Potravinová bezpečnosť EÚ sa stala hlavnou zámienkou európskych ľudovcov v boji proti zákonu o ochrane prírody. Vedci ich argumenty vyvrátili

Európska ľudová strana sa prezentuje ako zástanca farmárov v EÚ. Debatu o novom zákone o obnove prírody však v dôsledku toho sprevádzajú dezinformácie.

V máji 2023 bol predstavený nový návrh zákona o obnove prírody v Európskej únii. To pobúrilo jednu z najväčších frakcií v Európskom parlamente (EP), Európsku ľudovú stranu (EPP). Tá vníma návrh zákona ako hrozbu pre budúcu bezpečnosť EÚ. Medzinárodné mimovládne organizácie a vedci však politikov z EPP obvinili zo šírenia nepravdivých informácií.

„Zákon proti dlhodobým záujmom EÚ“

Začiatkom júna 2023 zverejnila EPP svoje stanovisko k novému návrhu zákona o ochrane prírody. Ten má prispieť k naplneniu medzinárodných záväzkov EÚ a k adaptácii na prebiehajúcu klimatickú krízu.

Konkrétne, podľa návrhu zákona má byť do roku 2030 vyčlenených minimálne 20 % územia EÚ na obnovu biodiverzity a do roku 2050 takmer 90 %. Podľa EPP však prijatie tejto legislatívy spôsobí pokles v produkcii poľnohospodárskych výrobkov, zvýšenie cien potravinových produktov a znemožní budovanie ďalších infraštruktúrnych projektov potrebných na zelenú tranzíciu v EÚ.

Vyjadrenia politikov z EPP znepokojili vedcov v oblasti životného prostredia. V dôsledku toho 3 339 odborných výskumníkov z prominentných mimovládnych organizácií, ale aj európskych agentúr adresovali EP protestný list.

Obsah listu bol nepriamo kriticky mierený voči EPP a dezinformáciám, ktorými sa podľa odborníkov snaží zastrašovať verejnosť. Na základe rozsiahlych medzinárodne uznaných štúdií vedci vyvrátili tvrdenia o tom, že prijatie navrhovanej legislatívy o obnove prírody by uškodilo celoeurópskej potravinovej bezpečnosti.

Podľa zistení vedcov sa EPP opiera o výskumnú prácu skupiny desiatich autorov z roku 2022 „Modelovanie prechodov na udržateľné potravinové systémy: Uniká nám pointa“. Práve v jej záveroch stojí, že pokles poľnohospodárskych plôch a využívania pesticídov povedie k zníženiu poľnohospodárskej produkcie EÚ.

Viac ako 3-tisíc vedcov sa však zhodlo, že štúdia, o ktorú sa EPP opiera, nie je podložená vedeckými dôkazmi. V otvorenom liste uvádzajú, že výskumná práca neberie do úvahy dopady úbytku biodiverzity na poľnohospodársku produkciu a stav potravín. Podporili tiež argument, že obnova prírodných ekosystémov môže naopak výrazne zvýšiť produkciu a kvalitu poľnohospodárskych produktov.

Obnova biodiverzity je správnym riešením

Podľa bývalého generálneho riaditeľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) Josého Graziana da Silvu je rozmanitá biodiverzita dôležitá pre udržanie globálnej potravinovej bezpečnosti a zabezpečenie výživnej a zdravej stravy. Da Silva zároveň poznamenal, že s biodiverzitou je potrebné pracovať udržateľným spôsobom, aby sme dokázali reagovať na rastúce výzvy klimatickej zmeny.

V čase, keď už svet čelí klimatickej kríze, predstavuje strata ďalšej biodiverzity veľké ohrozenie pre potravinovú bezpečnosť EÚ. Pre jej zabezpečenie je potrebné, aby členské štáty EÚ venovali dostatok priestoru legislatívnym opatreniam na ochranu biodiverzity a podporu zelenej tranzície.

Štúdia Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA) z roku 2023 potvrdila, že najväčšie nebezpečenstvo pre biodiverzitu v EÚ predstavuje zanedbaný manažment v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva. Práve preto je dôležité čo najskôr prijať kvalitnú legislatívu, ktorá by zabránila kolapsu prírodných ekosystémov a pomohla adaptácii na klimatickú krízu a ochranu potravinovej bezpečnosti EÚ.

Intenzívne politické „prestrelky“

O návrhu zákona sa hlasovalo 27. júna 2023 vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a potravinovú bezpečnosť (ENVI) v europarlamente. Predseda EPP Manfred Weber ešte pred hlasovaním deklaroval, že nepodporí návrh zákona, ktorý údajne ohrozuje produkciu potravín v EÚ.

Po hlasovaní predseda ENVI Pascal Canfin obvinil EPP z manipulácie jednotlivých členov výboru. Podľa podpredsedu ENVI Cesara Luenu na zasadnutí výboru zaznelo veľa nelogických a politicky motivovaných argumentov.

Peter Liese, člen EPP, v reakcii označil Canfina za najviac zaujatého predsedu výboru od roku 1994. Zároveň sa celá EPP ohradila tým, že podporuje Európsku zelenú dohodu. Dôkazom má byť ich spolupráca na schválení 27 zákonov týkajúcich sa životného prostredia.

Manfred Weber však pred hlasovaním povedal, že možno v budúcnosti bude jeho strana blokovať akúkoľvek „zelenú“ legislatívu. To z dôvodu, že EÚ je v zelených témach ambicióznejšia než zvyšok sveta. Podľa slov predsedu EPP to čoskoro začneme pociťovať v ekonomickej oblasti.

Na zasadnutí ENVI nebol získaný dostatočný počet hlasov na schválenie legislatívy, pretože za ňu hlasovala len polovica členov výboru. V dôsledku toho sa návrh zákona prerokovával 12. júla 2023 na plenárnom zasadnutí EP, kde bol väčšinou poslancov schválený. Ďalej bude nasledovať dialóg medzi EP a Radou Európskej únie, ktoré musia prijať finálne znenie legislatívy.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Študent bakalárskeho stupňa Medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde ďalej hodlá pokračovať na magisterskom stupni štúdia v odbore Bezpečnostné štúdie. Zaujíma sa o problematiku postkolonializmu, aktuálne dianie v medzinárodnom priestore a dopady klimatickej zmeny na medzinárodnú bezpečnosť. Vo svojom záverečnom výskume pre bakalársku prácu sa venuje otázke Západnej Sahary.