Kybernetická stratégia amerického námorníctva reaguje na najnovšie trendy

Námorníctvo Spojených štátov amerických prijalo v novembri svoju prvú kybernetickú stratégiu. Jej cieľom je vytvoriť takzvanú „kyber kultúru“, ktorá urobí z námorníctva efektívnu a vyspelú bojovú silu pre 21. storočie ako na mori, tak aj v kyberpriestore.

V roku 2022 prijal Washington Národnú obrannú stratégiu, v ktorej označil Čínu za najväčšiu hrozbu a výzvu, ktorej USA čelia. Súperenie s Čínou do významnej miery stojí na americkom námorníctve. To sa svojou novou kybernetickou stratégiou snaží vytvoriť cestu k naplneniu cieľov načrtnutých v národnej stratégii. Námorníctvo sa chce sústrediť na riešenie nedostatku personálu, administratívne a legálne prekážky, alebo neefektívnu kooperáciu.

Nová kybernetická stratégia amerického námorníctva

Námorníctvo Spojených štátov amerických zverejnilo svoju kybernetickú stratégiu v polovici novembra 2023. Dokument je dostupný online a má 14 strán. Prioritou námorníctva je podľa úvodných slov posilnenie námornej dominancie pri obrane USA v súlade so všeobecnou Národnou obrannou stratégiou prijatou v roku 2022.

Podľa autorov je účelom tejto stratégie doplniť už existujúce dokumenty a plány americkej armády ako celku. Publikácia podľa nich stanovuje konkrétne línie podpory utajenej kybernetickej stratégie ministerstva obrany. Text je taktiež v súlade s princípmi dokumentu vízie námorníctva o informačnej nadradenosti z roku 2020 a zverejnenej vízie kybernetickej nadradenosti námorníctva z roku 2022.

Podľa slov ministra námorníctva Carlosa Del Tora sa stratégia zameriava na agresívne posilňovanie kybernetického potenciálu a zároveň podporu spolupráce so spojencami a partnermi.

Hlavný poradca námorníctva pre kybernetiku Chris Clarey dodal, že táto stratégia potvrdzuje záväzok námorníctva dosahovať dokonalé vedenie vojny v kybernetickom priestore. Podľa neho námorníctvo ako bojová organizácia musí byť schopné otvorenejšie hovoriť o využití určitých druhov spôsobilostí, a nie všetko prejednávať iba v utajení.

Bližší pohľad na dokument ukazuje občasnú vágnosť

Prijatie dokumentu o kybernetickej stratégii môže na prvý pohľad pôsobiť ako výrazný posun vpred. Bližší pohľad na detaily uvedené pri konkrétnych kapitolách ale ukazuje slabú špecifikáciu toho, akým spôsobom sa americké námorníctvo chystá svoje ciele dosiahnuť.

Vágnosť tohto druhu dokumentov je však bežná aj v prípade iných krajín. Navyše, dokument prináša ciele a návrhy, na ktorých môže námorníctvo vďaka existencii dokumentu posúvať svoje administratívne, kapacitné a vojenské limity.

Stratégia obsahuje skupinu siedmich primárnych línií, ktorým by sa malo námorníctvo venovať:

  • zlepšenie a podpora kybernetickej pracovnej sily v námorníctve,
  • vykonávanie a uľahčovanie kybernetických operácií námorníctva, 
  • obrana informačných technológií, údajov a sietí námorníctva, 
  • podpora kooperácie a spolupráce aj s externými partnermi,
  • posun od obmedzujúcich predpisov na stav kybernetickej pripravenosti,
  • spolupráca na zabezpečení vojenského obranného priemyslu USA, 
  • posilnenie obrany kritickej infraštruktúry a zbraňových systémov.

Najväčšou zmenou oproti minulosti a zároveň výzvou vzhľadom na odlišné názorové skupiny v námorníctve je podľa autorov pochopenie možností nekinetickej (teda nehmotnej, kybernetickej) schopnosti obrany. Táto stratégia má slúžiť ako most, ktorý má pomôcť k tomu, že nekinetická schopnosť obrany získa rovnaký štatút ako kinetická (teda hmotná, konvenčná prostredníctvom zbraní).

Výsledkom implementácie stratégie by teda mala byť úplná syntéza súčasného námorného vedenia boja s kybernetickou doménou. To by malo viesť k schopnosti reagovať na hrozby 21. storočia. Túto syntézu nazývajú autori „kyber kultúrou“, ktorú si musia osvojiť všetci členovia námorníctva, ak chcú byť efektívnou silou.

Americké námorníctvo plánuje stratégiu aplikovať proaktívne

Predstavitelia americkej vlády, armády a námorníctva sa podľa dokumentu budú snažiť zabezpečiť dohľad nad napĺňaním stanovených cieľov v stratégii. Majú im na to slúžiť riadiace fóra s právomocami prideľovať úlohy a presúvať zodpovednosť. Proklamovaná snaha o takýto detailný dohľad si bude vyžadovať veľa finančných a ľudských zdrojov.

Je otázne, či sa americkému námorníctvu podarí dosiahnuť ciele tejto stratégie v predpokladanom horizonte, ktorý sa v publikácii však nespomína, a je otázne, či vôbec existuje. Finančné a ľudské zdroje však na to americké námorníctvo má.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Absolvent medzinárodný vzťahov a európskych štúdií. Zaujíma sa prevažne o politické a bezpečnostné dianie mimo Európskej únie, v regiónoch strednej či východnej Ázie, ale aj amerického kontinentu. Kontakt: richard.straka@infosecurity.sk