Darovanie vojenskej techniky Ukrajine nie je v rozpore s Chartou OSN

Portál Hlavný denník zverejnil článok týkajúci sa poskytovania vojenskej techniky Ukrajine. Diskutuje o vyjadrení člena strany Republika, ktorý kritizuje vládu Slovenskej republiky za jej údajné porušenie medzinárodných dohôd a možné ohrozenie krajiny.

Obrázok: Pixabay

V slovenskej spoločnosti prebieha diskusia o darovaní vojenskej techniky Ukrajine už od minulého roka. Vláda SR však niekoľkokrát poskytla Ukrajine technický materiál. Opozičné strany tvrdia, že vláda konala neopatrne a mohla by tak zapojiť Slovensko do vojny, čím by ohrozila jeho vlastnú bezpečnosť.

Často pritom neuvádzajú, že Slovensko môže na základe poskytnutia vojenskej podpory získať nové zbraňové systémy alebo obranné transportéry ako náhradu za poskytnutý materiál od EÚ a USA. V niektorých prípadoch ide o systémy až vo výške 900 miliónov dolárov (takmer 838 miliónov eur). Náhrady za poskytnutý vojenský materiál môžu prispieť k posilneniu slovenskej obranyschopnosti.

Kritici neuvádzajú kompletné informácie

Jozef Viktorín, člen strany Republika, sa v tomto kontexte vyjadril, že darovanie vojenského materiálu sa robí vtedy, keď už neslúži svojmu účelu. Strana tak kritizuje rozhodnutie vlády odovzdať funkčné vojenské materiály Ukrajine. Jej členovia zastávajú názor, že tento vojenský materiál by mohol byť ešte využitý na SR.

Dôvodov darovania vojenskej techniky na Ukrajinu je však viacero. Napríklad ide o nedostatok náhradných dielov, nedostatok technikov, pilotov a skutočnosť, že táto technika je už zastaralá. Existujú aj ďalšie faktory, ktoré slovenskej strane znemožňujú plnohodnotné využitie danej techniky.

Okrem toho opozičné strany nespomínajú, že darovanie vojenskej techniky je v záujme SR a jej bezpečnosti. Ako uviedol aj bývalý premiér Eduard Heger, Ukrajina bráni v konflikte s ruským agresorom nielen seba, ale aj hodnoty a bezpečnosť Slovenska. Zdôraznil, že bez vojenskej pomoci by Kyjev mohol zlyhať a Rusko by sa stalo priamym susedom Slovenska.

Oblasť východného Slovenska by sa tak stala hraničnou a nárazníkovou zónou medzi dvoma svetmi, čo by mohlo viesť k úpadku hospodárstva, odlivu investícií či ohrozeniu bezpečnosti občanov SR.

„Zatiahnutie“ Slovenska do vojny nehrozí

V problematickom článku Hlavného denníka sa rozoberá aj údajné nedodržiavanie medzinárodných zmlúv, Charty OSN a údajné „zatiahnutie“ Slovenska do vojny. Tento manipulatívny naratív je na dezinformačnej scéne často využívaný, nestojí však na reálnych faktoch.

Podľa článku 51 Charty OSN totiž platí, že ak je člen OSN (Ukrajina je súčasťou od roku 1945) napadnutý, má právo na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu, kým Bezpečnostná rada OSN neuskutoční opatrenia na zachovanie bezpečnosti a mieru.

Poskytovanie vojenskej podpory napadnutému štátu je tak v súlade s medzinárodným právom. Štáty preto môžu poskytovať zbrane a inú podporu nespravodlivo napadnutému štátu, aby sa mohol brániť.

Pre Ukrajinu je táto pomoc zo Západu v bránení sa proti Rusku kľúčová. Západní spojenci poskytovaním zbraní vyjadrujú podporu Ukrajine pri jej oprávnenej obrane demokratického systému, územnej celistvosti a nezávislosti – tieto hodnoty sú základom aj pre SR.

Dezinformátori naďalej používajú osobné útoky

Dezinformační aktéri kritizujú bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa a označujú ho za „ex-ministra vojny“. Toto pomenovanie naznačuje, že strana Republika a autor článku Hlavného denníka chcú vyvolať dojem, že bývalý minister obrany SR chce zatiahnuť krajinu do vojnového konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou.

Dopĺňajú to zavádzajúcimi informáciami, že rezort obrany prijímal rozhodnutia o dodaní vojenskej pomoci Ukrajine na základe vlastných záujmov a záujmov USA a NATO. Tieto rozhodnutia boli údajne protizákonné, a neboli v súlade s Chartou OSN.

V skutočnosti bývalá dočasne poverená vláda Eduarda Hegera rozhodla na základe vládnych rokovaní. Bývalý premiér Heger deklaroval, že kabinet rozhodol o darovaní techniky v súlade s Ústavou SR, preto nemôže ísť o protizákonné konanie. Ako sme uviedli už vyššie, argument o nesúlade s Chartou OSN je taktiež neplatný. Dezinformační aktéri úmyselne šíria strach a paniku (napríklad prostredníctvom vyhrážania vojnou), pričom Rusko už dlhšiu dobu verejne označuje našu krajinu za nepriateľa. 

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/