Konšpirátori.sk kontrolujú obsah už aj na YouTube. Autori projektu poukazujú na monetizáciu šírenia škodlivých naratívov

Projekt Konšpirátori.sk sa zameriava na hodnotenia webstránok so sporným obsahom. Pred predčasnými parlamentnými voľbami však začal hodnotiť aj kanály na YouTube.

Slovenský informačný priestor je zaplavený nefaktickým, manipulatívnym či inak problematickým obsahom. Amplifikátormi dezinformačného obsahu sú pritom najmä rôzne „alternatívne médiá“. Patria k nim rôzne webové stránky, ktoré majú v mnohých prípadoch založené paralelné účty na sociálnych sieťach. Okrem Facebooku či Telegramu ide aj o kanály na YouTube, ktoré zámerne šíria klamlivý obsah a konšpirácie.

Verejnosť je týmito kvázi médiami často manipulovaná, pretože nedokáže ich škodlivý obsah rozlišovať. Situáciu zneužívajú dezinformační aktéri, z ktorých si mnohí z manipulovania svojho publika spravili biznis.

Upozorňovaniu na sporné weby sa na Slovensku a v Českej republike dlhodobo venuje napríklad projekt Konšpirátori.sk. Iniciatíva sústavne analyzuje problematický obsah na internete s cieľom vyvrátiť konšpirácie, zvýšiť mediálnu gramotnosť verejnosti a ochrániť firmy, inzerentov aj bežných ľudí pred finančnými alebo inými škodami.

Projekt začal pred nedávnymi parlamentnými voľbami skúmať aj obsah kanálov na YouTube. Slovenskú a českú verejnosť tak už varuje aj pred pochybnými videami Slobodného vysielača, InfoVojny, ZVTV alebo eReportu.

Kontrola obsahu na YouTube

Podľa Petra Jančárika, spoluzakladateľa projektu Konšpirátori.sk, je YouTube so štyrmi miliónmi slovenských používateľov populárnym nástrojom dezinformátorov na šírenie propagandy, pretože je väčší ako Facebook.

Rovnaký názor zdieľa aj medzinárodná skupina vyše 80-tich fact-checkerov, ktorá na problém klamlivých informácií na YouTube reagovala už v roku 2022 v otvorenom liste pre Susan Wojcickiovú, výkonnú riaditeľku platformy. Združenie v liste argumentovalo, že platformu zneužívajú „bezohľadní aktéri ako zbraň“ na získavanie finančných prostriedkov.

Terajšie pravidlá na ochranu používateľov pred dezinformáciami preto označili za nedostatočné. K signatárom otvoreného listu patrili známi overovatelia informácií, ako sú Washington Post Fact Checker, španielska nezisková organizácia Maldita bojujúca proti konšpiráciám, alebo britská charitatívna organizácia Full Fact.

Iniciatíva Konšpirátori.sk bude proti klamlivým informáciám na YouTube bojovať v spolupráci s PR a digitálnou agentúrou New School Communications a ich startupom elv.ai. Kontrola video obsahu prebieha za pomoci umelej inteligencie, ktorá v rámci hodnotiaceho procesu automaticky prepisuje videá a sprostredkúva dáta 17-člennej odbornej komisii.

Projekt na svoj zoznam zatiaľ pripísal iba tých aktérov, ktorým už komisia udelila vysoké dezinformačné skóre. Ide predovšetkým o kanály Slobodného vysielača, InfoVojny, ZVTV, eReportu a ďalších známych dezinformátorov.

„Postupne sa však komisia pozrie aj na najväčšie samostatne fungujúce YouTube kanály, ktorých konšpiračné videá každý mesiac dosahujú milióny prehratí,ozrejmil Jančárik. V budúcnosti sa preto kontrole nevyhnú ani jednotlivci disponujúci kanálmi s pochybným obsahom.

Verejní ochrancovia pravdy v slovenskom informačnom prostredí

Mimovládny sektor má v rámci boja proti dezinformáciám v slovenskom informačnom priestore mimoriadne dôležitú úlohu. Dôvodom je aj snaha jednotlivých organizácií upozorňovať na finančné zisky problematických webov z reklamy.

Príkladom je aj iniciatíva Konšpirátori.sk, z ktorej aktivít prosperujú najmä firmy. Tie si môžu rozmyslieť zverejnenie svojej reklamy na problematických weboch, a to podľa rebríčka dostupného na webe projektu.

Problematické webové stránky alebo kanály na YouTube komisia zaraďuje na rebríček v prípade ak spĺňajú niektoré z piatich kritérií – obsahujú šarlatánstvo, propagandu, konšpiračné bludy, extrémistický obsah alebo porušujú pravidlá novinárskej etiky. Analýza obsahu na pochybných webstránkach tak môže pomôcť firmám zabrániť spájaniu ich značky s nefaktickým či potenciálne škodlivým obsahom.

Ako príklad financovania dezinformačných aktérov iniciatíva uvádza obsahovú sieť Google Display Network, ktorá vypláca až 70 % z ceny zakúpenej inzercie webom využívajúcim ich reklamnú sieť. Včasnou identifikáciou škodlivých aktérov sa preto dá zabrániť tomu, aby sa firmy stali ich priamymi finančnými podporovateľmi.

Podľa informácií Denníka N je na stránke Konšpirátori.sk zapísaných až 281 alternatívnych webov, z toho 219 z nich je aktuálne online. Pred ich sporným obsahom sa za pomoci iniciatívy rozhodlo dobrovoľne chrániť až 10 900 slovenských a českých inzerentov. Projekt doposiaľ ochránil aj 125-tisíc online kampaní prostredníctvom sprostredkovania svojho návodu na úpravu automatizovaného skriptu pre Google Ads.

Monetizácia šírenia škodlivého obsahu

Projekt Infosecurity.sk v júni tohto roka uverejnil štúdiu, v ktorej mapoval finančné a organizačné pozadie dezinformačných webov na Slovensku. Výsledkom mapovania monetizácie šírenia škodlivého obsahu je aj niekoľko kľúčových zistení:

  • Štúdia ambiciózne klasifikovala dezinformačných aktérov podľa typu ich motivácie a dezinformačnej špecializácie na štyri základné typy – Kazateľov, Ezoterikov, Liečiteľov a Obchodníkov. Kazatelia tvoria najpočetnejšiu skupinu (až 39 aktérov) a venujú sa primárne sociálno-politickým témam, ktoré najviac rezonujú v slovenskom informačnom priestore.
  • Finančné a reputačné nebezpečenstvo však pre firmy predstavuje najmä skupina Obchodníkov (10 aktérov). Tí využívajú na generovanie svojho zisku tri biznis modely. Sú nimi model spoločnosti s ručením obmedzeným, model občianskeho združenia a model právneho vákua.
  • Najväčšie príjmy z reklám (až 47 % aktérov) získavajú webstránky ako Hlavné Správy, BáječnéŽeny.sk, Armádny magazín, eReport a InfoVojna. Mesačne by prostredníctvom reklám spolu vedeli vygenerovať finančný zisk až vo výške 56 tisíc eur.

Ďalšími dôležitými faktormi pri monetizovaní škodlivého obsahu sú počet mesačných návštev webstránky alebo ich dosah na sociálnych sieťach. Najpopulárnejšie na platformách sú predovšetkým Hlavné Správy, ktoré dosahujú až 3,7 milióna návštev za mesiac. Nad hranicou milióna návštev sa tiež pohybujú BáječnéŽeny.sk, eReport a InfoVojna.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Vyštudovala bakalársky stupeň odboru Európske štúdiá na De Haagse Hogeschool v Holandsku. Absolvovala stáže na Honorárnom konzuláte Holandského kráľovstva v Prešove, Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Prahe a v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na Odbore medzinárodnej politiky. Zaujíma sa prevažne o politické a bezpečnostné dianie v EÚ, Rusku, Číne, o vplyv EÚ a NATO na medzinárodnú politiku, obranu a bezpečnosť.