Štúdia: aký je čínsky vplyv v českých a slovenských dezinformačných médiách?

Analytici Infosecurity sa podieľali na štúdii českej Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) zameranej na čínsky vplyv v rámci vybraných slovenských alternatívnych médií. Aké zistenia výskum priniesol?

Zdroj: MapInfluence

Analytici Infosecurity mapovali v spolupráci s českým inštitútom amo.cz a jeho platformou MapInfluenCE čínsky vplyv v rámci vybraných slovenských alternatívnych médií.

Publikácia s názvom „Srdečné pozdravy z Východu: Analýza pro-čínskej zaujatosti v českých a slovenských alternatívnych médiách“ sa zameriava na sledovanie vplyvu Číny v Českej republike a na Slovensku.

Skúma naratívy súvisiace s Čínou v kontexte piatich tém: 5G, čínske investície, hongkonské protesty, Sin-ťiang a Taiwan. Skúmané médiá autori selektovali na základe dlhodobejšej skúsenosti s aktívnym šírením prokremeľských naratívov. Pri príprave zoznamu však zohľadňovali existujúce databázy a dostupné štúdie.

Čínsky vplyv je prítomný v oboch štátoch

Nie je prekvapujúce, že vzhľadom na úlohu médií ako formovateľov lokálneho vnímania sa rôzni aktéri. Počnúc politickými a ekonomickými elitami a končiac zahraničnými mocnosťami. Už dlho sa snažia získať prístup do médií s cieľom ovplyvňovať a manipulovať naratívy. V strednej Európe patrí medzi takéto mocnosti Rusko aj Čína. Ich snahy sa však doteraz analyzovali oddelene, takže otázka, či Rusko a Čína koordinujú šírenie naratívov, zostala do značnej miery nezodpovedaná.

Štúdia predstavuje unikátny dokument, ktorý spája analýzu čínskeho vplyvu v českom a slovenskom informačnom prostredí vďaka zapojeniu odborníkov z oboch krajín. Zdieľanie vedomostí medzi Českou a Slovenskou republikou zaručuje lepší prehľad o stave informačného priestoru a šírení konkrétnych naratívov, ako aj aktéroch, ktorí čínsky vplyv posilňujú. 

Význam štúdie umocňuje aj skutočnosť, že v rámci Slovenska ide o netradičný typ výskumu zameraný na málo reflektovanú tému. Okrem čínskeho vplyvu sa totiž v mnohých prípadoch naratívy dotýkali Ruskej federácie, prípadne ich šírenie kopírovalo záujmy oboch aktérov.

Hlavné zistenia

Výskum v záverečnej fáze ponúkol niekoľko základných zistení. Ich rozšírenie a bližšie zdôvodnenie sa nachádza v samotnej štúdii. Prinášame vám niekoľko základných zistení:

 • Ešte pred ruskou inváziou na Ukrajinu existovalo v alternatívnych médiách v celej strednej Európe výrazné prelínanie ruských a čínskych naratívov.
 • Hoci čínska a ruská vonkajšia propaganda fungujú odlišne, sledujúc rozdielne ciele a taktiky, pozornosť si zaslúži konvergencia posolstiev prostredníctvom podobných kanálov a zamerania sa na zhodné publikum v strednej Európe.
 • Alternatívne médiá úzko reflektujú diskurz mainstreamových médií o otázkach čínskych investícií a 5G, ako to identifikovali predchádzajúce štúdie MapInfluenCE. Štúdia odhaľuje, že diskurz o otázkach Hongkongu a Taiwanu často sleduje čínske propagandistické východiská a lokalizuje problematiku pre domáce publikum. Príkladom je naratív porovnávajúci postavenie Taiwanu s otázkou „Sudet“ prítomný v českých alternatívnych médiách.
 • Analýza ukázala, že proklamovaný zámer analyzovaných alternatívnych médií publikovať „alternatívne názory“ sa premieta aj do publikovania názorov čínskej štátostrany.
 • Analyzované alternatívne médiá nepoužívajú manipulatívne techniky, ktoré sú zrejmé na prvý pohľad. Namiesto toho využívajú rafinované stratégie, ako napríklad podsúvanie konkrétnych citátov vytrhnutých z kontextu, zamieňanie faktov, zvýrazňovanie čínskej a ruskej rétoriky a zámerné vynechávanie kľúčových informácií. Často citovali zahraničné stanoviská na úkor miestnych perspektív. Navyše, citovaní odborníci mali často pochybný charakter.
 • V Českej republike Sputnik informoval o medzinárodných udalostiach bez domáceho uhla pohľadu. To možno vysvetliť tendenciou prepisovať články z iných jazykových verzií tohto média. Parlamentní listy poskytovali viac lokalizovaných diskusií, zatiaľ čo Aeronet sa k problematike vyjadroval len príležitostne v rozsiahlych komentároch.
 • Na Slovensku väčšina obsahu alternatívnych médií pochádzala z lokálnych tlačových agentúr, čo umožnilo médiám skrývať články vykazujúce pro-čínske naratívy, dezinformácie a konšpirácie. Vo viacerých prípadoch došlo k preberaniu informácií priamo z oficiálnych čínskych alebo ruských zdrojov.
 • Medzi čínske zdroje, ktoré citovali slovenské alternatívne médiá, patrili Global Times, Xinhua a China Daily. Ruskými zdrojmi, ktoré boli použité, boli RT (predtým Russia Today), Fond strategickej kultúry, Politikus, RBC, Iarex a česká lokalizovaná verzia Sputniku. Obsah vybraných médií okrem článkov zo slovenských tlačových agentúr tvorí aj obsah prevzatý z ruských štátom vlastnených a kontrolovaných médií. Taktiež sa objavovalo preberanie z Kremľu priateľských organizácií, ktoré možno považovať za predĺžené ruky ruských záujmov.
 • Diskurz o Hongkongu komunikoval pozíciu Pekingu, ktorá pozostávala z tvrdení o zasahovaní „vonkajších síl“ do vnútorných záležitostí Číny a výhrad voči „farebným revolúciám“.
 • Aj keď slovenské alternatívne médiá občas využili čínske zdroje, nefigurovali v nich tak výrazne ako tie ruské. To naznačuje, že slovenská alternatívna mediálna scéna nie je obzvlášť naklonená propagácii pro-čínskych správ.
 • Pretrvávajúcim trendom boli zmienky o konflikte medzi USA a Čínou. Tie mala ilustrovať obchodná vojna, reštrikcie voči čínskym firmám, zaradenie Huawei na „čiernu listinu“ USA alebo vzťahy USA s Taiwanom. Články rozoberajúce tieto témy boli väčšinou naklonené Číne. To naznačuje, že pre slovenské alternatívne médiá je téma Číny inštrumentalizovaná v ich ťažení proti USA a Západu.

Bližšie informácie o naratívoch, ktoré sa objavovali s najväčšou intenzitou, ich sentimente, využitej rétorike a možných dopadoch sa dočítate v samotnej štúdii.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Vyštudoval politológiu na Katedre politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, kde naďalej pôsobí ako doktorand. Zároveň je výskumníkom pre Inštitút strategických politík a analytikom MapInfluenCE projektu Asociace pro mezinárodní otázky. Venuje sa problematike otvorenej spoločnosti a liberálnej demokracie v prostredí medzinárodných vzťahov. Zaujíma sa o politickú filozofiu, národný populizmus, kognitívnu bezpečnosť a hybridné hrozby. Kontakt: peter.duboczi@infosecurity.sk