Spoločnosti vyzývajú lídrov COP26, aby sa zjednotili v boji proti dezinformáciám o klíme

Tento mesiac prebiehala v Glasgowe 26. konferencia OSN o zmene klímy - COP 26. Svetoví lídri, mimovládne organizácie, vedci či obchodní zástupcovia sa zišli, aby diskutovali o medzinárodných opatreniach v oblasti klímy. Zároveň v spoločnosti rezonuje aj globálna výzva na boj proti klimatickým dezinformáciám.

COP26

Viac ako 250 spoločností a inzerentov vyzvalo zástupcov svetových vlád zúčastňujúcich sa na COP26, aby bojovali proti dezinformáciám o klíme. Tie podľa nich bránia pokroku pri dosahovaní udržateľnosti a ďalších klimatických cieľov.

Tieto spoločnosti a jednotlivci pod záštitou skupiny Conscious Advertising Network poslali otvorený list predsedníctvu COP26, signatárom Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a generálnym riaditeľom spoločností Facebook, Instagram, Google, Twitter, TikTok, Pinterest a Reddit.

Na písaní listu sa podieľali aj odborníci na klímu a dezinformácie, vrátane Inštitútu pre strategický dialóg (Institute for Strategic Dialogue, ISD). 

Jasný odkaz pre predsedníctvo COP26

Zúčastnení aktéri v liste žiadajú lídrov, aby sa zaoberali klimatickými dezinformáciami, ktoré ohrozujú nielen rokovania o klíme, ale aj celkovú implementáciu politiky a noriem. Podľa ich názoru sa nevyvíja dostatočná aktivita na identifikáciu klimatických dezinformácií a ich odstránenie z rôznych platforiem.

Zároveň zdôrazňujú, že na účinnú a koordinovanú spoluprácu v boji proti dezinformáciám je potrebná univerzálna definícia dezinformácie o klíme. List preto obsahuje aj návrh definície klimatickej dezinformácie, ktorý zahrňuje viaceré aspekty.

Podľa názoru firiem a jednotlivcov by sa za dezinformačný mal považovať taký obsah, ktorý spochybňuje existenciu alebo rozsah zmeny klímy, vplyv človeka na zmenu klímy a potrebu adekvátnych naliehavých opatrení. 

Ďalej sú to vyjadrenia, ktoré skresľujú vedecké údaje, vynechávajú alebo vyberajú len určité časti tvrdení s cieľom narušiť dôveru vo vedcov, inštitúcie, odborníkov či riešenia. 

Ako posledné do definície zahŕňajú aj lživú propagáciu snáh o podporu klimatických cieľov, ktoré však v skutočnosti prispievajú k otepľovaniu alebo sú v rozpore s vedeckým konsenzom.

Signatári listu taktiež apelujú na spoločnosti Facebook, Instagram, Google, Twitter, TikTok, Pinterest a Reddit, aby prijali oficiálnu definíciu klimatických dezinformácií a vytvorili plán na elimináciu šírenia klamlivých tvrdení o klíme.

Ďalej vyzývajú na prezentovanie prístupu „nulovej tolerancie nepravdivých informácií“ používateľom sietí. 

Reklamná analýza potvrdzuje výraznú existenciu dezinformácií

List je čiastočne reakciou na prieskum, ktorý uskutočnili NewsGuard a Comscore. Výsledkom prieskumu bolo zistenie, že najväčšie svetové značky míňajú až 2,6 miliardy dolárov ročne na reklamu na stránkach, ktoré majú dezinformačný obsah.

Analýza pre Spojené štáty americké odhaduje, že inzerenti minú umiestňovaním reklám na dezinformačné webové stránky až 1,62 miliardy dolárov ročne. 

Pre porovnanie, celkové náklady na digitálnu reklamu vo všetkých novinách v USA boli v roku 2020 asi 3,5 miliardy dolárov. Aj tento fakt dokazuje skutočnosť, ako veľmi sú dezinformácie v dnešnej spoločnosti rozšírené.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Študuje inžinierske štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí aj ako stážistka u MEP M. Hojsíka. Absolvovala študijný pobyt na univerzite v Španielsku, v bakalárskej práci rozoberala špecifiká migrácie v tejto krajine. Okrem toho sa zaujíma o dianie na blízkom východe, dezinformácie a dôsledky klimatickej zmeny. Kontakt: monika.jakabova@infosecurity.sk