Orbánov think tank spochybňoval vedecké poznatky o zmene klímy. Sám je napojený na ropný priemysel

Orbánov think tank MCC, ktorý má napojenie na ropnú spoločnosť MOL, zorganizoval vedeckú konferenciu o klíme. Zúčastnení panelisti spochybňovali vedu a opatrenia prijaté na boj proti klimatickej zmene s odvolaním sa na túžbu po slobodnej diskusii.

Maďarský premiér Viktor Orbán už tradične predstavuje v Bruseli akúsi protiváhu ostatným európskym lídrom. Je považovaný za najbližšieho spojenca Ruska v Európskej únii, vetoval pomoc Ukrajine a je dlhodobo známy svojou protieurópskou rétorikou. Orbánov vzťah s EÚ je preto napätý. Zdrojom napätia je aj zmrazenie časti maďarských eurofondov z dôvodu diskriminácie sexuálnych menšín, porušenia práva akademickej slobody a azylu v krajine.

V apríli 2024 Orbán ohlásil kandidatúru svojej strany Fidesz do nadchádzajúcich európskych volieb. Súčasťou jeho kampane bolo rázne volanie po zmene vo vedení Únie. „Musíme obsadiť Brusel, odsunúť bruselských byrokratov nabok a vziať veci do vlastných rúk,“ povedal maďarský premiér na podujatí, na ktorom oficiálne zahájil kampaň do Európskeho parlamentu.

Fidesz napokon vo voľbách získal prekvapivo menej hlasov, ako sa očakávalo. Prvenstvo si však udržal, a to so ziskom 43,7 % hlasov. Druhý skončil Orbánov najnovší vyzývateľ Péter Magyar so svojou stranou TISZA, ktorej vyjadrilo dôveru 30,7 % zúčastnených voličov. 

Orbánov Fidesz pritom spomedzi iných strán v EÚ minul najviac finančných prostriedkov na reklamy na platformách Google a Meta. Tieto reklamy niesli častokrát klamlivé a zavádzajúce posolstvá, napríklad protiimigračné naratívy alebo očierňovanie svojich politických oponentov.

O „dobytie“ Bruselu sa Viktor Orbán snaží aj prostredníctvom think tanku MCC Brussels, ktorý spadá pod maďarskú súkromnú vzdelávaciu inštitúciu Mathias Corvinus Collegium (MCC). Koncom septembra 2023 otvorila kurzy pre nadaných žiakov aj na Slovensku v Dunajskej Strede. Kurzy prebiehajú počas víkendov a ich cieľom je výchova talentovanej miestnej mládeže.

Orbánov think tank chce byť alternatívou k „bruselským slniečkárom“

MCC je očividne napojená na vládu v Budapešti. Inštitúcia dostala od štátu v roku 2020 10 % akcií ropnej spoločnosti MOL a rovnako 10 % podiel vo farmaceutickej firme Gedeon Richter. Celkovo išlo o sumu približne 750 milión eur. Obe firmy patria k dvom z troch najhodnotnejších maďarských spoločností.

V správnej rade MCC sedí poradca maďarského premiéra Balázs Orbán [pozn. s premiérom Viktorom Orbánom nie sú príbuzní]. Súčasťou MCC Brussels sú ľudia, ktorí síce nie sú členmi Fideszu, ale majú podobný svetonázor ako maďarský premiér. Think tank nedávno vydal správu s názvom „Ako LGBTQ ovládla EÚ: Ako EÚ využila LGBTQ na démonizáciu Východu“.  

Samotná inštitúcia, ako aj jej belgická pobočka sú preto vnímané ako predĺžené ruky maďarskej vlády v šírení ultra konzervatívnych hodnôt a protieurópskych nálad. MCC Brussels sa snaží predstavovať akúsi alternatívu k mainstreamovým think tankom a ponúknuť kritický pohľad na mnohé témy. Dôkazom môže byť aj centrála MCC Brussels, ktorá je mimo centra Bruselu, aby jej členovia „unikli z bubliny EÚ“.

Najnovšie sa belgická pobočka MCC rozhodla, že bude advokátom ľudí, ktorí sú skeptickí voči opatreniam súvisiacich s klimatickou krízou. Konferencia o klíme bola zorganizovaná práve ňou. Na prvý pohľad išlo o úplne bežné podujatie. Toto zdanie však rýchlo opadlo, keď začali zaznievať spojenia ako „klimatický scientizmus“ alebo „nebezpečenstvá uhlíkovej neutrality“.

Kvázi vedecká konferencia zorganizovaná za podpory ropného priemyslu

Frank Furadi, riaditeľ Orbánovho think tanku, tvrdí, že pri téme klimatickej zmeny je údajne ľuďom znemožnené, aby slobodne rozmýšľali. Rovnaký názor zdieľal aj jeden z panelistov Samuel Furfari. Furfari je členom organizácie Global Warming Policy Foundation, ktorá sa v minulosti vyjadrila, že oxid uhličitý bol neprimerane označený za znečisťovateľa. Podľa Global Warming Policy Foundation je v skutočnosti pre planétu prospešný. Furfari na konferencii povedal, že diskusie o uhlíkovej neutralite boli stigmatizované a zmenili sa na tabu.

Riaditeľ MCC Brussels Furadi by podľa svojich slov rád oddelil politiku od vedy. Samotná konferencia bola však plná ľudí, ktorí spochybňovali vedecké poznatky o klimatickej zmene, vrátane toho, že zvýšenie priemernej teploty na Zemi o 1,5 stupňa v porovnaní s predindustriálnym obdobím bude mať negatívne následky na planétu. Opatrenia navrhnuté proti týmto zmenám nazýva organizácia Climate Policy Institute, ktorej riaditeľ bol jedným z panelistov, za „zelenú nacistickú propagandu“.

Niekoľko zo zúčastnených rečníkov pochádza, podobne ako MCC, z think tankov a organizácií, ktoré sú nepriamo napojené na ropné spoločnosti.

Napríklad panelista Anthony O’Hear, ktorý poznatky o klimatickej zmene označil za oveľa neistejšie ako sa zdá, učí na súkromnej University of Buckingham, ktorá má napojenia na Institute of Economic Affairs. Ide o britský think tank, ktorý je viac ako 50 rokov podporovaný ropným gigantom British Petroleum (BP). Think tank taktiež kritizuje štátom podniknuté klimatické opatrenia, ktoré sú v protiklade so záujmami ropných spoločností.

Obdobné konferencie o klíme neprinášajú uspokojivé riešenia

Cieľom konferencie teda nebolo oddeliť politiku od vedy, ako deklarovali usporiadatelia, ale skôr spojiť vedu s biznisom. Pascoe Sabido, výskumník a aktivista v Corporate Europe Observatory, povedal, že „podujatie MCC Brussels bolo príkladom hrubého a extrémne oportunistického pokusu oslabiť argumenty pre klimatické opatrenia a zvýšiť ťažbu ropy a zemného plynu“.

Maďarský premiér Viktor Orbán neustále vyvoláva napätie s EÚ, čoho dôkazom sú aj aktivity jemu blízkemu think tanku. MCC Brussels a jeho nedávna konferencia o klíme predstavujú pretrvávajúcu snahu šíriť konzervatívne hodnoty a najnovšie aj spochybňovať vedecké poznatky o klimatickej zmene. Opätovne sa do problematiky klimatickej zmeny zapájajú aj ropné spoločnosti, čo v konečnom dôsledku znižuje možnosť prijatia uspokojivých a včasných riešení.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/