Zem a Vek zavádza o pláne NATO zatiahnuť vojnu na územie Aliancie

V dňoch 14. až 15. februára sa v Bruseli konalo pravidelné zasadnutie ministrov obrany NATO. Spojenci riešili, ako pomôcť Ukrajine v obrane pred útočiacim Ruskom či ako posilniť obranné schopnosti Aliancie. Zem a Vek však využil príležitosť a informoval o údajnom pláne NATO zapojiť európske členské štáty do vojny a preniesť boje na ich územie. Svoje argumenty opiera o článok z Bloombergu, ten však dezinterpretuje a prekrúca jeho tvrdenia.

Webová stránka Zem a Vek zverejnila článok s názvom „NATO pripravuje Európu na vstup do vojny – článok 5 pôjde bokom“ o nedávnom stretnutí ministrov obrany NATO, v ktorom hrubo zavádza. Zem a Vek je nezávislým projektom Konšpirátori.sk zaradená na zoznam webov so sporným obsahom aj pre šírenie dezinformácií a konšpiračných teórií. 

Podľa sporného článku NATO údajne pripravuje európskych spojencov na vstup do vojny. Zároveň vraj vytvára cesty, vďaka ktorým bude môcť doviesť boje aj na územie európskych členských štátov NATO a pritom nebude musieť aktivovať článok 5 Severoatlantickej zmluvy. Ten hovorí o kolektívnej obrane Aliancie, pričom útok na jedného člena znamená útok na celú Alianciu.

Podľa Zem a Vek majú byť štáty východného krídla NATO novou potravou pre delá

Zem a Vek v článku šíri falošný naratív, že USA a Európa stavili na porážku Ruska a v úsilí dosiahnuť to pomocou Ukrajiny zlyhali. Zem a Vek ďalej tvrdí, že globálny systém, ktorého vodcom je Západ, sa rúca, a preto si Európa s USA nemôžu dovoliť ustúpiť. Jediná cesta je údajne len v pokračovaní „toho, čo začali“. Neznámy autor alebo autorka článku vysvetľuje: „Vzhľadom na zmenšujúcu sa mobilizačnú rezervu Ukrajiny je potrebné hľadať novú potravu pre delá inde. Je zrejmé, kde – v krajinách NATO.“

Článok tvrdí, že tlačová agentúra Bloomberg informovala o tom, že NATO pripravuje záväzné pokyny pre prípad veľkej európskej vojny, pričom určí udalosti a možnosti, na ktoré sa nebude vzťahovať článok 5. Zem a Vek hovorí o „tajnom dokumente“, ktorí mali spojenci podpísať. Samotný zdroj však dezinterpretuje.

Podľa dezinformačného média, USA majú bezprostredný záujem uvrhnúť európskych spojencov do vojny s Ruskom, ale sami sa nechcú dostať do vojenského stretu s Moskvou. Zem a Vek v závere článku píše: „Je jasné, že v prvom rade treba obetovať Poliakov a iných Východoeurópanov.“

Čo sa v skutočnosti riešilo v Bruseli a o čom je tajný dokument

Ministri obrany členských štátov NATO sa na pravidelnom zasadnutí zhodli na potrebe ďalej podporovať Ukrajinu vo vojne s Ruskom a zároveň riešili, ako urýchliť dodávky už sľúbenej pomoci. Na konferencii bolo okrem schválenia nových pokynov pre obranné plánovanie NATO prijaté aj rozhodnutie posilniť deterenčné a obranné schopnosti Aliancie. Ministri sa zaoberali aj spôsobmi, ako posilniť priemyselné kapacity a doplniť zásoby výzbroje a munície.

Zem a vek však prekrúca význam informácií, ktoré priniesol Bloomberg. Spomínaný „tajný dokument“ je v skutočnosti nová politická smernica, ktorá stanoví investičné požiadavky na spojencov, aby sa lepšie pripravili na prípadné budúce vojenské aktivity. Reagujú tak na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu spôsobenú ruskou inváziou na Ukrajinu.

Ministerstvo obrany Českej republiky uvádza, že Politická smernica 2023 na ďalšie štyri roky určuje základné smerovanie obranného plánovania NATO, a teda posilnenie vojenských schopností potrebných pre kolektívnu obranu a ďalšie aliančné potreby. Politická smernica, ktorú Zem a Vek označuje za „tajný dokument“, je základný plánovací dokument, ktorý vzniká každé štyri roky a vytyčuje politické zadanie pre plánovanie vojenských schopností členskými štátmi NATO. 

Anonymný autor alebo autorka článku na Zem a Vek tvrdí, že NATO „určí udalosti a možnosti, na ktoré sa nebude vzťahovať článok 5 o kolektívnej obrane“. Originálny článok od Bloombergu, na ktorý sa odvoláva, však nič také nespomína. Hovorí o tom, že smernica má naplánovať spôsoby, ako by sa NATO mohlo súčasne zapojiť do konfliktu vysokej intenzity (tzv. konfliktu podľa článku 5) a súčasne aj do akcie mimo svoju oblasť, ktorá by sa netýkala článku 5 (tzv. out-of-area operácie).

Nejde však o nič nové, NATO sa už od svojho vzniku pripravuje na potenciálny konflikt na základe článku 5. Spomínané out-of-area operácie neplánuju vytýčiť udalosti a možnosti, na ktoré sa daný článok NATO nebude uplatňovať. Aliancia out-of-area operáciami formálne rozšírila svoj bezpečnostný horizont za geografické hranice členských štátov už pred niekoľkými dekádami.

Odvtedy podnikla operácie napríklad v Kosove, Afganistane či Iraku. V žiadnom prípade to nemožno interpretovať ako snahu NATO zatiahnuť vojnu na územie členských štátov a pritom sa vyhnúť aktivácii článku 5.

Podľa informácií Bloombergu smernica od spojencov žiada presunutie investícií do schopností potrebných pre kolektívnu obranu, vrátane ťažkej techniky či vzdušnej a protiraketovej obrany. Okrem iného, dáva dôraz na väčšie investície do digitálnej modernizácie. Tvrdenia v článku Zem a Vek preto nemožno považovať za nič iné než manipulatívne vytrhnutie informácie z kontextu.

Nepochopenie fungovania NATO

Zem a vek zároveň v článku hrubo ignoruje základné princípy fungovania NATO. Uvádza napríklad, že „vodcom a de facto pánom organizácie sú Spojené štáty americké“. To však nie je pravda.

Každé rozhodnutie NATO je prijímané konsenzuálne. Znamená to, že žiadne rozhodnutie nemôže byť prijaté bez súhlasu všetkých 30 členských štátov, z ktorých všetci majú rovnako silný hlas. Spojené štáty americké teda nemôžu byť vodcom alebo pánom Aliancie, nakoľko jej členovia sú suverénne demokratické národy, ktorým USA nemôže vnucovať svoje rozhodnutia.

NATO je obranná aliancia, ktorej hlavná úloha je obrana a ochrana územia členských štátov. Úvahy o snahe USA rozšíriť boje na územie NATO sú v rozpore s princípmi fungovania Aliancie. Ak by aj USA takýto záujem mali, na prijatie krokov potrebných k jeho uskutočneniu (ako napríklad zmena článku 5) by potrebovali súhlas všetkých spojencov, vrátane Poľska a štátov východného bloku Aliancie, ktorých chcú USA podľa Zem a vek obetovať.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/