Hľadanie spoločných riešení v čase dezinformácií – Boj o srdcia a mysle?

Adapt Institute spolu s partnermi z Gerulata Technologies a Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií organizuje už druhý ročník konferencie Dezinformácie a demokracia. Konferencia sa uskutoční 30. septembra 2022 v bratislavskom Binariu a pre verejnosť bude streamovaná online.

Konferencia priamo nadväzuje na vydarený prvý ročník, v rámci ktorého sa podarilo v troch panelových diskusiách a viacerých prezentáciách demonštrovať potrebu nielen medzirezortnej spolupráce pre hľadanie efektívnej stratégie pre boj s dezinformáciami.

Link na PROGRAM KONFERENCIE

Aj tento ročník konferencie teda reaguje na potrebu celospoločenského prístupu k boju proti dezinformáciám a preto má ambíciu prepájať široké spektrum aktérov – od akadémie, mimovládnych organizácií a súkromných spoločností až po štátny sektor či zástupcov uniformovaných zložiek.

Minulý ročník konferencie, 29. september 2021

Druhý ročník konferencie rovnako prebieha v čase, kedy sú dezinformácie jednou z ústredných tém celospoločenských diskusií. Zatiaľ čo minulý ročník ovplyvnila najmä pandémia COVID-19 a súvisiaca infodémia, tak v súčasnosti sa pozrieme aj na špecifiká krízovej a strategickej komunikácie pod vplyvom vojny na Ukrajine. Tento ročník bude ozvláštnený aj prítomnosťou zástupcov z Českej republiky, čo podporí efektívnu výmenu informácií a zdieľanie skúseností i na medzinárodnej úrovni.  

Konferencia je zaujímavá a inovatívna taktiež v tom, že sa na dezinformácie a ich šírenie pozerá nielen z psychologického a sociologického hľadiska, ale zároveň skúma technické limity výskumu v tejto oblasti či v oblasti strategickej komunikácie. Práve systematická podpora inovácií a výskumu v prepojení technických a spoločenskovedných odborov bola minulý rok jednou z najčastejšie skloňovaných tém v bratislavskom Binariu.

Ambíciou aktuálneho ročníka je teda poskytnúť platformu a dodať potrebný impulz na ďalšie premosťovanie poznatkov behaviorálnych a spoločenských vied spolu s poznatkami o informačných a moderných technológiách.

Okrem vyššie načrtnutých tém sa budú pozvaní účastníci v Binariu zaoberať aj integritou volebných procesov a transparentnosťou online kampaní či ochranou novinárov, transparentnosťou vlastníctva médií a aktuálnym legislatívnym rámcom v súvislosti s pôsobením médií na Slovensku. Zdravé a nezávislé mediálne prostredie je totiž nemenej dôležitou súčasťou fungujúcich a vyspelých demokracií. 

Program konferencie Dezinformácie a demokracia bude naozaj bohatý, prebiehať bude až v piatich panelových blokoch a chýbať nebudú ani viaceré brífingy zaoberajúce sa aktuálnymi otázkami. Tešiť sa môžete na vstupy takmer dvadsiatky skvelých hostí, odborníkov a odborníčok zo Slovenska a Českej republiky.

Ak Vás témy aktuálneho ročníka zaujali, celú konferenciu bude možné sledovať online prostredníctvom Facebooku Adapt Institute a ďalších spoluorganizátorov a rovnako sa budete môcť zapájať do diania v Binariu prostredníctvom aplikácie Slido.

Celý program podujatia je dostupný na tomto odkaze. 

Konferencia je realizovaná za podpory Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a Nadácie Konrada Adenauera na Slovensku. Organizačnými partnermi podujatia je spoločnosť Gerulata Technologies a Kempelenov inštitút inteligentných technológií.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/