Slovenská vláda môže byť stíhaná za vojnové zločiny, píše Hlavný denník. Ako zvyčajne, nie tak celkom

Slovenský dezinformačný portál Hlavný denník priniesol správu, že Medzinárodný trestný súd (MTS) sídliaci v Haagu začal konanie proti slovenskej vláde vo veci celoplošného testovania. Pod podaním na súd je podpísaná známa osobnosť „protiprúdu”.

Obrázok: Unsplash.

Hlavným autorom podania, o ktorom píše Hlavný denník, je bratislavský advokát Peter Weis. Ten je známou osobnosťou slovenskej alternatívnej scény. V rozhovoroch, a tiež na svojom blogu, sa často sa kriticky vyjadruje k vakcínam a šíri aj iné konšpirácie ohľadom Covid-19. 

Okrem svojho „mediálneho” pôsobenia sa Weis zviditeľnil aj v súdnictve. Bol právnym zástupcom zvolenského sudcu Dalibora Miľana, ktorému bol v júni dočasne pozastavený výkon funkcie z dôvodu nedodržiavania protipandemických opatrení. Obaja vo svojich vyjadreniach tvrdili, že vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) nie sú platné.

Pod podaním k Medzinárodnému trestnému súdu (MTS) je podpísaný aj bratislavský advokát Erik Schmidt, ktorý v minulosti žaloval štát pre protipandemické opatrenia. Posledný podpis patrí Marici Pirošíkovej, bývalej zástupkyni Slovenskej republiky pri Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP).

Z čoho autori podania obviňujú vládu?

Ako píše Hlavný denník, signatári podania na MTS obvinili predstaviteľov slovenskej vlády zo zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov. Hlavný denník tiež poukazuje na možnú spoluprácu slovenskej vlády so „subjektmi so sídlom mimo územia Slovenskej republiky“. Podanie ďalej obviňuje slovenskú vládu z organizácie medicínskych experimentov na občanoch SR.

Hlavnými dokumentmi, ktorými toto podanie autori podložili, sú Norimberský kódex z roku 1947 a Dohovor o ľudských právach a biomedicíne z roku 1997. V podaní sa nachádza 10 bodov, v ktorých slovenská vláda celoplošným testovaním údajne porušila menované dokumenty. 


Súvisiace: Hlavný denník zase nesklamal: na Facebooku zverejnil sedem rokov staré video ukrajinských policajtov. Tento dôležitý fakt však zabudol zmieniť


O aké výhrady ide?

Jedným z bodov je, že si organizátori nepýtali súhlas občanov (na základe tvrdenia o tom, že testovanie bolo medicínskym experimentom). V ďalších bodoch autori poukazujú na to, že neprebehlo testovanie na zvieratách, že testovanie vykonávali neštudované a medicíny neznalé osoby, a že pravidelné testovanie spôsobuje vážne poranenia nosohltana. Poslednými bodmi sú obvinenia z vykonania biologického experimentu a nerešpektovania ľudskej dôstojnosti.

Na základe desiatich bodov, v ktorých slovenská vláda údajne porušila Norimberský kódex a Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, ju autor obviňuje zo zločinov proti ľudskosti, z útoku na civilné obyvateľstvo, z mučenia a perzekúcie určitej skupiny. Týmito bodmi je následne podložené obvinenie z vojnových zločinov. Mimo podania do Haagu sa Weis ďalej vyjadril, že „povinné celoplošné testovania a následné zákazy mnohým ľuďom na Slovensku zapríčinili opakované fyzické, psychické aj spoločenské traumy.

Kde je pravda?

Toto podanie obsahuje množstvo sporných bodov, z ktorých prvým je adresát. MTS bol zriadený na základe Rímskeho štatútu a rozhoduje iba o jeho porušeniach. Jeho právomoci sú vymedzené v čl. 1 Rímskeho štatútu, kde sa uvádza, že „… (súd) má právomoc vykonávať jurisdikciu nad osobami za najzávažnejšie trestné činy, ktoré vyvolávajú medzinárodné znepokojenie, ako je to uvedené v tomto štatúte…” 

Tento dokument neobsahuje žiadnu zmienku o Norimberskom kódexe, z čoho je jasné, že o ňom nemôže rozhodovať. Druhým problematickým bodom je povaha Norimberského kódexu. Ten totiž nie je právne záväzným dokumentom a teda žiadne súdy nemôžu na jeho základe rozhodovať.

K niektorým bodom z tohto podania sa vyjadril Ľubomír Majerčík, ktorý pôsobí na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne a je špecialistom na oblasť MTS. Podľa jeho vyjadrenia je podmienkou naplnenia skutkovej podstaty zločinov proti ľudskosti a mučenia to, „aby tieto činy boli spáchané v rámci rozsiahleho a systematického útoku zameranému proti civilnému obyvateľstvu.” Pán Majerčík ďalej uvádza, že napriek tomu, že celoplošné testovanie bolo rozsiahle a systematické, „nemohlo by byť považované za útok, ani nespĺňa uznávané definície mučenia a perzekúcie.

K obvineniu z vojnového zločinu pán Majerčík uviedol iba toľko, že „vojnový zločin zo svojej podstaty vyžaduje prítomnosť ozbrojeného konfliktu, či už medzinárodného alebo nemedzinárodného charakteru.” Ozbrojený konflikt na území SR celkom zjavne počas minulého roka nebol.

Navyše, podľa Majerčíka, ak zločin spadá do jurisdikcie MTS, ten „na prvom mieste sleduje, či spĺňa podmienku nevyhnutnej závažnosti. To obyčajné testovanie, ktoré znamená len drobný telesný diskomfort (…) v žiadnom prípade nespĺňa.

Medvedia služba pre MTS

MTS bol vytvorený primárne na posudzovanie najzávažnejších zločinov s dopadom na medzinárodné spoločenstvo. Celoplošné testovanie na Slovensku do tejto kategórie nepatrí. Podaniami podobného rázu je MTS doslova zahltený, čo znižuje jeho akcieschopnosť v prípadoch, ktoré sú skutočne relevantné.

Nepoznáme motiváciu spomenutej trojice advokátov. Môžeme však hádať, že ide o prostriedok k získaniu popularity. Podobne, ako to robila nulitná právnička Krajníková.

Absolvoval bakalársky stupeň štúdia v odbore európske štúdiá na Masarykovej univerzite v Brne. Zaujíma sa o politickú situáciu na západnom Balkáne a vo východnej Európe, a tiež o modernú históriu európskych štátov. Kontakt: matus.bucko@infosecurity.sk