Podporte činnosť Adapt Institute a Infosecurity 2 % z daní

Dovoľte nám osloviť Vás s prosbou o podporu činnosti Adapt Institute prostredníctvom darovania 2 % z dane.

Milí priatelia a podporovatelia, 

dovoľte nám osloviť Vás s prosbou o podporu našej činnosti prostredníctvom darovania 2 %. Jedná sa o časť dane, ktorú poskytuje daňový úrad v zmysle “neprepadnutia” v prospech štátneho rozpočtu, preto pre Vás tieto 2 % nepredstavujú výdavok navyše. Na druhej strane, práve vďaka Vašej podpore a 2 % dane z príjmov môžeme naďalej realizovať viaceré verejne prospešné, osvetové a vzdelávacie aktivity. 

Prečo darovať svoje 2 % práve Adapt Institute? 

Vaše 2 % z daní využijeme na podporu aktivít nielen v nasledujúcich oblastiach: 

 • Zvyšovanie povedomia laickej i expertnej verejnosti o aktuálnych bezpečnostných a obranných témach:
 • Prehlbovanie medziinštitucionálneho dialógu a sieťovanie domácich i zahraničných expertov z mimovládneho a vládneho sektora:
  • organizovanie konferencií a expertných panelov zameraných na hľadanie riešení a formulovanie odporúčaní v súvislosti s aktuálnymi bezpečnostnými výzvami a hrozbami.
 • Vzdelávanie a výchova nastupujúcej generácie mladých profesionálov a odborníkov na zahraničnú a bezpečnostnú politiku: 
  • organizovanie semestrálneho vzdelávacieho programu pre študentov alebo čerstvých absolventov vysokých škôl;
  • zlepšovanie mediálnej gramotnosti a kritického myslenia so zameraním na mladú generáciu;
  • sprostredkovanie stážových príležitostí a poskytovanie praktickej skúsenosti v obore. 

Ako darovať 2 %?

V prípade, že podávate daňové priznanie priamo daňovému úradu, je v ňom potrebné uviesť identifikačné údaje Adapt Institute. Ak ste zamestnanec, je nutné ich poskytnúť Vášmu zamestnávateľovi. Vaša anonymita ako darcu môže zostať zachovaná – v tlačive môžete označiť dobrovoľný súhlas či nesúhlas so zaslaním Vašich údajov.

Identifikačné údaje Adapt Institute:

 • Názov organizácie: Adapt Institute
 • IČO: 54312264
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Sídlo: Na vŕšku 4930/8, Bratislava – mestská časť Staré Mesko, 811 01

Fyzická osoba

 • Formuláre k daňovému priznaniu typu A/B a informácie k poukázaniu 2 % nájdete na stránke Finančnej správy SR tu.

Právnická osoba

 • Formulár k daňovému priznaniu právnickej osoby a informácie k poukázaniu 2 % nájdete na stránke Finančnej správy tu

Za Vašu pomoc úprimne ďakujeme!