Člen kanadskej extrémistickej skupiny Atomwaffen Division putuje do predbežnej väzby

Pravicový extrémizmus sa v Severnej Amerike rozrastá. Príkladom je krajne pravicová skupina Atomwaffen Division pôsobiaca v Kanade a USA. Jeden z jej členov Patrick Gordon MacDonald bol nedávno zatknutý. Súdený bude pre rozširovanie nenávistnej pravicovej ideológie a podporu teroristických aktivít.

Obrázok: Wikimedia

Začiatkom júla 2023 bol v Ottawe, hlavnom meste Kanady, zatknutý Patrick Gordon MacDonald. Ten bol súčasťou extrémistickej skupiny Atomwaffen Division (AWD). Čelí obvineniam z rozširovania nenávistnej pravicovej ideológie a podpory teroristických aktivít. Podľa správy kanadských policajných zložiek ide o prvý prípad, kedy bol kanadský občan obvinený z páchania terorizmu súbežne s propagáciou extrémistickej ideológie.

„Domov“ pravicových extrémistov v digitálnom priestore

MacDonald sa k AWD pridal v roku 2017 cez webovú stránku Iron March. Web bol vytvorený v roku 2011 ruským extrémistom Ališerom Muchitdinovom. Jeho cieľom bolo vybudovať akýsi celosvetový komunikačný hub neonacistov, v ktorom sa radikálne pravicovo zmýšľajúci jednotlivci mohli ešte viac indoktrinovať.

Zároveň to malo byť miesto, ktoré by slúžilo na vymieňanie si skúseností z pôsobenia jednotlivých radikálov. Práve cez spomínanú webovú stránku vzniklo viacero extrémistických skupín, vrátane AWD.

Podľa amerického média Vice News prezentoval MacDonald na stránke Iron March svoje názory, ktoré sa stotožňovali s neonacistickými myšlienkami. V príspevkoch na fórach vyjadroval svoj nesúhlas s kanadským liberalizmom a hľadal spôsoby, akými by sa dokázal aktivizovať pre podporu neonacistickej ideológie v Kanade.

Od nadšenca neonacizmu po „vrcholového orátora“ AWD

V priebehu niekoľkých mesiacov pôsobenia na stránke Iron March sa MacDonald stal známym v neonacistickej komunite pod pseudonymom „Dark Foreigner“ (Temný cudzinec). Zviditeľnil sa predovšetkým kvôli jeho radikálnym názorom, ktoré pretavoval do grafickej a hudobnej tvorby. Tieto materiály sa následne stali súčasťou propagandistickej mašinérie neonacistov.

Vďaka tomu sa stal hlavným propagandistom extrémistickej skupiny AWD, ktorá patrí medzi skupiny promujúce tzv. „kultúru obliehania“ („siege culture“). Ide o typ „kultúry“ podporujúci tú najextrémnejšiu formu fašizmu a nacizmu.

Jej stúpenci sú presvedčení o celosvetovom vládnom sprisahaní, ktoré je údajne vedené Židmi a kapitalistami s cieľom zničiť árijskú rasu. Zároveň veria, že dosiahnuť spoločenskú zmenu možno jedine násilným zvrhnutím systému.

MacDonald pre skupinu AWD pravidelne vytváral regrutačné videá a príspevky, ktoré sa podobali videám produkovaným teroristickou skupinou ISIS. Videozáznamy obsahovali množstvo militantných prvkov spojených s neonacistickými symbolmi a sloganmi.

Tie slúžili na propagáciu tzv. „táborov nenávisti“ AWD („hate camps“). Ide o akési tréningové školenia extrémistov, počas ktorých sa nováčikovia zaúčajú v oblastiach ako sebaobrana, ovládanie strelných zbraní a popri tom sa ešte viac sa priúčajú radikálnym myšlienkam.

Dochádzalo tiež k udržiavaniu blízkych vzťahov a prehlbovaniu spolupráce AWD s extrémistickými skupinami v Európe, ktoré zaisťoval práve MacDonald. Medzi takéto skupiny patrila napríklad britská Sonnenkrieg Division veriaca v nadradenosť bielej rasy.

Úpadok činnosti MacDonalda a AWD

Činnosť MacDonalda bola obmedzená už v roku 2019. Bezpečnostné úrady v Kanade vtedy zrušili existenciu jeho fóra s názvom Dark Foreign Network. Napriek tomu však naďalej pokračoval v tvorbe a šírení neonacistického obsahu cez rôzne profily na sociálnych sieťach Twitter, Instagram a Gab.

V roku 2020 došlo k rozpadu AWD. Podľa vyjadrení jej lídrov boli štruktúry extrémistickej skupiny  infiltrované vládnymi zložkami, čo si vyžadovalo jej okamžitú dezintegráciu. Pár mesiacov po tom, čo sa AWD rozpadla, jej bývalí lídri založili novú skupinu s názvom National Socialistic Order. Jej ciele, motivácie a ideológia sú úplne totožné s tými, ktoré rozširovali v AWD.

Vyše 15 členov skupiny AWD pôsobiacich v USA bolo zatknutých. Obvinení boli z niekoľkonásobných vrážd, plánovania teroristických útokov na civilné zariadenia a kritickú infraštruktúru. Rovnaký osud postihol samotného MacDonalda, ktorý bude v Ottawe súdený za propagáciu, podnecovanie a vykonávanie teroristických činov.

Radikalizácia krajnej pravice sa nestupňuje iba v Kanade

V roku 2018 vznikla v Kanade organizácia The Canadian Anti-Hate Network (CAN). Jej hlavnou úlohou je monitorovať aktivity a pôsobenie nenávistných skupín po celej krajine. Rovnako má mandát spolupracovať s vnútornými bezpečnostnými zložkami Kanady, aby dokázali efektívne koordinovať ich spoločné kroky voči radikálom.

Podľa štúdie britského think-thanku Inštitút pre strategický dialóg (Institute for Strategic Dialogue, ISD) z roku 2020 bolo identifikovaných približne 6-tisíc rôznych online kanálov, cez ktoré Kanaďania šírili svoje radikálne a nenávistné postoje.

Autori štúdie zároveň došli k záveru, že v posledných rokoch došlo k výraznému nárastu aktivít pravicových extrémistov vo svete formou násilných protestov, fyzických útokov, šírenia dezinformácií a nenávistného obsahu.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Študent bakalárskeho stupňa Medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde ďalej hodlá pokračovať na magisterskom stupni štúdia v odbore Bezpečnostné štúdie. Zaujíma sa o problematiku postkolonializmu, aktuálne dianie v medzinárodnom priestore a dopady klimatickej zmeny na medzinárodnú bezpečnosť. Vo svojom záverečnom výskume pre bakalársku prácu sa venuje otázke Západnej Sahary.