Bude Facebook na Slovensku odhaľovať klamstvá, tak ako tvrdí?

Facebook oznámil, že spúšťa program odhaľovania nepravdivých informácií aj na Slovensku. Správu s nadšením prevzali niektoré médiá, ktoré ju zo strany sociálnej siete interpretovali ako dlho očakávané uznanie problému a začiatok jeho riešenia. Skutočnosť však nie je ani zďaleka taká optimistická

Článok vyšiel aj na portáli Aktuality.sk

Facebook včera oznámil, že spúšťa program odhaľovania nepravdivých informácií aj na Slovensku. Správu s nadšením prevzali niektoré médiá, ktoré ju zo strany sociálnej siete interpretovali ako dlho očakávané uznanie problému a začiatok jeho riešenia.

Facebook nadviazal spoluprácu s medzinárodnou tlačovou agentúrou Agence France-Presse, ktorej zástupca u nás bude fungovať v úlohe fact-checkera. Slovensku tak bude pridelený jeden novinár.

Tlačová správa uvádza aj to, ako bude proces fungovať. Ak fact-checker označí nejakú informáciu za nepravdivú, Facebook jej zníži viditeľnosť, obmedzí distribúciu, a zobrazí pri nej varovanie, aby tým informoval užívateľov o klamlivom obsahu. Stránky ktoré budú opakovane šíriť nepravdivé informácie, majú byť penalizované. Bude znížená distribúcia príspevkov a stratia prístup k platenej reklame.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že sociálna sieť chce zakročiť proti šíreniu toxických dezinformácií. Problémov s týmto riešením je však hneď niekoľko. 

Facebook dezinformácie nerieši

Facebook hovorí o misinformáciách. Dezinformácia (disinformation) sa od misinformácie (misinformation) líši tým, že je „vytvorená, prezentovaná a rozširovaná s cieľom ekonomického zisku alebo so zámerom klamania verejnosti. Môže mať ďalekosiahle následky, spôsobiť verejnú ujmu, predstavovať hrozbu pre demokratické politické procesy a procesy tvorby politík, a môže dokonca ohroziť ochranu zdravia a bezpečnosti občanov EÚ, ako aj ich prostredia“ (Definícia EK).

Pri misinformácii, ide síce o klamlivý obsah, ten však nebol vytvorený s úmyslom klamať a je šírený nevedome, alebo v dobrej viere že je autentický.

Do kategórie dezinformácií spadajú obsahy, ktoré sú súčasťou nebojových, informačných operácií hybridnej vojny a/alebo vysoko toxický a polarizujúci obsah šírený nezanedbateľným počtom hlavnoprúdových politikov aj u nás. 

Problém spočíva v tom že hranice medzi dezinfo scénou a politikou sa do značnej miery stierajú. Fenomén dezinformácií, tak ako v iných krajinách, môžeme preto bez rozpakov nazývať hrozbou pre národnú bezpečnosť aj na Slovensku.

Jeden človek na 3 milióny užívateľov

Facebook uvádza, že problém s nepravdivými informáciami sám riešiť nevie a preto úlohou poverí nezávislého človeka. Je však otázne, či sa jeho prítomnosť v slovenskom infopriestore zmysluplne odrazí. Stojí totiž pred neúmerne veľkou výzvou: na Slovensku využíva služby sociálnej siete asi 2,7 milióna ľudí.

Iba prvých dvadsať najvirálnejších facebookových dezinformačných stránok za posledný mesiac publikovalo 3.545 príspevkov. Slovenský fact-checker, ktorý navyše najskôr nemá potrebnú expertízu, by tak musel denne vyhodnotiť, popísať a vyvrátiť 161 z nich. 

Na Slovensku máme komunitu expertov, ktorí dezinformáciám rozumejú. Ak by sociálna sieť naozaj chcela účinne riešiť problém dezinformácií, mohla požiadať o vytvorenie expertnej komisie zloženej z profesionálov z oblasti bezpečnosti, komunikácie a IT a poskytnúť im prioritnú linku, aby mohli efektívne nahlasovať podozrivý obsah.

Do dnešného dňa však žiadne podobné opatrenie navrhnuté nebolo. Naopak, včera predstavené riešenie jedným fact-checkerom je kapacitne a kvalitatívne nepostačujúce.

Fact-checker bude sledovať iba polovicu dezinformačnej scény

V porovnaní s nedávnou minulosťou, môžeme dnes už jasne pozorovať prienik špecifického jazyka, naratívov a politickej komunikácie z periférie kedysi divných konšpiračných webov priamo do hlavnoprúdovej politiky. 

Minulý rok sme vytvorili dôslednú metodológiu, pomocou ktorej sa tento prienik dá kvantifikovať, merať. Najvirálnejšími dezinformátormi na slovenskom Facebooku už nie sú dezinformačné weby, ale práve politici.

Nový fact-checker však príspevky politikov kontrolovať vôbec nebude, nakoľko to tak, v rozpore s objektívnou realitou, určujú vnútorné pravidlá sociálnej siete. Tá svoju politiku zdôvodňuje „vierou v slobodu prejavu a rešpektom pred demokratickými procesmi“. Hodnotenie politikov a politických subjektov necháva výlučne na užívateľoch.

V praxi to znamená, že Facebook bude naďalej tolerovať ten najtoxickejší obsah, stačí ak pochádza od politika, politickej strany, štátneho predstaviteľa, či kandidáta na verejnú funkciu.

Sociálne sieť navyše nebude nepravdivé informácie a toxický obsah mazať. Za určitých okolností im iba obmedzí dosah. Čo to presne znamená, nevieme. Jeden fact-checker bez expertného pozadia bude vyhodnocovať informácie v infopriestore s takmer tromi miliónmi užívateľov.

Nový projekt sa napriek jasnému prieniku politickej komunikácie vlastnej dezinformačným webom do hlavnoprúdovej politiky nebude vôbec zaoberať správami od politikov a politických strán. Na sociálnej sieti takto naďalej ostane napríklad vysoko toxická stranícka propaganda ĽSNS.

Ak by mal Facebook naozaj deklarovanú úctu k demokratickým procesmi, postavil by svoj boj proti falošným informáciám úplne inak.

Riaditeľ a analytik portálu Infosecurity.sk | Študoval germanistiku a pracoval ako prekladateľ a tlmočník až do chvíle, kým sa nezačal naplno venovať žurnalistike. | Ako fotograf na voľnej nohe pracoval v Sýrii, Líbyi, Mali, Tunise, Jordánsku, Libanone, a na Ukrajine. Publikoval v zahraničných a domácich médiách a za svoju prácu dostal ocenenia Czech a Slovak Press Photo. | Rodina a dobrodružná profesia nejdú dokopy, nepriestrelnú vestu preto zavesil na klinec. | Vyštudoval medzinárodnú bezpečnosť na univerzite v Leicestri kde skúmal teoretické rámce propagandy v digitálnom, globalizovanom svete. | Zaujíma sa o dezinformácie a nevojenské spôsoby dosiahnutia strategických a politických cieľov. | V apríli 2019 založil portál Infosecurity.sk