj zahraničných dezinformačných aktérov, ale zameriava sa najmä na tie prvé. Aktivity projektu sú postavené na každodennom monitorovaní vznikajúcich dezinformácií, hoaxov a konšpiračných teórií v online informačnom priestore. Tento prístup umožňuje analytikom identifikovať dezinformačné príspevky a naratívy, ktoré najviac rezonujú vo verejnosti, ako aj zistiť, odkiaľ pochádzajú a ako sa šíria a vyvíjajú na sociálnych sieťach. Správa má podobu dvojtýždňového súhrnu vznikajúcich trendov v šírení škodlivého informačného obsahu online. Na základe toho môže Infosecurity.sk upozorňovať verejnosť na vznikajúce a aktuálne trendy v oblasti dezinformácií, manipulácie a propagandy.