Maďarská vláda a podpora maďarských komunít za hranicami: od kultúrnych dotácií k pľúcnym ventilátorom

Súčasná maďarská vláda roky štedro financuje maďarské komunity v susedných krajinách. Výnimkou nie je ani maďarská menšina na Slovensku. Dotácie sa pritom sústreďujú do mnohých oblastí ako je kultúra, vzdelávanie, maďarské menšinové médiá, futbalové kluby, cirkev či súkromné firmy.

Maďarsko menšiny
Obrázok: Freepik

Mnohí – medzi nimi aj politici na Slovensku – tvrdia, že maďarská vláda sa tak snaží nahradiť nedostatočné financovanie menšín, na ktoré vlády daných krajín už dlhé roky zabúdajú.

Podpora menšín ako ústavná povinnosť

Podpora menšín však nie je žiadnou novinkou. Maďarský štát poskytuje zahraničným maďarským komunitám finančnú podporu už od pádu minulého režimu. Samotná maďarská ústava zakotvuje princíp, že maďarský štát je ako materská krajina povinný podporovať kultúru Maďarov v okolitých štátoch.

Oproti predchádzajúcim obdobiam sa však zmenila výška dotácií, ktorá sa výrazne zvýšila až počas posledných rokov vládnutia Fideszu. 

Pre ilustráciu: kým v roku 2010 išlo z maďarského štátneho rozpočtu na tento účel 13,8 miliardy forintov, v roku 2018 už bola táto rozpočtová položka takmer desaťkrát väčšia, a teda 138,6 miliárd.

Odkiaľ a kam smerujú maďarské peniaze?

Rôznymi dotačnými schémami maďarská vláda podporuje ročne niekoľko stoviek projektov na území Slovenska. Medzi prijímateľmi sú neziskové organizácie, nadácie, ale aj cirkvi, samosprávy, divadlá aj univerzity.

Z dotácií maďarskej vlády sa môžu tešiť aj žiaci študujúci v maďarskom jazyku (od škôlkarov až po vysokoškolských študentov), ale aj malí podnikatelia. 

K najväčším poskytovateľom štátnej pomoci z Maďarska patrí Nadácia Gábora Bethlena (BGA), ktorej výlučným cieľom je podpora zahraničných Maďarov. 

Medzi ďalších aktérov spadá mnoho inštitúcií maďarskej vlády, ako aj niektoré štátne podniky, ktoré disponujú podpornými schémami, dostupnými aj pre zahraničné maďarské organizácie.

O celkovej výške financií, ktoré za tie roky poputovali z maďarskej štátnej kasy na Slovensko – presnejšie na južné Slovensko – neexistuje presný, verejne dostupný údaj. 

V prípade BGA je problematickým aj neprehľadné či zmätočné zverejňovanie informácií o grantoch či jednotlivých platbách. Tie sú často aj protichodné.

Slovenská vs. maďarská podpora menšiny

Často zaznieva tvrdenie, že Maďarsko minie na južnom Slovensku výrazne vyššiu sumu ako Slovensko. Porovnať však financie, ktoré prichádzajú zo slovenskej štátnej kasy a z Maďarska, vôbec nie je jednoduché. Snažili by sme sa totiž o porovnanie neporovnateľného.

Za slovenský ekvivalent Fondu Gábora Bethlena je možné považovať nezávislú verejnoprávnu inštitúciu Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Jej cieľom je podporovať národnostné menšiny, žijúce na území Slovenska. 

Fond uvádza, že v roku 2021 53% finančných prostriedkov na podporu menšín smerovalo práve maďarskej národnostnej menšine na území Slovenska.

V prípade, ak by sme porovnávali sumy, ktoré za posledné roky spomínané fondy rozdali, vôbec by sme sa nedostali bližšie k tomu, ktorá z štátov „investuje“ do komunity viac. Maďarská vláda má niekoľko finančných rámcov, z ktorých posiela peniaze smerom na Slovensko. Rovnako, Slovensko dotuje jednotlivé inštitúcie z viacerých zdrojov. 

Vhodným príkladom sú divadlá v Komárne a v Košiciach, resp. Univerzita Jánosa Selyeho, ktoré nájdeme aj na maďarskom zozname inštitútov národného významu.

Otázka podpory maďarskej komunity na Slovensko z Budapešti na maďarsko-slovenskom Facebooku

V posledných 8 mesiacoch sme v spolupráci s International Republican Institute’s Beacon Project monitorovali maďarsko-slovenský informačný priestor.

Predmetom skúmania boli verejné profily skoro 30 predstaviteľov maďarskej menšiny (politikov, politických strán, médií, spoločenských udalostí, rôznych záujmových skupín ale aj radikálnych zoskupení – celý zoznam bude dostupný v záverečnej správe), ktoré boli vybraté na základe dosahu ich obsahu, ale aj na základe ich spoločenského významu.

V našom výskume sme sa zaoberali monitoringom obdobia od januára 2021 do konca augusta 2021 a hľadali sme aj také príspevky, ktorých predmetom boli dotácie alebo podpora od maďarskej vlády. 

Prvým krokom bola základná filtrácia obsahu na základe kľúčových slov, ktorá od januára 2021 do konca augusta 2021 našla dokopy 8 201 príspevkov. Tie boli následne manuálne filtrované a kódované. Z celkového počtu príspevkov (3 434) bolo 42% relevantných v súvislosti so skúmanými naratívmi.

Príspevok predsedu SMK Krisztiána Forróa o darovaní prístojov na pľúcnu ventiláciu maďarskou vládou. Zdroj: Facebook/Forró Krisztián

Odkazy o tom, že maďarská vláda sa stará o maďarské komunity za hranicami Maďarska sa objavili v pätine (20%) príspevkov (čo predstavuje druhý najvyšší podiel medzi skúmanými naratívami). 

V 80% z nich sa pritom objavil len tento jediný. Najčastejšie bol prepojený s naratívom, že maďarská menšina na juhu Slovenska je považovaná za menejcennú.

78% príspevkov malo podporujúci charakter, ďalších skoro 21% neutrálny. Výraznou témou bolo darovanie prístrojov na pľúcnu ventiláciu pre nemocnice na juhu Slovenska, ale aj dotácie, ktoré smerovali menším firmám.

Autorky: Michaela Ružičková, Karin Kőváry Sólymos

This report has been prepared with support from IRI’s Beacon Project. The opinions expressed are solely those of the author and do not reflect those of IRI.

Interná doktorandka na Katedre politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Absolvovala stáž v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na Odbore medzinárodnej politiky. Pôsobila ako editorka obsahu v rámci newsletteru o dezinformáciách Digital Infospace Security Initiative. Publikuje ako stážistka v think-tanku Stratpol. Venuje sa témam ako je environmentálna geopolitika, geopolitika Arktídy a dôsledky klimatickej zmeny. Kontakt: michaela.ruzickova@infosecurity.sk