Austrália posilňuje zameranie na kybernetické a dezinformačné hrozby

Správa obrannej stratégie za rok 2022 ponúka austrálskej vláde možné riešenia bezpečnostných otázok v kybernetickom a informačnom prostredí. Novú legislatívu na boj proti dezinformáciám ohlásila začiatkom roka 2023 aj Canberra.

Austrália čelila vlne dezinformácií najmä v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19, čo vládu prinútilo hľadať nástroje na reguláciu tejto problematiky. Možné riešenie situácie spolu s rastúcou hrozbou kybernetických útokov s pôvodom v Číne a KĽDR má Canberra už na dosah.

Obranná stratégia Austrálie za rok 2022

Austrália nedávno zverejnila správu, ktorá hodnotí obrannú stratégiu krajiny za rok 2022. Popisuje v nej odvetvia obrannej politiky, od spojenectva s inými krajinami cez vojenská cvičenia a hrozby rôzneho charakteru až po výzvy, ktoré očakáva v roku 2023 a neskôr.

Správa hodnotí austrálske možnosti v kybernetickej oblasti ako nedostatočné. Austrálske kapacity v oblasti kybernetických a informačných operácií sa podľa hodnotenia musia rozšíriť a optimalizovať, aby bola krajina schopná reagovať na aktuálne a budúce výzvy. Cieľom by mala byť schopnosť Austrálie ako celku podporovať operácie ozbrojených síl, ak by to bolo nutné.

Jedným z projektov, ktoré majú pomôcť budovať túto kapacitu, je projekt REDSPICE (Resilience – Effects – Defence – Space – Intelligence – Cyber – Enablers, alebo Odolnosť – Účinky – Obrana – Priestor – Spravodajstvo – Kybernetika – Sprostredkovatelia). Projekt spadá pod vládnu agentúru Australian Signals Directorate (ASD).

Cieľom je najmä poskytnúť „perspektívne spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné na udržanie strategickej výhody a náskoku Austrálie v oblasti spôsobilostí v nadchádzajúcom desaťročí a neskôr“. Tento projekt v hodnote takmer 8 miliárd dolárov cieli aj na kybernetické spôsobilosti krajiny.

Špecifický dôraz kladie Austrália aj na oblasť vesmíru. Ten je mimoriadne dôležitý pre fungovanie moderného sveta z pohľadu internetu a komunikácie. Canberra si to uvedomuje, a preto upozorňuje na nutnosť centralizovaného rozvoja a riadenia spôsobilostí v oblasti kozmu. Odporúča zaviesť výcvik s cieľom udržateľného budovania ľudských zdrojov schopných problematiku riešiť.

Záver dokumentu obsahuje konkrétne odporúčania a stav ich aplikácie do praxe. S väčšinou odporúčaní v správe vláda už súhlasila alebo sa pokúsi nájsť spôsob na ich prijatie.

Boj proti dezinformáciám

Začiatkom roku 2023 získal Austrálsky úrad pre komunikáciu a médiá (ACMA) prísľub nových právomocí od vlády. Tie by mali umožniť regulovať a potlačiť misinformácie a dezinformácie v austrálskom informačnom priestore.

Nové právomoci majú slúžiť ACMA na zhromažďovanie informácií a vedenie záznamov, ktoré majú zaručiť transparentnosť úsilia štátu pri tlaku na digitálne platformy, na ktorých sa dezinformačný obsah nachádza. Sloboda prejavu by vďaka tejto transparentnosti nemala byť ohrozená.

Agentúra ACMA by mala byť podľa predpokladaných zmien oprávnená zaregistrovať vynútiteľný kódex odvetvia, ktorý musia digitálne platformy rešpektovať a ktorý má slúžiť ako norma v prípade zlyhania ďalších opatrení boja proti dezinformáciám. 

Tento nový legislatívny rámec má za cieľ zamerať sa na systémové problémy, ktoré predstavujú riziko na digitálnych platformách, nie na jednotlivé prvky obsahu zverejneného v informačnom priestore. Digitálne platformy však majú byť aj naďalej zodpovedné za obsah, ktorý sa na nich objaví, podľa pravidiel svojho fungovania. 

Právomoci sa však nebudú vzťahovať na profesionálne spravodajstvo ani autorizovaný volebný obsah. ACMA taktiež nemá a nebude mať právomoci na fact-checking publikovaného obsahu. Nová legislatíva bola ohlásená v januári 2023, avšak ani na prelome apríla a mája nebola súčasťou legislatívneho procesu.

Po rokoch neúspechov môže nastať zmena

Austrália sa už niekoľko rokov pokúšala v otázkach kybernetickej bezpečnosti, informačného priestoru a dezinformácií podniknúť kroky, ktoré by zlepšili jej schopnosť reagovať na rôzne súvisiace problémy. Nárast množstva dezinformácií v spojení s pandémiou ochorenia Covid-19 prinútil austrálsku vládu konať.

V roku 2021 vydala vláda správu vypracovanú ACMA, v ktorej bola prisľúbená legislatívna zmena s cieľom pridať agentúre nové právomoci. Táto legislatíva však nebola prioritou až do jej opätovného ohlásenia začiatkom roka 2023.

Nie je možné s určitosťou povedať, či bude daná legislatíva prijatá ešte tento rok. Na druhej strane, prijatie legislatívy spolu s naplnením odporúčaní v správe obrannej stratégie za rok 2022 môže nasmerovať Austráliu k efektívnejším nástrojom riešenia problémov a výziev v kybernetickom a informačnom priestore.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Absolvent medzinárodný vzťahov a európskych štúdií. Zaujíma sa prevažne o politické a bezpečnostné dianie mimo Európskej únie, v regiónoch strednej či východnej Ázie, ale aj amerického kontinentu. Kontakt: richard.straka@infosecurity.sk