Bádateľ dezinformuje o údajných snahách globálnych elít ovládnuť umelú inteligenciu

Bádateľ zavádza o údajných snahách svetových elít ovládnuť umelú inteligenciu, aby ľudia nemohli uniknúť ich moci. Ako dôkaz využil slová zakladateľa Svetového ekonomického fóra Klausa Schwaba, ktoré boli vytrhnuté z kontextu.

Portál Badatel.net zverejnil 24. februára 2023 dezinformačný článok s názvom „Klaus Schwab vyhlásil, že elita musí ovládnuť umelú inteligenciu, inak ľudstvo „unikne našej moci““.

Podľa článku zakladateľ a predseda Svetového ekonomického fóra (WEF) Klaus Schwab vyzval elity, aby „ovládli pokročilé technológie umelej inteligencie“. Ak tak nespravia, ľudstvo už údajne nebude v područí ich moci.

Celý príspevok smeruje k vytvoreniu dojmu, že na svete existuje vyvolená skupina elít, ktorá ovláda celú spoločnosť. Na dosiahnutie svojich cieľov chcú údajne ľuďom napríklad implantovať mikročipy pod kožu alebo ich prinútiť, aby sa živili falošným mäsom a hmyzom.

Schwab a ostatní „globalisti“ sa podľa konšpiračných aktérov obávajú, že ak „neovládnu“ technológie štvrtej priemyselnej revolúcie, ľudstvo unikne spod ich moci a už viac nebudú „pánmi sveta“.

Slová vytrhnuté z kontextu

Slová Klausa Schwaba, ktoré Bádateľ dezinterpretoval, odzneli na Svetovom vládnom summite v Dubaji, ktorý sa konal minulý mesiac. Na summite s názvom „Formovanie budúcich vlád“ sa stretli lídri, experti a zákonodarcovia z celého sveta, aby sa „podelili o svoje názory a prispeli k rozvoju nástrojov, politík a modelov, ktoré sú nevyhnutné pri formovaní budúcich vlád“.

Schwab predniesol na summite prednášku o „otázkach, ktorým čelíme a ktoré majú pre ľudstvo existenčný význam“. Prebiehajúca štvrtá priemyselná revolúcia (súbeh inovácií v oblasti umelej inteligencie, internetu vecí (Internet of things), kvantovej výpočtovej techniky apod.) spojí podľa neho našu fyzickú, digitálnu a biologickú identitu a má potenciál vymknúť sa nám spod kontroly.

Predseda a zakladateľ WEF tak varoval pred tým, že ľudia stratia kontrolu nad svetom. Apeloval preto najmä na nutnosť globálnej spolupráce a súdržnosti celého svetového spoločenstva a udržania náskoku pred technológiami. Za tými nemôže zostať ľudstvo pozadu.

Predseda WEF v tomto kontexte povedal: „Mám však hlboké obavy, že ak nebudeme spolupracovať v celosvetovom meradle, ak nebudeme formulovať a sprísňovať potrebné politiky, nebude v našich silách tieto technológie zvládnuť.“

Keďže posledná časť tohto vyhlásenia znela v angličtine „they will escape our power to master those technologies“, dá sa preložiť aj ako „uniknú našej moci ovládať tieto technológie“, čoho sa chytil Bádateľ.

Neznámy autor (alebo autorka) totiž vytrhol z kontextu len slová „uniknú našej moci“, pričom tvrdil, že Schwab hovoril o ľuďoch. Z kontextu je však evidentné, že v skutočnosti rozprával o technológiách.

Článok vychádza z konšpiračných teórií o „novom svetovom poriadku“ a „veľkom resete“

Článok na Badatel.net zapadá do rámca konšpiračných teórií o „novom svetovom poriadku“ (New World Order) a „veľkom resete“ (Great Reset).

Teória o novom svetovom poriadku tvrdí, že tajná globálna elita zložená z osobností disponujúcich veľkou politickou a hospodárskou mocou ovláda svet a snaží sa zaviesť totalitnú jednotnú svetovú vládu. Podľa konšpirácie sa tak deje prostredníctvom veľkého prebiehajúceho sprisahania, ktorého cieľom je ovplyvňovať médiá či občiansku spoločnosť. Tieto teórie v spoločnosti kolujú od 60. rokov minulého storočia, prvýkrát sa však podobné predstavy objavili už v 18. storočí.

Z tejto konšpirácie vychádza konšpiračná teória o veľkom resete. Tá k vymysleným príbehom o tajnom ovládaní sveta vybranými elitami pridáva nové nepodložené tvrdenia z COVID-19 éry. Zástancovia tejto teórie tak napríklad veria, že vakcíny obsahujú mikročipy, že zotročujú ľudí alebo že elity chcú prostredníctvom pandémie presadiť radikálnu sociálnu zmenu.

Konšpirácia o veľkom resete sa začala šíriť v júni 2020 v nadväznosti na summit v Davose. Na ňom WEF spustilo iniciatívu s názvom „Veľký reset“. Išlo o výzvu na vytvorenie priestoru pre „spravodlivejšie výsledky“ a prehodnotenie globálnych investícií a vládnych výdavkov. Cieľom malo byť oživenie svetového hospodárstva vzhľadom na vážne ekonomické dôsledky pandémie COVID-19.

WEF a jeho zakladateľ Klaus Schwab sa tak dostali do centra konšpiračných teórií a dezinformácií. Aktéri šíriaci problematický obsah propagujú, že cieľom globálnej elity je zotročenie alebo „vyľudnenie planéty“. Tento zámer má byť údajne dosiahnutý nielen prostredníctvom pandémie COVID-19, ale aj cez opatrenia proti klimatickým zmenám a pomocou umelej inteligencie.

Bádateľ dlhodobo šíri konšpirácie o ovládnutí sveta globálnymi elitami

Portál Bádateľ je na Slovensku známy propagovaním dezinformácií a konšpirácií. Stránka šíri zavádzajúce a konšpiračné články, ktorých cieľom je vyvolať nedôveru v demokratický politický systém, vládnucich politikov a medzinárodné organizácie. Bádateľ je zaradený medzi stránky s problematickým obsahom v databáze Konšpirátori.sk na základe hodnotenia nezávislej komisie.

Web obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru a šíri dezinformačné správy a lživú propagandu. Informácie nachádzajúce sa na stránke môžu mať potenciálne vážnejšie politické, ekonomické a zdravotné dôsledky.Článok zverejnený na Badatel.net bol prevzatý z konšpiračného webu News Punch. Ten bol stránkou Media Bias/Fact Check vyhodnotený ako pochybný zdroj, a to na základe propagácie extrémne pravicových konšpiračných teórií a pseudovedeckých dezinformácií. Ide o jeden z najviac zdiskreditovaných zdrojov na internete, z ktorého však Bádateľ preberá veľké množstvo svojho obsahu.

CHCETE PODPORIŤ NAŠU PRÁCU? POMÔŽTE NÁM CEZ PATREON. MÔŽETE TAK UROBIŤ UŽ ZA €3
https://infosecurity.sk/podpora/

Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Karlovej univerzite v Prahe so zameraním na vnútroštátne a medzinárodné konflikty. Aktuálne sa venuje témam zaoberajúcim sa informačnou bezpečnosťou a problematike regulácie online platforiem. Kontakt: katarina.drevena@infosecurity.sk