Východoázijské demokracie trpia nedostatočným overovaním faktov, ukazuje prieskum

Spravodajský týždenník Nikkei Asia uskutočnil v spolupráci so Singapurskou technologickou univerzitou Nanyang (NTU) prieskum, ktorý poukazuje na zlý stav overovania informácií vo východoázijských demokraciách v Japonsku, Južnej Kórei a na Taiwane.

Regionálne demokracie vo východnej Ázii nemajú dostatok organizácií, ktoré sa venujú činnosti fact-checkingu. Podľa prieskumu Nikkei Asia to vedie k nízkej miere poznania a používania týchto nástrojov medzi populáciou. Blížiaci sa summit v Soule môže poslúžiť na upútanie záujmu verejnosti týmto smerom a pomôcť k zmene v regióne.

Informácie vie overovať len pätina Japoncov

Spravodajský týždenník so sídlom v Tokiu Nikkei Asia uskutočnil v spolupráci so Singapurskou technologickou univerzitou Nanyang (NTU) prieskum, v ktorom sledovali, do akej miery si respondenti overujú informácie.

Výsledky prieskumu ukázali, že iba 19 % opýtaných Japoncov pozná a aj používa nástroje na fact-checking. Až 75 % opýtaných pritom uviedlo, že do styku s dezinformáciami prichádzajú.

V prieskume boli oslovení respondenti z 10 krajín. Japonsko skončilo v otázke poznania a používania nástrojov na overovanie na poslednom mieste. Na deviatom sa umiestnila Južná Kórea s 34 % respondentov, ktorí poznajú a aj používajú nástroje na fact-checking. Trojicu najhorších výsledkov od konca dopĺňa Taiwan s približne 50 %.

Najlepšie v prieskume dopadli Vietnam, Filipíny a Indonézia. Až 81 % opýtaných Vietnamcov podľa ich vyjadrení pozná a využíva nástroje na fact-checking.

Okrem menovaných krajín sa v rebríčku umiestnilo na štvrtom mieste Thajsko, po ňom nasledovala Čína, Malajzia a Singapur. Výsledky týchto krajín sa pohybujú v rozmedzí od 58 % do 70 %.

Nelichotivé výsledky regionálnych demokracií, a naopak veľmi vysoké čísla kladne odpovedajúcich respondentov v prieskume z krajín, ktoré majú hybridné alebo autoritárske režimy, predstavujú zaujímavú situáciu.

V tomto prípade sa naskytá otázka, či oslovení respondenti, ktorí si myslia, že poznajú a vedia používať nástroje overovania informácií, to naozaj dokážu. Situáciu dopĺňa aj fakt, že podľa renomovaných rebríčkov napríklad Vietnam nedisponuje žiadnou organizáciou, ktorá sa venuje aktivite overovania informácií.

Počty organizácií venujúcich sa overovaniu sú rôzne, v demokraciách je ich ale málo

Medzinárodná sieť na kontrolu faktov (IFCN) združuje organizácie z celého sveta, ktoré sa venujú fact-checkingu a ktoré prejdú overovacím procesom. Japonsko má iba dvoch členov tejto medzinárodnej siete, pričom obidve organizácie sa stali súčasťou iba v máji 2023.

Podľa Duke Reporters‘ Lab, centra pre výskum žurnalistiky na Sanford School of Public Policy na Duke University v Severnej Karolíne, disponuje Japonsko celkovo iba piatimi organizáciami zaboerajúcimi sa overovaním faktov.

Južná Kórea disponuje trinástimi organizáciami, zatiaľ čo na Taiwane existuje iba dvojica týchto organizácií. V porovnaní s Južnou Kóreu sú však obidve taiwanské organizácie členmi IFCN.

Vo Vietname sa pre porovnanie s trojicou spomínaných krajín nenachádza žiadna organizácia na overovanie informácií. V prípade Číny treba rozlišovať, kde organizácia sídli. Duke Reporters‘ Lab spomína päticu aktívnych organizácií, avšak iba jedna sídli mimo Hong Kongu. IFCN z toho združuje trojicu overených členov so základňou v Hong Kongu. Tento dôležitý fakt tak dotvára obraz o zlej situácii s fact-checkingom v Číne.

V Thajsku sa nachádzajú tri organizácie. V Malajzii sídli iba pobočka AFP Fact Check Asia. Singapur taktiež pobočku AFP, avšak v porovnaní s Malajziou disponuje aj lokálnou organizáciou. Ani jedna z týchto krajín nemá zastúpenie v IFCN.

O niečo lepšia situácia je na Filipínach. Tento ostrovný štát disponuje až šesticou aktívnych organizácií, pričom až päť patrí do IFCN. Ešte väčšie množstvo sa nachádza v Indonézii. Tá má jedenásť aktívnych organizácií a až šesť z nich sú členmi IFCN.

Južná Kórea bude hostiť summit 

Negatívne trendy v Ázii v otázke overovania faktov nie sú novinkou. Spomínaný prieskum Nikkei Asia tak dotvára obraz vývoja, ktorý je možné sledovať už dlhšiu dobu takmer v celej oblasti južnej, juhovýchodnej a východnej Ázie.

Koncom júna tohto roka hostí Soul už v poradí desiate podujatie organizované inštitútom Pyonter, ktorý vedie práve IFCN. Podujatie je naplánované na štyri dni s účasťou vyše 120 hostí z celého sveta z rôznych organizácií, médií a akadémie.

Pre Južnú Kóreu je to vhodná príležitosť pre zvýšenie povedomia o dezinformáciách a nástrojoch na ich overovanie a vyvracanie. Taktiež to môže pomôcť niektorej z juhokórejských organizácií stať sa súčasťou siete IFCN.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Absolvent medzinárodný vzťahov a európskych štúdií. Zaujíma sa prevažne o politické a bezpečnostné dianie mimo Európskej únie, v regiónoch strednej či východnej Ázie, ale aj amerického kontinentu. Kontakt: richard.straka@infosecurity.sk