Na Slovensku sa šíria tri základné dezinformačné naratívy v spojitosti s vojnou na Ukrajine

Ruská agresívna vojna na Ukrajine priniesla do informačného priestoru množstvo dezinformácií. Na Slovensku sa šíria tri základné naratívy: ohľadne vojenskej pomoci Ukrajine, o USA a NATO ako vinníkoch konfliktu a o ukrajinských utečencoch.

Obrázok: Pixabay

Poľský Demagog analyzoval dezinformačné naratívy týkajúce sa primárne ukrajinských utečencov, ktoré sa šíria na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku. Aj napriek tomu, že tieto naratívy sa do istej miery zhodujú, v každej krajine prikladajú dezinformační aktéri dôležitosť inej téme.

Hlavné dezinformačné naratívy na Slovensku: vojenská pomoc, USA a NATO, utečenci

V prvom rade sa dezinformační aktéri snažia presvedčiť, že dodávky vojenského vybavenia Ukrajine znamenajú podporu vojny a násilia, zvyšujú počty obetí a vťahujú Slovensko do konfliktu, s ktorým nemá nič spoločné.

Dodávky vojenskej pomoci Ukrajine však neznamenajú zapojenie sa štátov do konfliktu. Podpisom Charty OSN bol totiž vytvorený nový svetový poriadok, v ktorom použitie vojenskej sily už nie je právom a v ktorom štáty môžu poskytnúť zbrane a inú pomoc nespravodlivo napadnutej krajine, aby sa mohla brániť.

Zároveň je dôvodné pochybovať, že ukončenie dodávok vojenskej pomoci Ukrajine by ukončilo násilie. Článok „Čo by malo urobiť Rusko s Ukrajinou“, ktorý publikovala ruská tlačová agentúra RIA Novosti, poodhaľuje možné plány Kremľa po ovládnutí krajiny. Medzi nimi je aj fyzická likvidácia a masová represia ukrajinského obyvateľstva.

Druhým obľúbeným dezinformačným naratívom je, že za vojnu na Ukrajine je zodpovedný Západ. Rusko je údajne obeťou dlhoročných provokácií, čo v ňom vyvolalo pocit ohrozenia.

Ide o absolútnu lož. NATO je čisto obranným spolkom založeným na demokratických hodnotách, do ktorého vstupujú krajiny na základe vlastného presvedčenia. Kremeľ nevyprovokovane zaútočil na svojho menšieho suseda s cieľom uspokojiť vlastné imperialistické túžby. Rusko pritom útočí nielen na vojenské, ale aj civilné ciele.

Posledný dezinformačný naratív sa týka ukrajinských utečencov. Podľa neho sa Slováci stávajú občanmi druhej kategórie, zatiaľ čo Ukrajinci dostávajú vysokú finančnú a materiálnu podporu.

Aj toto tvrdenie je klamlivé. Pomoc pre ukrajinských utečencov je zameraná na základné potreby pre ľudí utekajúcich pred vojnou, ktorí na Slovensku nemajú žiadne zázemie. Svoje domovy neopustili za vidinou lepšej životnej existencie. Podpora ukrajinským utečencom zároveň neznamená, že slovenským občanom bude znížená súčasná sociálna pomoc.

Slovensko patrí medzi najviac proruské krajiny

Prokremeľská rétorika sa na Slovensku teší značnej obľube. Slovensko patrí medzi najviac proruské krajiny spomedzi štátov strednej a východnej Európy a západného Balkánu. V roku 2021 až 42 % Slovákov považovalo Rusko za najdôležitejšieho strategického partnera.

Dôležitú rolu v mysliach občanov hrá tiež presvedčenie o slovanskom bratstve a vzájomnosti či naratív o Rusku ako večnej obeti Západu.

Podľa prieskumu agentúry Focus pre organizáciu GLOBSEC z marca tohto roku sa postoje Slovákov v niektorých otázkach zmenili. Väčšina opýtaných napríklad považuje vojnu na Ukrajine za nevyprovokovanú a neospravedlniteľnú agresiu Ruska.

Na druhú stranu však 44,8 % Slovákov stále verí, že za konflikt je zodpovedné NATO. Z prieskumu Slovenskej akadémie vied zároveň vyplýva, že viac ako štvrtina respondentov si myslí, že Rusko sa vojenskou intervenciou snaží denacifikovať Ukrajinu alebo že v krajine je páchaná genocída voči ruským menšinám zo strany Kyjeva.

Podľa Łukasza Lewkowicza z Inštitútu pre strednú Európu hrá na Slovensku významnú rolu ruský kultúrny vplyv, ktorý je šírený najmä prostredníctvom oficiálnych ruských diplomatických inštitúcií. Kremeľ vo svojom dezinformačnom úsilí využíva stále populárnu ideológiu panslavizmu a sentiment za komunistickým obdobím.

Dezinformačné a zavádzajúce naratívy sa nešíria len na Slovensku

Dezinformačné naratívy v súvislosti s vojnou na Ukrajine sa objavujú aj v iných krajinách. Dôraz sa však kladie na iné témy.

V Poľsku napríklad do veľkej miery prevládajú dezinformačné naratívy zameriavajúce sa na utečencov. Medzi dominantné tvrdenia patrí, že Ukrajinci získavajú privilégia na úkor Poliakov, informuje sa o vysokej kriminalite a agresivite utečencov alebo sa zdôrazňuje, že poľské hranice prekračujú aj občania iných krajín.

Poľskí a ukrajinskí predstavitelia pritom už roky obviňujú Rusko, že sa snaží vyvolať nepriateľstvo medzi ich krajinami v rámci širšieho úsilia o rozdelenie a destabilizáciu Západu.

V Maďarsku je zase najpopulárnejším naratívom, že Kyjev presadzuje agresívnu politiku voči menšinám, vrátane tej maďarskej, a pácha genocídu ruských občanov. Zároveň sa objavujú tvrdenia, že Ukrajina a NATO provokovali Putina a vojna je iba logickým vyústením tohto správania alebo že vojenská pomoc Ukrajine ohrozuje bezpečnosť Maďarska.

#strážcovia #dezinformácie #Ukrajina #Rusko

Autorka: Katarína Drevená

Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Karlovej univerzite v Prahe so zameraním na vnútroštátne a medzinárodné konflikty. Aktuálne sa venuje témam zaoberajúcim sa informačnou bezpečnosťou a problematike regulácie online platforiem. Kontakt: katarina.drevena@infosecurity.sk