O Blogu

Informačná bezpečnosť nie je len o elektronických systémoch. Jednotlivci, firmy, organizácie a štáty sa musia zabezpečiť proti škodlivým vplyvom nielen v kyberpriestore, ale najmä tam, kde sa tento pretína so svetom ľudí.

Názorová a hodnotová jednota a presvedčenie, že ťaháme za jeden koniec smerom k spoločnému cieľu, že spolu sme silnejší, rovnakým spôsobom stmelí skupinu dobrých kamarátov, futbalový tím, či zamestnancov veľkej firmy, no aj ľudí v štáte.

Na ideológii nezáleží. Platí to rovnako extrémistov, či demokratické hnutie – princíp je rovnaký. V jednote je sila a divide et impera (rozdeľuj a panuj) je nástrojom ktorým viete túto silu naštrbiť a súdržnosť skupiny oslabiť, či úplne rozbiť. Rozdrobený protivník je ľahká korisť, no jednotený súper je silný – tri prúty nezlomíte.

Ak sa tradičný alebo nový hráč, zvnútra krajiny, alebo zo zahraničia zameria na to, aby cez skreslené alebo falošné informácie spoločnosť rozdeľoval a poháňal/a tým vlastné vojenské, politické či obchodné ambície, jedná sa o narušenie informačnej integrity spoločenstva a teda, vo väčšej či menšej miere, o záležitosť národnej bezpečnosti. Infosecurity.sk sa zaoberá práve týmito zásahmi do bezpečnosti krajiny, ich analýzou a uvedením do kontextu súčasnej doby.

V Slovenskom prostredí sa etablovalo niekoľko skvelých projektov a individuálnych autorov ktorí orientujú čitateľov v zložitom prostredí médií, politického marketingu, pravicového extrémizmu, “fake news”, dezinformácií, alternatívnych správ, konšpirácií, pokusov o revíziu histórie a pod. Infosecurity.sk vstupuje do tohto spoločného priestoru v snahe k nemu prispievať a dopĺňať ho, pretože iba vzdelaná, kriticky mysliaca a kvalitne informovaná verejnosť je zárukou dobre spravovanej spoločnosti. Možno sa nám podarí k tomu svojou troškou prispieť.

Blog nepoužíva reklamu a nemá sponzorov.

O Autorovi

Victor Breiner

Študoval germanistiku a pracoval ako prekladateľ a tlmočník až do chvíle, kým sa nezačal naplno venovať žurnalistike. Ako fotograf na voľnej nohe pracoval v Sýrii, Líbyi, Mali, Tunise, Jordánsku, Libanone, a na Ukrajine. Publikoval v zahraničných a domácich médiách a za svoju prácu dostal ocenenia Czech a Slovak Press Photo. Už popri práci sa začal zaujímať o dezinformácie a nevojenské spôsoby dosiahnutia strategických a politických cieľov. Pretože rodina a dobrodružná profesia nejdú dokopy, nepriestrelnú vestu zavesil na klinec. Dva roky študoval Medzinárodnú Bezpečnosť na Univerzite v Leicestri kde skúmal teoretické rámce pre pochopenie technológií propagandy v digitálnom a globalizovanom svete.