Európska Únia nie je zbytočný a predražený spolok

Článok cituje českého predsedu strany SPD Tomia Okamuru, ktorý kritizuje členstvo ČR v EÚ a EÚ ako takú. Priložené je aj video, ktoré daný výstup zachytáva. Okamura prezentuje najmä svoje subjektívne názory a súdy, ale spomenul aj pár overiteľných faktografických informácií, pričom niektoré boli pravdivé, avšak iné zavádzajúce. Podľa jeho slov by mala byť EÚ zrušená a štáty by mali spolupracovať na národnej úrovni. Jeho prejav bol výrazne zavádzajúci a manipulatívny. 

“Okamurova” britva

Článok vyšiel v neserióznom a neobjektívnom médiu Extra Plus. Projekt konšpirátori.sk – ktorý monitoruje slovenskú dezinformačnú sféru a upozorňuje na stránky “s neserióznym, klamlivým, podvodným, konšpiračným alebo propagandistickým obsahom“ – ohodnotil spravodajský portál známkou 8.3 z 10, teda ako skôr nespoľahlivý zdroj uverejňujúci tak pravdivé, ako aj nepravdivé informácie.

Tomio Okamura je politik a podnikateľ česko-japonského pôvodu, ktorý sa v roku 2015 stal lídrom politickej strany “Svoboda a příma demokracie” (SPD). Je notoricky známym odporom voči EÚ a dlhodobo usiluje o vystúpenie ČR z nej.

Keďže text je len nekritickým prevzatím subjektívnych názorov a tvrdení Okamuru z priloženého videa, možno túto kategóriu hodnotiť veľmi negatívne.

Fakty nepustia

Okamura, ako známy euroskeptik, okrem iného píše, že Česko odvádza do rozpočtu EÚ ročne 4% HDP, čo má predstavovať 250 miliárd (či má na mysli menu € alebo CZK neuvádza).

Podľa oficiálnych štatistických dát  prispela ČR do únijného rozpočtu 1,720 mld. €, čo zodpovedá 2,10 percentám HDP (aktuálne údaje platné k roku 2018).

Ide teda o značne skreslený a nadnesený odhad českého poslanca. 

Poslanec ďalej vo videu tvrdí, že sa “Európska únia vykašlala na Talianov a Taliani tam teraz pália vlajky EÚ.” V tomto prípade je pravda že EÚ v prvých mesiacoch zlyhala pri pomoci Taliansku v boji proti pandémii. Neskôr však niektoré členské štáty (medzi nimi aj Slovensko) poslali do Talianska zdravotné pomôcky a samotná únia vyslala do krajiny aj zdravotnícky personál. Okrem toho, EÚ vyčlenila 50€ miliardový balík na zabezpečenie lekárskeho príslušenstva pre Talianov.

Značne dezinformačný naratív sa nesie až do konca videa. Okamura proklamuje, že dôvodom zlých obchodných vzťahov Veľkej Británie s Úniou, je práve Brexit. Podľa neho sa “predaj osobných automobilov v západných krajinách prepadol o 70 %” a krajiny najviac zasiahnuté krízou (napr. Nemecko) potrebujú predávať práve VB. Aj v tomto prípade sa jedná o nie úplne presnú a faktickú informáciu, keďže celkovo sa predaj skutočne znížil až o 50 percent, avšak, predovšetkým v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou, nie Brexitom, ako tvrdí Tomio. Nemecko pritom nemusí nutne exportovať len do Británie. Podľa najnovšej prognózy má predaj áut v tomto roku klesnúť o polovicu, t. j. o 25 %. 

Na záver len pripomeňme, že Okamura je politik, ktorý sa spolu s Uhríkom,  Le Penovou a Salvinim dlhodobo pokúša vystúpiť z EÚ a je vyštudovaným chemikom.

Na vine je EÚ

Celý príspevok je negatívne ladený a namierený proti EÚ. Okamura tak na vystúpení pred EÚ, ako aj v rozhovore, využíva silne zafarbený a expresívny jazyk

V celom jeho prejave možno badať vytrhávanie informácií z kontextu a prezentovanie faktov len z jedného pohľadu, zamlčiavajúc tak ostatné, oveľa podstatnejšie informácie – tzv. cherry-picking. Naviac, politik pôsobí zaujato a neobjektívne. Opiera sa o jednu stranu argumentov, úplne ignorujúc argumenty protistrany – fenomén nazývaný kotvenie. Na záver možno poznamenať, že Okamura používa jednoduché, unáhlené úsudky a namiesto analytických schopností sa snaží o takzvanú motivačnú argumentáciu, t. j. nehľadá objektívnu pravdu, ale verí tomu, čomu subjektívne veriť chce.

Audiovizuálne média

Keďže súčasťou článku je video, na ktorom Okamura odpovedá na otázky v rozhovore s ČT24, túto kategóriu nehodnotím.

Záver 

Text spolu s videom tvorí veľké množstvo subjektívnych názorov T. Okamuru. Niektoré z nich sa dajú fakticky overiť, iné nie. V texte chýbajú akékoľvek odkazy na zdroje. Text má nízku informatívnu hodnotu a pôsobí veľmi neobjektívnym, ba až dezinformačným dojmom. 

Celkové hodnotenie redakcie: 1,9/7


Autor analýzy: Tomáš Horeháj

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi